Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Normen voor verkoperprestaties

Overzicht van de normen

eBay verwacht van verkopers dat ze een goede service bieden zodat hun klanten tevreden zijn. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan de verwachtingen van hun kopers.

In hun Verkoperprestaties kunnen verkopers zien hoe ze presteren in eigen land en op de verschillende internationale markten. Zo kunnen ze opzoeken hoe goed ze voldoen aan de verwachtingen van hun kopers in België, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Meer informatie over de internationale normen voor verkoperprestaties.

Als verkoper wordt het volgende van u verwacht:

 • De voorraad bij te houden en goed op te slaan

 • Snel problemen met klanten op te lossen

 • Objecten binnen de aangegeven verzend tijd op te sturen

 • Breng redelijke verzend- en verwerkingskosten in rekening

 • Verduidelijk verzendkosten en verwerkingstijden in de aanbieding

 • Pas uw teruggavebeleid consequent toe

 • Geef spoedig antwoord op vragen van kopers

 • Blijf in alle fasen van een transactie behulpzaam, vriendelijk en professioneel

 • Zorg ervoor dat het object dat aan de koper wordt geleverd, overeenstemt met de beschrijving in de aanbieding

Denk er ook aan dat wanneer u niet voldoet aan de verwachtingen van kopers, dit kan leiden tot:

 • Het niet voldoen aan de eisen voor tijdige verzending

 • Overschrijden van de minimale eisen voor transactieproblemen

 • Een slechte ervaring voor u en de koper

 • Lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen

 • Negatieve of neutrale feedback van kopers

 • Een koper die een geschil opent via de pagina Transactieproblemen oplossen

Feedback die gewijzigd is door de koper van negatief naar positief telt niet voor uw probleempercentage per transactie. Neutrale feedback of feedback met een lage gedetailleerde verkopersbeoordeling voorverzendtijd of object voldoet aan beschrijving kan gewijzigd worden en telt daarom niet voor uw probleempercentage per transactie.

Als de maatstaf voor tijdige leveringen de enige is die u niet haalt dan blijft je verkoperniveau 'Uitstekend'. Deze maatstaf kan echter wel van invloed zijn op welke opties voor verwerkingstijd voor u beschikbaar zijn wanneer u nieuwe aanbiedingen maakt.

Een bestelling telt als 'op tijd' zolang deze aan een van de volgende criteria voldoet:

 • Trackingstatus van object wordt binnen uw vermelde verzendtijd weergegeven als Geaccepteerd.

 • Trackingstatus van object wordt binnen uw vermelde leveringstijd weergegeven als Geleverd.

 • De koper bevestigt dat de levering op tijd was.

  Om de status van Topverkoper te houden mag maximaal 3% van uw transacties te laat zijn.

  Meer lezen in het nieuws voor verkopers .

Defectpercentage per transactie

Het defectpercentage per transactie is het percentage van de verkoper's transacties dat een of meer van onderstaande defecten heeft:

 • Gesloten geschillen zonder oplossing onder Geld-terug-garantie van eBay of door Kopersbescherming van PayPal

 • Transacties geannuleerd door de verkoper

Vereiste

Minimum voor alle verkopers

eBay-topverkopers

Defectpercentage

Maximumpercentage transacties met defecten

2%

0.5%

Minimum aantal unieke kopers betrokken bij defecten voordat het bovengenoemde percentage van invloed is op de verkoperstatus

4

3

Gesloten geschillen zonder oplossing

Maximumpercentage geschillen gesloten door eBay zonder oplossing van de verkoper

0,30%

0,30%

Maximum aantal geschillen gesloten door eBay zonder oplossing van de verkoper voordat het bovengenoemde percentage van invloed is op de verkoperstatus

2

2

Elk geschil dat eBay of PayPal in uw voordeel beslist, of de schuld is van de koper, heeft geen negatieve invloed op uw prestatiemeting.

Voor uw verkoperprestaties wordt er rekening gehouden met de objecten die aan kopers in alle landen.

Uw evaluatie wordt nog steeds uitgevoerd op de 20e van elke maand, en de nieuwe prestatiemeting wordt in augustus toegepast. De evaluatie wordt gebaseerd op uw prestaties over dezelfde periode als nu: 3 maanden voor verkopers met 400 transacties of meer over de afgelopen 3 maanden, 12 maanden voor alle andere verkopers. De geschillen of retouren die eBay of PayPal in uw voordeel beslist, tellen niet mee voor uw verkoperprestaties.

U kunt ook deze tips volgen om uw verkopen te verbeteren.

Eerlijke beoordeling van prestaties

Om uw algehele prestaties goed te kunnen meten, kijken we naar het hele plaatje en het patroon in de lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen van kopers en beschermen u waar noodzakelijk.

Wat gebeurt er als u niet aan de normen voldoet?

Als u niet voldoet aan de minimumprestatienormen krijgt u een lagere plaats in de zoekresultaten en worden uw verkoopactiviteiten mogelijk beperkt totdat uw beoordelingen verbeteren. Het is ook mogelijk dat u niet langer objecten mag verkopen op eBay wanneer uw prestaties ver onder de minimumvereisten komen te liggen. Als u een Topwinkel of Topwinkel Plus bij eBay hebt en 60 dagen lang ondermaats blijft presteren, kan uw winkel gedegradeerd worden naar een Basiswinkel.

Als uw account niet aan de normen voldoet:

 • moet u alle problemen met die account oplossen voordat u met andere accounts kunt kopen of verkopen;

 • kunt u zich niet inschrijven met een nieuwe account;

 • kunt u geen bestaande eBay-account gebruiken om koop- en verkoopbeperkingen of andere gevolgen te omzeilen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons