Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Aanbiedingen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen

Overzicht van het beleid

Kopers en verkopers mogen eBay niet gebruiken om contact op te nemen met elkaar met de bedoeling objecten buiten eBay om te kopen of verkopen. Leden mogen ook geen informatie die ze op eBay hebben verkregen, gebruiken om contact op te nemen met elkaar om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen.

Verkopers zijn aansprakelijk voor de kosten die voortkomen uit alle verkopen van alle eBay-diensten, zelfs als de verkoop of betaling is gedaan buiten eBay om.

Verkopers zijn ook aansprakelijk voor de verkoopcommissie als zij hun contactgegevens geven of vragen om contactgegevens van een koper zodat ze buiten eBay om verkopen, zelfs als het object niet verkoopt.

Als u een voorstel ontvangt om buiten eBay om te verkopen of verkopen, meld dit dan:

Zorg ervoor dat u deze regels naleeft. Is dit niet het geval, dan kunnen er acties tegen u worden ondernomen, waaronder beperking van uw koop- en verkoopprivileges, schorsing van uw account. Uw aanbiedingen kunnen worden verwijderd, lager of niet weergegeven worden in zoekresultaten zonder creditering van kosten. U kunt ook uw speciale accountstatus en eventuele kortingen verliezen.

We kunnen ook kosten en een extra vergoeding voor de handhaving van ons beleid in rekening brengen.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

 • Verkopers kunnen een aanbieding vroegtijdig beëindigen om een object te verkopen aan de hoogste bieder tegen de huidige biedprijs.

 • Bieders kunnen aan verkopers vragen een aanbieding vroegtijdig te beëindigen en te verkopen tegen de huidige biedprijs, maar verkopers hoeven hier niet op in te gaan.

 • Als u een aanbieding heeft met een Vaste Prijs kunt u Beste voorstel kiezen, dat geeft de koper de kans de prijs met jou u onderhandelen.

Niet toegestaan

Hier volgen enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan:

 • Contactgegevens van leden die u hebt verkregen op eBay gebruiken of een eBay-systeem gebruiken om een aangeboden object buiten eBay om te verkopen

 • Publiceren of weergeven van contactgegevens van een bedrijf, waaronder van e-mail, telefoonnummer en postadres, zonder toestemming van eBay of als het niet vereist is voor de wet

 • Een aanbieding annuleren om te verkopen aan een koper die het object heeft gevonden op eBay

 • Het toevoegen van, vragen om, aanbieden van of verwijzen naar contactgegevens om een object buiten eBay om te verkopen bij ‘Beste voorstel’, via email of een andere vorm van communicatie.

 • Een aanbieding vroegtijdig beëindigen om het object te verkopen aan de winnende bieder tegen een prijs die hoger is dan het huidige bod

 • Contactgegevens opgeven of aanbieden om het object buiten eBay om te kopen of verkopen bij een beste voorstel

 • Aanbieden een object te verkopen aan een onderliggende bieder zonder gebruik te maken van het Herkansingsaanbod

U kunt als volgt te weten komen of u werkelijk transacties uitvoert op eBay:

 1. Open een nieuwe browser en typ www.ebay.be.

 2. Klik op Mijn eBay boven aan de pagina en log in.

 3. Controleer of de aanbieding voor het object waarop u hebt geboden, dat u hebt gekocht of verkocht, verschijnt in de gedeelten Aankoopgeschiedenis of Verkopen.

Als uw transactie niet wordt weergegeven in Mijn eBay, dan hebt u het object niet verkocht of gekocht op eBay.

Aanbiedingen om buiten eBay om te kopen of verkopen vormen een mogelijk risico op fraude voor zowel kopers als verkopers, en worden niet beschermd door kopersbeschermingsprogramma's van eBay. Bovendien wordt met deze aanbiedingen mogelijk geprobeerd eBay-kosten te vermijden. Dit is niet eerlijk ten opzichte van andere verkopers en het is een schending van ons beleid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons