Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Wat is VeRO en waarom is mijn aanbieding om die reden verwijderd?

Met het VeRO-programma (Verified Rights Owner) kunnen houders van intellectuele-eigendomsrechten eBay verzoeken aanbiedingen te verwijderen waarin objecten of materiaal worden aangeboden waarmee inbreuk wordt gemaakt op hun rechten. Zo worden eBay-gebruikers beschermd tegen de aankoop van vervalste of anderszins ongeautoriseerde objecten.

Eigenaars van intellectuele-eigendomsrechten kunnen ons verzoeken aanbiedingen te verwijderen waarvan zij onder ede hebben verklaard dat deze een object of materiaal bevatten waarmee inbreuk wordt gemaakt op hun rechten. Het gaat hierbij om auteursrechten, handelsmerken of andere rechten. Het verkochte object kan bijvoorbeeld het handelsmerk van de rechthebbende dragen (zoals een logo op de tas van een bepaalde ontwerper), maar geen authentiek product zijn.

Een aanbieding kan pas worden verwijderd als de rechthebbende een bepaald formulier heeft ingevuld. We willen er namelijk zeker van zijn dat de persoon die het object meldt daartoe is geautoriseerd. Bovendien kan eBay op die manier nauwkeurig bepalen welke aanbieding moet worden verwijderd. Als uw object is gemeld, ontvangt u een e-mail waarin wordt uitgelegd waarom uw aanbieding is verwijderd.

eBay kan van rechthebbenden helaas niet eisen om de exacte reden van het verzoek tot verwijdering op te geven. Zij moeten echter wel een e-mailadres opgeven, zodat u rechtstreeks contact met de persoon in kwestie kunt opnemen. Dit e-mailadres kunt u in principe vinden in het bericht waarin wordt gemeld dat uw aanbieding is verwijderd.

Neem even de tijd om de uitleg over intellectuele-eigendomsrechten en het VeRO-programma door te lezen.

Als u het meningsverschil niet rechtstreeks met de rechthebbende kunt oplossen, kunt u contact met ons opnemen.

Hebt u een vraag?
Hebt u een vraag of begrijpt u niet waarom eBay uw aanbieding heeft verwijderd? Dan kunt u Contact met ons opnemen.

Webformulier Bezwaar verkoper
  • Begrijpt u het bezwaar van de rechthebbende en het beleid van eBay, en bent u nog steeds van mening dat de rechthebbende een fout heeft gemaakt door uw aanbieding te melden? Dan kunt u Contact met ons opnemen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons