Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor aanstootgevend materiaal

Overzicht van het beleid

Objecten die haat, geweld, racisme, of seksuele of religieuze intolerantie of organisaties met dergelijke opvattingen promoten of verheerlijken, zijn niet toegestaan. We verwijderen ook aanbiedingen die grafisch geweld en slachtoffers van geweld afbeelden, tenzij deze een aanzienlijke sociale, artistieke of politieke waarde hebben.

eBay heeft altijd over het toestaan of verbieden van bepaalde aanbiedingen geoordeeld in overeenstemming met de gangbare mening van de wereldwijde gemeenschap. Wanneer aanbiedingen onder onze aandacht worden gebracht, houden we zorgvuldig rekening met alle details voordat we overgaan tot het verwijderen van dergelijke aanbiedingen, en kijken we naar de volledige aanbieding om te oordelen of deze tegen onze richtlijnen ingaat.

Objecten die naakt of seksueel getint materiaal bevatten vallen onder ons beleid voor pornografische inhoud. Lees dit beleid voor meer informatie over dergelijke objecten.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan de richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kan ze worden verwijderd en treffen we mogelijk verdere maatregelen, zoals beperkingen van uw verkoop- en koopprivileges of schorsing van uw account.

Wat zijn de richtlijnen?

 
 
 

Toegestaan

 • Objecten die betrekking hebben op rampen of dramatische gebeurtenissen en een aanzienlijke sociale, artistieke of politieke waarde hebben:

  - Krantenknipsels

  - Documentaires

  - Boeken over een dramatische gebeurtenis of ramp

  - Foto's van het leed of de verwoesting als gevolg van een dramatische gebeurtenis of ramp

  - Foto's, schilderijen of kunstwerken ter nagedachtenis

 • Websites van een goed doel of aanbiedingen die zijn gemaakt ten voordele van de slachtoffers van een ramp of dramatische gebeurtenis

Niet toegestaan

Aanbiedingen die dramatische gebeurtenissen of menselijk leed grafisch afbeelden, verheerlijken of hieruit munt proberen te slaan.

 • Objecten afkomstig van plaatsen van delict die bewijs zouden kunnen vormen in een onderzoek

 • Objecten die ongepast zijn door inhoud die ongevoelig is voor slachtoffers van natuurrampen of dramatische gebeurtenissen

 
 
Wij verbieden de verkoop van objecten die betrekking hebben op haatorganisaties, ongeacht hoe oud ze zijn of hun historische waarde, omwille van hun zeer onverdraagzame standpunten en vaak gewelddadige voorgeschiedenis.
 

Toegestaan

 • Nieuws- en tijdschriftartikels over haatorganisaties

Niet toegestaan

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Objecten die groepen met haatdragende, gewelddadige, racistische, of religieus of seksueel intolerante opvattingen (zoals neonazigroepen) promoten of herdenken.

 • Foto's die geweld (moord, mishandeling) afbeelden

 
 
 
Uit respect voor de familie en vrienden van slachtoffers, verbieden wij het aanbieden van objecten die nauw verbonden zijn aan beruchte moordenaars van de afgelopen 100 jaar.
 

Toegestaan

 • Objecten met betrekking tot seriemoordenaars van meer dan 100 jaar oud, zoals objecten die verband houden met Jack the Ripper

 • Boeken en documentaires over seriemoordenaars

 • Boeken en tijdschriften over waargebeurde misdaad

 • Boeken over gewelddadige misdrijven

Niet toegestaan

 • Persoonlijke bezittingen van iemand die is veroordeeld voor een misdrijf met geweld of een werk, zoals een boek, waar zij munt uit kunnen slaan

 • Brieven die zijn geschreven of kunstwerken die zijn gemaakt door seriemoordenaars of gewelddadige criminelen

 • Novelty-objecten met betrekking tot seriemoordenaars

 • Objecten die seriemoordenaars of personen die veroordeeld zijn voor een misdrijf met geweld verheerlijken

 • Objecten die afkomstig zijn van beruchte plaatsen van delict

 • Objecten die aanzetten tot geweld tegen een individu, inclusief veroordeelde misdadigers

 
 
We erkennen de historische betekenis van de Tweede Wereldoorlog en dat er over de hele wereld veel verzamelaars zijn van militaire objecten. Sommige gerelateerde historische objecten zijn toegestaan, maar andere, vooral objecten die als nazipropaganda kunnen worden beschouwd, zijn verboden.
 

Toegestaan

 • Postzegels, brieven en enveloppen met nazipoststempels

 • Valuta uitgegeven door de overheid van nazi-Duitsland, inclusief officiële militaire documenten

 • Objecten met een hakenkruis die geen verband houden met nazi-Duitsland (zoals geluksbrengers, Indiaanse dekens, boeddhistische beeldhouwwerken)

Niet toegestaan

 • Objecten die niet zijn toegestaan, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

   

 • Objecten verwant aan de Holocaust inclusief reproducties als:

  • Uniformen en persoonlijke bezittingen van gevangenen van een concentratiekamp

  • Joodse identificatietekens (mouwbanden, Jodenster)

  • Foto's van de Holocaust die lijken, executies, geweld of andere vernederende beelden laten zien

  • Door de nazi's uitgegeven documenten (paspoorten, reisdocumenten)

 • Objecten verwant aan Nazi's inclusief reproducties als:

  • Uniformen, onderdelen van uniformen, wapens of andere objecten met het nazihakenkruis of de SS-rune (zichtbaar of bedekt)

  • Aanbiedingen waarbij afbeeldingen zijn bewerkt of bijgesneden om nazimarkeringen of -insignes te verbergen

  • Medailles van de Olympische Spelen van 1936

  • Objecten waar oorspronkelijk Nazi-symbolen op stonden maar verwijderd zijn

 • Objecten die in het bezit waren van of in verband worden gebracht of geschreven door nazileiders zoals:

  • Joseph Goebbels

  • Hermann Göring (Goering)

  • Rudolf Heß (Hess)

  • Reinhard Heydrich

  • Heinrich Himmler

  • Adolf Hitler

 • Media die worden beschouwd als nazipropaganda of aanzetten tot haat en rassendiscriminatie, inclusief historische en actuele items.

 

 
 
 

Toegestaan

 • Objecten van historisch belang die verband houden met daden van geweld tegen publieke figuren

 • Oorlogsdocumentaires of documentairefoto's van slachtoffers van oorlog of geweld

 • Horrorfilms in Hollywood-stijl, zelfs als ze grafisch geweld afbeelden

 • Commercieel vrijgegeven hooliganvideo's, zoals 'Green Street' en 'Football Factory'

Niet toegestaan

 • Objecten die niet mogen worden aangeboden, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Objecten die geweld tegen dieren of mensen verheerlijken of promoten

  • Video's waarin gijzelaars worden geëxecuteerd

  • Video's waarin veroordeelde criminelen worden geëxecuteerd

  • Elektrische stoelen en aanverwante objecten met betrekking tot de doodstraf

  • Expliciete foto's of video's van een plaats van delict of mortuarium

  • Objecten die aanzetten tot geweld tegen een specifieke persoon of groep

  • Martelwerktuigen

  • Objecten met betrekking tot terroristische organisaties

  • Aanstootgevende films en genres, inclusief maar niet beperkt tot:

  - Bum Fights

  - Bum Hunts

  - Criminals Gone Wild

  - Executies

  - Faces of Death

  - Hooliganvideo's

  - Necromantik

  - Snuff-films

  • Objecten die geweld tegen dieren of mensen verheerlijken of promoten

  • Snuff-films

 
 
We verbieden het gebruik van racistisch denigrerende taal of racistische of etnisch beledigende aanbiedingen, met uitzondering van enkele zeer specifieke gevallen die hier worden beschreven, inclusief objecten met historische betekenis.
 

Beperkt

 • Aanbiedingen van kunst en media (zoals boeken en muziek) waarin het aanstootgevende woord of taalgebruik deel uitmaakt van de titel van het werk.

 • De term 'golliwog' is toegestaan als het wordt gebruikt om een object te bespreken, tenzij het op een denigrerende of aanstootgevende manier wordt gebruikt.

 • Afbeeldingen van objecten die aanstootgevende termen bevatten, mogen worden aangeboden als ze deel uitmaken van de daadwerkelijke naam van het object. De term mag echter niet in de titel of beschrijving van de aanbieding staan.

Niet toegestaan

 • Racistische naamgevingen, inlcusief maar niet beperkt tot:

  - neger

  - jap, spleetoog

  - smous

 • Antisemitische inhoud in de objectbeschrijving

 • Objecten die aanzetten tot racistische of etnische intolerantie

 • Objecten die op ongepaste wijze worden gepromoot met onverdraagzaam aanzien naar religie, seksuele geaardheid, ras of etnische achtergrond.

 • De  vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika en objecten met aanverwante afbeelding

 

Waarom heeft eBay dit beleid?

De eBay-Community is een diverse, internationale groep gebruikers met gevarieerde achtergronden en overtuigingen, en het is gemakkelijk om zich in te beelden hoe sommige objecten aangeboden op eBay beledigend kunnen zijn voor bepaalde gebruikers ter wereld. Daarom staat eBay over het algemeen aanbiedingen toe van "zo goed als alles op aarde", zelfs objecten die de meesten onder ons beledigend vinden.

Maar fundamenteel is eBay een Community en leden van een Community moeten elkaar als mensen respecteren. Aanbiedingen die haat, geweld, raciale of religieuze intolerantie bevorderen (of organisaties die deze ideeën ondersteunen) horen niet thuis in een echte Community - we zijn hier allemaal om handel te drijven, zaken te doen en plezier te maken met elkaar. eBay zal geen platform worden voor degenen die haat ten opzichte van hun medemens bevorderen.

Bovendien is eBay nu een wereldwijde Community met vele gebruikers in landen waar het bezit of de verkoop van objecten verbonden aan haatdragende organisaties een misdrijf is

We kunnen de verkoop en verzending van dergelijke objecten dus absoluut niet toestaan.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons