Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Meerdere accounts gebruiken

Overzicht van het beleid

Er zijn verschillende redenen waarom leden meer dan een eBay-account willen. Sommigen willen een afzonderlijke account voor kopen en verkopen, anderen willen dan weer een afzonderlijke account voor elke productlijn. 

eBay verwacht van alle leden dat hun accounts aan de hoogste normen voor verkopers en kopers voldoen. Bij problemen moeten de leden de stappen van eBay volgen om hun account opnieuw op een goed niveau te brengen voordat ze verder kunnen verkopen of kopen met andere accounts.

Zorg ervoor dat u voldoet aan deze richtlijnen. Als dat niet het geval is, kunnen we actie ondernemen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

eBay-leden mogen meerdere accounts hebben. Er zijn verschillende redenen waarom sommige leden meer dan een account willen.

Niet toegestaan

Nieuwe accounts aanmaken of bestaande accounts gebruiken om verkoopbeperkingen of andere beleidsmaatregelen te vermijden.

eBay verwacht van alle leden, of ze nu een of meerdere accounts hebben, dat ze hun accounts efficiënt beheren, de regels naleven en alles doen om voor positieve ervaringen op eBay te zorgen. Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u ervoor dat aan de hoogste normen voor kopers en verkopers wordt voldaan.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons