Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor community-inhoud

Overzicht van het beleid

Wij bieden uiteenlopende forums aan, zoals beoordelingen, gidsen, collecties, door leden opgestelde productbeschrijvingen en zo meer. Op die manier hebt u toegang tot objectieve informatie, persoonlijke meningen over producten en advies over verschillende thema's en kunt u uw mening en inhoud op onze site publiceren.

Community-inhoud die gepubliceerd of bewerkt werd door eBay-leden is uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon die de inhoud plaatst. Alle inhoud moet voldoen aan de Gebruikersovereenkomst van eBay en dit beleid.

Wij hebben ook beleidslijnen voor het posten van inhoud op onze discussieforums en in eBay-groepen.

Het is belangrijk dat uw inhoud deze richtlijnen volgt. Als dat niet zo is, kan uw aanbieding verwijderd of verborgen worden en maakt u ook kans op andere maatregelen, zoals beperkingen van uw koop- en verkoopprivileges of schorsing van uw account. Om inbreuken op dit beleid te melden, klikt u op de link Melden in de betreffende inhoud (beoordeling, gids of door leden opgestelde productbeschrijving).

Wat zijn de richtlijnen?

Beperkt

 • Het is niet toegestaan om grove of vulgaire taal te gebruiken in publieke gebieden van de site. Wanneer iemand echter een product beoordeelt waarvan de titel een grove of vulgaire term bevat (bv. een cd met een grove term in de titel), mag hij of zij die term gebruiken, maar enkel in verband met de titel.

Niet toegestaan

Dit zijn enkele voorbeelden van inhoud of acties die niet toegestaan zijn in de inhoud van communitydelen (beoordelingen, gidsen en door leden opgestelde productbeschrijvingen). Deze voorbeelden zijn een richtlijn voor zelf gepubliceerde inhoud op onze site, maar zijn niet bedoeld als exhaustieve lijst.

 • Speciale acties of reclame om een product of dienst buiten eBay om (eBay, Half.com, eBay-winkels enz.) te kopen, verkopen of verhandelen. Verkopers mogen alleen reclame maken voor hun winkel of de lijst met andere objecten van de verkoper, niet voor individuele aanbiedingen.

 • Gepubliceerde inhoud in de verkeerde rubriek plaatsen (foutieve rubricering).

 • Afbeeldingen of tekst van een ander eBay-lid gebruiken zonder de expliciete toestemming van het andere lid.

 • Intellectuele eigendom gebruiken zonder de expliciete toestemming van de eigenaars, indien van toepassing. eBay raadt leden die inhoud schrijven en publiceren ten zeerste aan om zich vertrouwd te maken met de wijze waarop eBay intellectuele eigendom beschermt. Voor meer informatie, zie Hoe eBay intellectuele eigendom beschermt (VeRO).

 • Inclusief reclameboodschappen, inclusief links, logo's of bedrijfsnamen binnen gepubliceerde inhoud.

 • Meer dan één identiek stuk inhoud tegelijkertijd publiceren.

 • Anderen aanmoedigen, aanbevelen, helpen of instructies geven om illegale activiteiten te ondernemen of om het eBay-beleid te overtreden.

 • Inhoud publiceren op het verkeerde forum.

 • Beoordelingen publiceren die niet specifiek over het product gaan.

 • Anderen helpen, aanmoedigen of instructies geven om inbreuk te maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten.

 • Reclame maken voor cadeaus, loterijen, willekeurige trekkingen, kansspelen of prijzen van gelijk welke soort.

 • HTML- en JavaScript-functies gebruiken die verboden zijn op eBay. Zie ons beleid voor HTML en JavaScript voor een volledige lijst.

 • Trefwoorden, willekeurige links, onjuiste titels, tekst of andere inhoud gebruiken die niet rechtstreeks relevant zijn voor het onderwerp van de community-inhoud met als doel aandacht te trekken of leden naar die inhoud te leiden. Zie ons beleid voor manipulatie van de zoekfunctie voor meer informatie over misbruik van trefwoorden.

 • Inhoud of afbeeldingen publiceren die bedoeld zijn voor volwassenen of niet geschikt zijn voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Zie ons beleid voor de rubriek Volwassenen voor meer uitleg over wat al dan niet toegestaan is in de publieke gebieden van de site.

 • Links van inhoud gepubliceerd op eBay naar websites die goederen of diensten aanbieden om te verhandelen, verkopen of kopen buiten eBay om, zijn over het algemeen niet toegestaan.

 • Links maken naar objecten, diensten of inhoud die verboden zijn op eBay of naar sites die objecten, diensten of inhoud aanbieden die verboden zijn op eBay.

 • Zich voordoen als een eBay-medewerker of als een ander eBay-lid.

 • Inhoud publiceren waarin wordt aangezet tot haat, geweld of onverdraagzaamheid tussen etnische of religieuze groeperingen of inhoud publiceren die organisaties die zulke ideeën aanhangen onder de aandacht brengt. Zie ons beleid voor aanstootgevend materiaal voor meer informatie.

 • Godslasterlijk of vulgair taalgebruik in een publiek gebied van de site.

 • Persoonlijke contactgegevens publiceren van een persoon in een publiek gebied van eBay, inclusief e-mailadressen, telefoonnummers, naam, adres, enz.

 • De functie voor het melden van overtredingen misbruiken door kwaadwillig en opzettelijk inhoud te melden die niet zou voldoen aan het eBay-beleid.

 • De beoordelingen van bepaalde community-inhoud of stemfuncties kunstmatig verhogen of verlagen.

Beperkt toegestaan

 • U moet een geregistreerd en actief lid van eBay zijn om een opmerking te plaatsen.

 • We kunnen uw eBay-gebruikersnaam en profielfoto (als u deze hebt) gebruiken om u voor andere gebruikers te identificeren als de persoon die uw inhoud heeft geplaatst

 • We kunnen uw inhoud in gedeelten met community-inhoud geheel naar eigen inzicht promoten, op een lagere plaats zetten of verwijderen.

 • Gebruikers die collecties maken kunnen opmerkingen over hun collectie verwijderen.

 • We kunnen de hoeveelheid community-inhoud die u kunt plaatsen, beperken.

 • Wanneer een gebruiker in community-inhoud verwijst naar een individuele persoon of naar een product, dienst of handelsmerk van een derde partij, betekent dat niet dat eBay hiervoor zijn goedkeuring geeft of bevestigt dat de individuele persoon of derde partij hiervoor zijn goedkeuring geeft, of dat we gemeenschappelijke belangen hebben.

 • U aanvaardt dat alle opmerkingen die u op de site plaatst openbaar zijn.

 • Hoewel we commentaar kunnen modereren of volgen, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

Waarom heeft eBay dit beleid?

eBay biedt de gedeeltes van de community aan om community-interactie te promoten door leden de mogelijkheid te bieden hun persoonlijke ideeën te uiten en handige informatie te delen. Wanneer ze inhoud publiceren, en dan in het bijzonder individuele commentaar of meningen, is het belangrijk dat de communityleden elkaar respecteren en de sociale normen in acht nemen. Inhoud die haat, illegale handelingen, geweld of onverdraagzaamheid tussen etnische groeperingen bevat of hiertoe aanzet (of organisaties vermeldt die zulke ideeën aanhangen) hoort niet thuis op de eBay-community en is verboden.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons