Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

eBay-kosten omzeilen

Overzicht van het beleid

Soms kunnen verkopers systemen of technieken gebruiken om eBay-kosten te omzeilen, per ongeluk of opzettelijk. Het is belangrijk om te weten dat als u niet voor uw kosten betaalt, uw aanbiedingen verwijderd kunnen worden en uw koop- en verkoopprivileges beperkt kunnen worden.

Zorg ervoor dat u deze regels naleeft. Is dit niet het geval, dan kunnen er acties tegen u worden ondernomen, waaronder beperking van uw koop- en verkoopprivileges, schorsing van uw account. Uw aanbiedingen kunnen worden verwijderd, lager of niet weergegeven worden in zoekresultaten zonder creditering van kosten. U kunt ook uw speciale accountstatus en eventuele kortingen verliezen.

We kunnen ook kosten en een extra vergoeding voor de handhaving van ons beleid in rekening brengen.

Wat zijn de richtlijnen?

Niet toegestaan

 • Een object aanbieden op eBay en vervolgens betaald worden zonder gebruik te maken van eBay.

Beperkt

 • Toevoegen van links naar eBay-winkels en objecten, mits het niet gaat om onrechtstreekse links naar een URL (redirects)

Niet toegestaan

 • Verwijzing naar of promotie van de eigen website (inclusief links naar homepage URL's waarop andere websites dan eBay gepromoot worden), verkoop buiten eBay om of andere activiteiten van de verkoper

Raadpleeg links in aanbiedingen voor meer informatie.
Geef verzendkosten op in uw aanbieding. Het druist in tegen onze regels om onduidelijke of misleidende verzendkosten op te geven, of onredelijke verzendkosten aan te rekenen.

Toegestaan

 • Eigenlijke verzendkosten aanrekenen

 • De kost van verpakkingsmateriaal, verzekering en levering opnemen in uw verzendkosten

 • Leveringsbevestiging of gelijkaardige diensten opnemen in de verwerkingskosten

Niet toegestaan

 • Buitensporige verzend- en verwerkingskosten

 • Meer dan het maximumbedrag aanrekenen in rubrieken met maximumbedragen voor verzendkosten

 • Afzonderlijke kosten voor verzekeringen aanrekenen

 • Kosten aanrekenen voor gerelateerde diensten zoals lonen van medewerkers of kilometervergoedingen

 • Tegenstrijdige of verwarrende informatie opnemen in uw aanbieding

Niet toegestaan

De koper voorstellen of vragen om:

 • een bijkomende aankoop te doen;

 • een bedrag hoger dan de uiteindelijke verkoopprijs of onredelijke verzendkosten te betalen;

 • in te schrijven voor een dienst bij de aankoop;

 • iets te doen dat niet relevant is voor de transactie (bijv. een hotelkamer betalen) als voorwaarde voor het ontvangen van het object of een voordeel ervan (zoals gratis of verminderde verzendkosten).

Met een aanbieding met variaties kunnen verkopers meerdere identieke objecten in eenzelfde aanbieding te koop aanbieden.
Gebruik deze verkoopvorm in plaats van gewone aanbiedingen van telkens één object om meerdere objecten aan dezelfde verkoopprijs aan te bieden.

Toegestaan

 • Aanbiedingen met variaties kunnen, zolang de objecten verder hetzelfde zijn, een variatie aan  grootte, kleur, geur, hoeveelheid of materiaal bieden.

Beperkt

Als alle objecten in uw aanbieding dezelfde staat hebben, kunt u variaties hebben voor kleine verschillen zoals hetzelfde boek met een gescheurde cover en één is een oude bibliotheek kopie.

U kunt delen van een set aanbieden als alle afzonderlijke delen in de correcte rubriek staan en uw titel geldt voor alle variaties.

U kunt variaties gebruiken om een kleine verschillen in een object aan te geven, zoals een computer met verschillende geheugenopties.

Niet toegestaan

 • Verschillende merken of modellen van een object in een enkele aanbieding plaatsen

 • Keuze geven tussen twee verschillende objecten zoals een horloge en een paar schoenen

 • Objecten met een verschillende objectstaat zoals nieuw of refurbished in 1 aanbieding plaatsen

Beperkt

 • Gebruik van contactgegevens (inclusief URL's naar homepages waar andere websites dan eBay worden gepromoot) in de titel, ondertitel, objectlocatie of in afbeeldingen is enkel toegestaan indien het aangeboden object een domeinnaam is

Toegestaan

 • Verkoop van oude catalogussen of catalogussen voor verzamelaars waaruit u niet meer kunt bestellen (zoals een Sears catalogus uit 1931)

Niet toegestaan

 • Verkoop van catalogussen en andere objecten waaruit kopers nu nog rechtstreeks kunnen bestellen, wat kan leiden tot een verkoop buiten eBay om

Raadpleeg het volledige beleid voor de verkoop van catalogi voor meer informatie.

Toegestaan

 • Een minimumverkoopprijs of minimumstartprijs gebruiken om te vermijden dat er onder een bepaald bedrag wordt verkocht

 • Een minimumverkoopprijs gebruiken om het object aantrekkelijker te maken voor kopers

 • Een object niet verkopen tenzij de minimumverkoopprijs werd bereikt

 • De minimumverkoopprijs delen met bieders. Verkopers moeten potentiële kopers niet vertellen wat de minimumverkoopprijs is, maar in sommige gevallen willen ze dat misschien wel.

 • Een minimumverkoopprijs verlagen of verwijderen nadat er op een object geboden werd

 • Een minimumverkoopprijs van gelijk welk bedrag instellen

Niet toegestaan

 • Een minimumverkoopprijs opnemen voor een object, terwijl het object niet werd aangeboden met de functie voor minimumverkoopprijzen

 • Zeggen dat de hoogste bieder het object moet kopen ook al werd de minimumverkoopprijs niet bereikt

 • Kosten voor minimumverkoopprijs proberen te vermijden door biedingen te annuleren en een aanbieding vroegtijdig te beëindigen omdat de minimumverkoopprijs niet werd bereikt

Niet toegestaan

 • Objecten die thuishoren in een rubriek met een vaste kost, zoals huizen en auto's, niet in de gepaste rubriek aanbieden

Toegestaan

 • Het gedeelte Gezocht gebruiken om Gezocht-advertenties te plaatsen

Niet toegestaan

 • De opmaak van een standaardaanbieding gebruiken om een Gezocht-advertentie te plaatsen of reclame maken voor een wens om objecten te kopen of ruilen

Zie het volledige beleid voor Gezocht-advertenties voor meer informatie.

Niet toegestaan

 • De koper een korting bieden voor het gebruik van een betalingsmethode waaraan u de voorkeur geeft

 • Bijkomende kosten in rekening brengen voor het gebruik van standaardbetalingsmethoden waaronder cheques, postwissels, elektronische overboekingen en creditcards

Zie het volledige beleid voor extra kosten voor meer informatie.
Verkopers bepalen de duur van een aanbieding wanneer ze hun aanbieding in veilingvorm of met vaste prijs maken. Op het moment dat de verkoper de aanbieding verzendt, staat de duur ervan vast.

 

Toegestaan

 • In zeldzame gevallen (bijvoorbeeld ten gevolge van een sitestoring) kunnen we de duur van een aanbieding verlengen

Niet toegestaan

 • Verlengen van de duur van een aanbieding door de verkoper, hetzij handmatig of door middel van automatische tools

Hoewel er geldige redenen bestaan om een aanbieding voortijdig te beëindigen, zullen we onderzoek verrichten naar verkopers die hier misbruik van maken.

Neem enkele minuten de tijd om eBay's training over het omzeilen van kosten te volgen.

Aanbiedingen waarbij kosten worden omzeild, kunnen leiden tot een negatieve ervaring voor kopers en benadelen verkopers die die kosten wel betalen. Met dergelijke aanbiedingen wordt het vertrouwen in de eBay-handelsplaats ondermijnd. Hoewel voorstellen om objecten buiten eBay om te kopen of verkopen niet altijd bedoeld zijn om fraude te plegen, gaan ze altijd gepaard met een zeker risico. Houd er rekening mee dat objecten die worden aangekocht via een voorstel om buiten eBay om te kopen niet in aanmerking komen voor eBay-diensten zoals:

 • Feedback

 • Verzoek om contactgegevens

 • Probleemoplossing

Contact opnemen met Klantenservice

Meld een overtreding van aanbiedingsregels of problemen met een ander eBay-lid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons