Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Regels in verband met Intellectuele Eigendom (overzicht)

eBay stelt alles in het werk om de intellectuele eigendomsrechten van derden te beschermen en gebruikers een veilige handelsomgeving te bieden. Het niet-geautoriseerd gebruik van de intellectuele eigendom van anderen, zoals materiaal waarop auteursrechten berusten en handelsmerken, is een inbreuk op ons beleid en een overtreding van de wet.

Zorg dat u, voordat u objecten op eBay aanbiedt, onze regels hieronder en onze richtlijnen over aanbiedingen maken volgens de wettelijke voorschriften hebt gelezen en dat u die naleeft.

Regels die een impact hebben op wat u kunt verkopen op eBay

Beperkt

De volgende objecten zijn beperkt of verboden omdat ze mogelijk inbreuk plegen op de intellectuele of andere eigendomsrechten van anderen. Klik op de links voor meer informatie.

  • Bepaalde accessoires, verpakkingen, garanties of andere objecten die worden aangeboden zonder het bijhorende merkproduct  

Niet toegestaan

De volgende objecten zijn niet toegestaan op eBay. Klik op de links voor meer informatie.

Regels die een impact hebben op de manier waarop u objecten kunt verkopen

Niet toegestaan

 In een aanbieding op eBay mag u de volgende dingen niet doen:

VeRO programma van eBay - Overtredingen van de aanbiedingsregels melden

eBay heeft het VeRO-programma (Verified Rights Owner) ontwikkeld zodat eigenaars van intellectuele eigendom gemakkelijk aanbiedingen die hun rechten overtreden, kunnen melden. Het is in het belang van eBay dat objecten die inbreuk plegen van de site worden verwijderd omdat ze anders het goede vertrouwen van kopers en verkopers schaden.

Hier zijn enkele basisrichtlijnen:

Indien u de Verified Rights Owner bent

Enkel eigenaars van intellectuele eigendom kunnen eBay-aanbiedingen melden die een inbreuk vormen op hun auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten. Als u een rechthebbende ('rights owner') bent, kunt u een melding doen op de pagina VeRO: een inbreuk melden.

Indien u niet de Verified Rights Owner bent

Zelfs als u niet de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten bent, kunt u toch helpen door contact op te nemen met de eigenaar en hem aan te moedigen om contact met ons op te nemen.

Sommige rechthebbenden die aan het VeRO-programma deelnemen, hebben een Deelnemer-pagina zodat u meer te weten kunt komen over hun producten en hun juridische positie. De VeRO-deelnemers vindt u op de pagina VeRO-deelnemers. Let wel, niet alle VeRO-deelnemers hebben een Over mij pagina.

Indien uw aanbieding werd verwijderd

We raden u aan om onze training over intellectuele eigendom te volgen zodat u weet hoe u kunt vermijden dat uw aanbiedingen worden weggehaald omdat zij een inbreuk zouden vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Als u meent dat uw aanbieding ten onrechte werd weggehaald, kunt u meer informatie opzoeken over hoe eBay intellectuele eigendom beschermt (VeRO). Op de volgende pagina's vindt u nog meer informatie:

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons