Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Ongeldige of niet-bestaande e-mailadressen


Op eBay dient je account altijd geassocieerd te zijn met een geldig e-mailadres zodat wij en andere eBay-leden contact met je kunnen opnemen. Een e-mailadres wordt ongeldig verklaard als een e-mail naar dat adres herhaaldelijk terugkomt. Dit houdt in 't algemeen in dat de zender van het bericht een foutmelding ontvangt welke aangeeft dat het emailadres of de mailbox onbekend of ongeldig is. Als je dit wilt melden, voeg dan het foutbericht bij in je bericht en gebruik de link naar Customer Support onder aan deze pagina

Disciplinaire maatregelen met betrekking tot ongeldige of niet-bestaande e-mailadressen kunnen leiden tot de permanente schorsing van een gebruikersaccount, een tijdelijke schorsing of een formele waarschuwing. eBay zal de omstandigheden van een vermeende overtreding en het handelsverleden van de gebruiker in beschouwing nemen voordat er actie wordt ondernomen.


Contact opnemen met Klantenservice

Meld een overtreding van aanbiedingsregels of problemen met een ander eBay-lid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons

Verwante Hulponderwerpen