Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Valse of ontbrekende contactgegevens

 

Op eBay is het niet toegestaan om uw naam, adres en/of telefoonnummer te vervalsen of weg te laten wanneer u zich inschrijft om onze site te kunnen gebruiken. Het is eveneens verboden om fax- of afgesloten nummers als uw telefoonnummer te gebruiken. Als online marktplaats stellen wij personen die elkaar niet kennen in staat om contracten met elkaar te sluiten en diensten uit te wisselen. Om te zorgen voor een veilige omgeving voor alle eBay-gebruikers, hebben we uw telefoonnummer nodig. Door middel van dit nummer voeren we risico's uit en kunnen we snel de nodige bescherming en onderzoek ondernemen, onder andere om frauduleuze activiteiten te voorkomen voor uw bescherming.

Indien u een eBay-lid tegenkomt waarvan u denkt dat deze valse contactgegevens in zijn of haar account heeft opgegeven, meld deze overtredingen dan door de link Customer Support onder aan deze pagina te gebruiken.

Elke overtreding van dit beleid en deze richtlijnen kan leiden tot een of meer van de volgende acties:

  • De aanbieding wordt geannuleerd

  • Accountprivileges worden beperkt

  • De account wordt geschorst

  • Standaardkosten voor geannuleerde aanbiedingen worden niet terugbetaald

  • Verlies van PowerSeller-status

Jan Janssen woont in de Kerkstraat nummer 10. Wanneer Jan zich inschrijft, geeft hij echter de naam Peter Peeters op, en zegt hij dat hij in de Dorpsstraat nummer 12 woont. Door dit te doen schendt Jan het eBay beleid, aangezien valse contactgegevens niet zijn toegestaan.

Tom, de broer van Jan, woont eveneens in de Kerkstraat nummer 10. Tom schrijft zich in op eBay en gebruikt wel zijn echte naam en adres, maar vermeld een telefoonnummer dat niet meer in gebruik is. Ook Tom schendt op die manier het eBay beleid door valse of ontbrekende contactgegevens op te geven.

Het succes van eBay als een online marktplaatst steunt grotendeels op vertrouwen en transparatie. Valse of ontbrekende contactgegevens ondermijnen deze principes. Bovendien moeten handelspartners probleemloos met elkaar kunnen communiceren. Valse of ontbrekende contactgegevens verhinderen een goede communicatie en verhogen de kans op onbetaalde objecten, geschillen, negatieve feedback en andere problemen.

Contact opnemen met Klantenservice

Meld een overtreding van aanbiedingsregels of problemen met een ander eBay-lid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons

Verwante Hulponderwerpen