Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Wanneer mag eBay feedback verwijderen of aanpassen?

Overzicht van het beleid

Feedback is een open, eerlijke manier om uw ervaringen met andere eBay-leden te delen.

Feedback bestaat uit een algemene beoordeling, commentaren en een meer specifieke beoordeling voor bepaalde criteria. Om ervoor te zorgen dat feedback effectief en accuraat is, kunnen wij in bepaalde gevallen beoordelingen of commentaren verwijderen of aanpassen.

Volg altijd deze richtlijnen wanneer u feedback geeft. Als u dat niet doet, zullen we actie ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Als u als koper negatieve of neutrale feedback die u over een verkoper hebt gegeven wilt wijzigen, vraag dan aan de verkoper om een feedbackwijziging aan te vragen.

Wat zijn de richtlijnen?

De volgende types feedback kunnen worden verwijderd:

Kan worden verwijderd

Deze types feedback kunnen worden verwijderd:

 • Feedback die persoonlijke gegevens over een ander lid bevat, zoals het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres of de echte naam van een lid. We kunnen ook feedback verwijderen die gebruikt kan worden om persoonlijke gegevens over een ander lid te verkrijgen, zoals een trackingnummer voor verzending.

 • Feedback die geen verband houdt met een verkoop, zoals een commentaar, reactie of vervolgopmerking over een andere verkoop.

 • Feedback met politieke, godsdienstige, maatschappelijke of andere opmerkingen die geen echte commentaar over een verkoop geven.

 • Feedback met godslasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik of commentaar dat pornografisch materiaal of fysieke bedreigingen bevat.

 • Negatieve feedbackcommentaren die een positieve beoordeling direct tegenspreken. (Wanneer het commentaar geplaatst werd door de verkoper. Dit soort tegenstrijdige commentaren wordt niet verwijderd als ze werden geplaatst door de koper.)

 • Feedback met links of reclame die kopers ertoe aanzetten om buiten eBay te kopen.

 • Feedback met verwijzingen naar onderzoeken van gerechtelijke instanties of van eBay of PayPal.

Kan niet worden verwijderd

Deze types feedback worden niet verwijderd:

 • Feedbackcommentaar met beledigend taalgebruik zoals "bedrieger", "leugenaar", "valsspeler", "oplichter" of "zwendelaar". Hoewel dit soort commentaar sterk wordt afgeraden, wordt het niet verwijderd, tenzij het ook andere, niet toegestane inhoud bevat.

 • Feedbackcommentaar met URL's of links naar eBay.be, PayPal.be.

Kan worden verwijderd

Deze types feedback kunnen worden verwijderd:

 • Feedback die enkel verwijst naar de gestructureerde details van een aanbieding (een keuzemenu, selectievakje of keuzerondje), terwijl er geen tegenstrijdige taal of foto's in de beschrijving staan.Gestructureerde details zijn:

  • Staat van object

  • Specificaties

  • Btw

  • Teruggavebeleid

  • Totale verzendkosten

  • Aanvaarde betalingsmethoden

  Bijvoorbeeld: als een object werd aangeboden met Gebruikt als Staat van object en alleen in de negatieve feedback staat dat het object "gebruikt" is, wordt de feedback verwijderd.

 • Negatieve of neutrale feedback die beweert dat een verkoper "niet reageerde", terwijl we kunnen vaststellen dat de verkoper te goeder trouw op de e-mail van de koper antwoordde met een bericht van lid tot lid.

 • Feedback of defecten verwant aan de gedetailleerde verkopersbeoordelingen wegens de volgende situaties:

  • Een koper vroeg om de verkoop te annuleren om een andere reden dan een fout van de verkoper en de verkoper ging in op de vraag van de koper.

  • Een koper deed een aanvraag die duidelijk verschilde van wat in de aanbieding vermeld stond, en de verkoper ging niet in op die aanvraag. Bijvoorbeeld: een koper geeft negatieve feedback omdat hij een andere leveringsmethode had aangevraagd dan in de aanbieding stond en de verkoper weigerde.

 • Feedback of defecten verwant aan de gedetailleerde verkopersbeoordelingen die enkel verband houden met:

  • Vertragingen aan de douane of douanekosten.

  • Niet geleverde objecten, terwijl uit de trackinggegevens blijkt dat het object wel geleverd werd.

  • De leveringstermijn van een object, wanneer de koper een verkeerd adres had opgegeven en het object werd teruggestuurd naar de verkoper of werd bijgehouden door het verzendbedrijf.

  • De leveringstermijn van een object, wanneer de koper meer dan 3 dagen na afronding van de verkoop betaalde voor het object. (Als een verkop

   er toestemming heeft om verzendingen van verschillende aankopen te combineren tot meer dan 3 dagen na een verkoop, wordt de feedback niet verwijderd.)

  • Feedback of defecten verwant aan de gedetailleerde verkopersbeoordelingen wanneer de verkoper een geschil onder kopersbescherming van eBay of PayPal won.

Kan niet worden verwijderd

Deze types feedback worden niet verwijderd:

 • Feedback over een aanbieding die belangrijke informatie over een object achterwege liet. Bijvoorbeeld:

  • Een aanbieding voor een gitaar die niet vermeldt dat er een grote barst zit in de kop.

  • Een aanbieding voor speelgoed in de oorspronkelijke verpakking die niet vermeldt dat de verpakking waterschade opliep.

 • Feedback over tegenstrijdige informatie in de titel, beschrijving of foto's van een aanbieding. Bijvoorbeeld:

  • De staat van het object is "gebruikt", maar op de foto staat een gloednieuw object.

  • De staat van het object is "als nieuw", maar uit de beschrijving blijkt dat het object in uitstekende staat verkeert.

Wij kunnen feedback verwijderen in de volgende gevallen:
 • De feedback is gegeven door iemand die de regels heeft overtreden.

 • Een koper heeft een object niet betaald.

Kan worden verwijderd

Feedback of defecten verwant aan de gedetailleerde verkopersbeoordelingen wegens de volgende situaties kan verwijderd worden:

 • Een koper betaalde niet voor een object, er werd een geschil wegens onbetaald object geopend tegen de koper, en de enige betalingsmethode opgegeven door de verkoper was PayPal.

 • Uit de berichten van lid tot lid blijkt dat een koper niet van plan was om te betalen voor een object.

 • Een koper of verkoper voldeed niet aan de voorwaarden om een wettelijk bindend contract aan te gaan op het moment dat de verkoop werd voltooid of dat de feedback werd gegeven.

 • Een koper of verkoper gaf een verkeerd e-mailadres op zodat hij niet gecontacteerd kon worden op het moment van de verkoop.

Kan niet worden verwijderd

Deze types feedback worden niet verwijderd:

 • Feedback uitsluitend over een verkeerd telefoonnummer. De koper en verkoper konden nog communiceren via berichten van lid tot lid, dus wordt de feedback niet verwijderd. We vragen leden wel om hun telefoonnummers bij te werken en te controleren voor ze weer op eBay kopen of verkopen.

 • Feedback over een koper wanneer uit de berichten van lid tot lid blijkt dat een koper geprobeerd had te betalen voor een object, maar de verkoper de procedure voor onbetaalde objecten niet heeft gevolgd.

 • Feedback die aangeeft dat een koper een transactie annuleerde omdat een verkoper de objectbeschrijving of -voorwaarden wijzigde (bijvoorbeeld door een langere leveringstermijn of hogere verzendkosten op te geven).

 

Kan worden verwijderd

Deze types feedback kunnen worden verwijderd:

 • Feedback voor de verkeerde verkoper of over het verkeerde object.

 • Feedback of defecten verwant aan de gedetailleerde verkopersbeoordelingen wanneer het commentaar duidelijk positief is. Voorbeelden van duidelijk positieve commentaren: "Ik vind het object echt geweldig, het is perfect", "Mijn dochter is in de wolken", "Precies wat ik zocht" of Bedankt voor de snelle levering en hulp!".

 • Een koper vroeg om te leveren op een ander adres dan het adres dat werd opgegeven bij de afhandeling of via PayPal.

 • Een koper gaf het verkeerde verzendadres op.

Kan niet worden verwijderd

Deze types feedback worden niet verwijderd:

 • Negatieve feedback van een koper, wanneer het commentaar neutraal of niet duidelijk positief is. Korte, dubbelzinnige commentaren van een koper zoals "bedankt", "OK" of "object aangekomen" worden niet beschouwd als "duidelijk positief" en worden niet verwijderd. Negatieve feedback wordt niet verwijderd, ongeacht de commentaren.

Kan worden verwijderd

Feedback of defecten verwant aan de gedetailleerde verkopersbeoordelingen kan verwijderd worden in de volgende situaties:

 • Een belangrijke gebeurtenis waar de verkoper geen controle over had, zoals een aardbeving of overstroming, is de directe en enige oorzaak van een slechte koopervaring.In die situaties zullen we ook lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen verwijderen die niet als defect tellen.

 • Een probleem in het eBay-systeem is de directe en enige oorzaak voor een slechte koopervaring.In die situaties kunnen we ook lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen verwijderendie niet als defect tellen.

 • PayPal blokkeert een betaling en meldt dat aan de verkoper, zodat deze de verzending van het object kan uitstellen, en de negatieve of neutrale feedback is het gevolg van de vertraagde verzending.

 • Wij hebben een gerechtelijk bevel ontvangen met de vraag om feedback te verwijderen.

 • De Feedback of defecten verwant aan de gedetailleerde verkopersbeoordelingen werden gegeven door een koper die stelselmatig onevenredig veel lage feedback of gedetailleerde verkopersbeoordelingen geeft. Dit soort feedback wordt in alle landen handmatig verwijderd, behalve in de VS en het VK, waar dat automatisch gebeurt.

 • DeFeedback of defecten verwant aan de gedetailleerde verkopersbeoordelingen wordt gegeven omdat een verkoper geen feedback gaf over een koper.

Kan niet worden verwijderd

Feedback wegens de volgende situaties wordt niet verwijderd:

 • Een klein probleem waar de verkoper geen controle over had, zoals een elektrische panne waardoor er geen verzendlabels konden worden afgedrukt.

 • Een probleem in het eBay-systeem die geen gevolgen had voor de koopervaring. Bijvoorbeeld, een verkoper kan een object niet aanbieden.

Kan worden verwijderd

De feedback van een koper wordt automatisch verwijderd of aangepast in de volgende situaties:

 • Een koper werd opgeschort wegens gedrag dat voor ons voldoende reden is om alle negatieve of neutrale feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen over verkopers te verwijderen. Als een lid geschorst wordt binnen 90 dagen na inschrijving, wordt alle feedback van dat lid verwijderd.

 • Een geschil onder verkopersbescherming van eBay of PayPal wordt in het voordeel van de verkoper beslecht.

 • Er is een fout in Wereldwijde verzending.Wij kunnen ook lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen over de verzendkosten of -termijn verwijderen of aanpassen.

 • In deze gevallen komt een verkoper in aanmerking voor automatische gedetailleerde verkopersbeoordelingen van 5 sterren in de volgende categorieën:


  Verzend- en verwerkingskosten:

  • Een verkoper bood gratis verzending aan en we weten dat de koper voor die optie koos.


  De feedback en gedetailleerde verkopersbeoordeling werden gegeven door een koper die stelselmatig onevenredig veel lage feedback of gedetailleerde verkopersbeoordelingen geeft. Dit soort feedback wordt in alle landen handmatig verwijderd, behalve in de VS en het VK, waar dat automatisch gebeurt


  Communicatie:

  • Een verkoper bood verwerking op dezelfde werkdag of binnen 1 werkdag aan en uploadde trackinggegevens binnen 1 werkdag.

  • Op het moment dat de koper feedback geeft:

   • zijn er geen berichten van lid tot lid uitgewisseld (beste voorstellen, herkansingsaanbiedingen, facturen of factuuraanvragen hebben geen invloed op de automatische toekenning van 5 sterren),

   • zijn er geen geschillen onder kopersbescherming van eBay of PayPal geopend voordat de feedback gegeven werd.

  • De koper en verkoper vroegen elkaars contactgegevens niet.

Feedback melden die in aanmerking komt voor verwijdering

U kunt feedback melden waarvan u denkt dat deze in aanmerking komt voor verwijdering.

Waarom heeft eBay dit beleid?

Feedback geeft leden de kans om op een open en eerlijke manier hun ervaringen met elkaar te delen en helpt eBay-leden om te beslissen met wie ze zaken willen doen. Bepaalde dingen kunnen we echter niet toestaan, zoals beledigende taal en feedback die niet relevant is voor een bepaalde verkoop.

Kopers mogen feedback ook niet gebruiken op een manier die de verkoperprestaties zou beïnvloeden wanneer de verkoper objectief voldaan heeft aan alle prestatieniveaus. Als we denken dat de feedback ons beleid overtreedt, verwijderen we hem.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons