Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor feedbackchantage

Overzicht van het beleid

Kopers mogen niet dreigen met negatieve feedback, neutrale feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen om het volgende te bereiken:

 • Een volledige of gedeeltelijke terugbetaling

 • Een teruggave die valt buiten de toepasselijke wettelijke vereisten en de voorwaarden die in uw aanbieding staan vermeld

 • Goederen of diensten buiten de transactie om

Verkopers mogen niet van kopers eisen dat ze specifieke feedback of gedetailleerde verkopersbeoordelingen geven. Verkopers mogen ook niet vragen aan kopers of ze bestaande feedback of gedetailleerde verkopersbeoordelingen intrekken. Dit geldt voor alle feedback, of deze nu werd gegeven voor, tijdens of na levering van de objecten of diensten beschreven in de oorspronkelijke aanbieding.

Zorg ervoor dat u voldoet aan deze richtlijnen. Als dat niet het geval is, zullen we actie ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Mogelijke feedbackchantage melden

Als u denkt dat er sprake is van feedbackchantage, kunt u ons contacteren.

Wat zijn de richtlijnen?

 

Toegestaan

Voorbeelden die niet als feedbackchantage worden beschouwd

 • De koper dreigt met negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen tenzij de verkoper een teruggave aanvaardt, de verzendkosten van de teruggave betaald worden zoals wordt vermeld in het aanbiedingsbeleid van de koper en dit plaatsvindt binnen de periode van het teruggavebeleid van de koper.

 • Een koper betaalt voor het object en wacht enkele weken op de levering. De koper vertelt daarna aan de verkoper dat hij negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen zal geven als het object niet aankomt voor een bepaalde datum.

 • De koper ontvangt een object dat  sterk afwijkt van de beschrijving in de oorspronkelijke aanbieding en vraagt een terugbetaling binnen een redelijke periode, maar mogelijk is het teruggavebeleid van de koper verlopen.

Niet toegestaan

Voorbeelden van feedbackchantage

 • De verkoper weigert een object te verzenden of de koper terug te betalen tenzij de koper positieve feedback of goede gedetailleerde verkopersbeoordelingen geeft.

 • De verkoper weigert de koper een fabrieks- of winkelgarantie te laten gebruiken die in de aanbieding is opgenomen, tenzij de koper positieve feedback of goede gedetailleerde verkopersbeoordelingen geeft.

 • De koper dreigt negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen te geven tenzij hij of zij een volledige of gedeeltelijke terugbetaling voor een object krijgt dat niet valt onder de geld terug regeling van de aanbieding of de Geld-terug-garantie van eBay, ook wanneer hij of zij het object niet terugstuurt naar de verkoper.

 • De koper vindt de verzend- en verpakkingskosten te hoog en dreigt negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen te geven tenzij de verkoper de verzend- en verpakkingskosten verlaagt.

 • De koper dreigt negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen te geven tenzij de verkoper een extra object verzendt dat geen onderdeel was van de oorspronkelijke aanbieding (tenzij de koper een vervangexemplaar wil voor een object waarover hij of zij niet tevreden is).

Waarom heeft eBay dit beleid?

Feedback is bedoeld voor eBay-leden om hun ervaringen te delen met andere leden. Het is bedoeld als een open en eerlijke wijze om deze informatie te delen. Feedback gebruiken om andere leden te dwingen tot acties die ze niet willen doen, is misbruik maken van feedback en een schending van het eBay-beleid.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons