Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Discussieforumbeleid

Overzicht van het beleid

De discussieforums van eBay zijn een plaats om te communiceren met andere eBay-leden, hulp te vragen en meer te weten te komen over hun ervaringen en tips uit de praktijk. Als iedereen in de eBay-community onze waarden naleeft, blijven de forums een handige, leerrijke en aangename ontmoetingsplaats.

Ontdek hoe u berichten kunt posten op onze discussieforums. Leden die berichten willen plaatsen op een discussieforum van eBay of in het Antwoordcentrum, moeten het discussieforumbeleid volgen dat wordt beschreven in de onderstaande richtlijnen.

Als u denkt dat een bericht in een discussieforum dit beleid overtreedt, klikt u op de link Melden in het bericht. Als u met eBay contact wilt opnemen in verband met een ander onderwerp, kunt u contact opnemen met eBay Customer Support.

Als u deelneemt aan een eBay-groep, is het belangrijk dat u het beleid voor groepen naleeft.

Zorg ervoor dat u deze richtlijnen volgt. Zo niet kunnen we u een aantal maatregelen opleggen, zoals uw berichten of andere inhoud verwijderen, u tijdelijk of definitief de toegang tot onze communityafdelingen ontzeggen, uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

 • Gesprekken en berichten over communityprojecten

 • Berichten die de privacy van alle eBay-leden respecteren en hoffelijk zijn tegenover leden, communityprojecten en initiatieven

 • Berichten in de geest van onze waarden (pagina in het Engels)

 • Eén gesprek per communityproject per forum

Beperkt

 • In het algemeen mag u reclame maken voor een eBay-aanbieding die direct verband houdt met de belangen van een communityproject, maar u mag geen objectnummer of link naar de aanbieding posten.

  • De advertentie moet direct verband houden met het communityproject en mag slechts eenmaal per gesprek per forum vermeld worden.

Niet toegestaan

 • Reclame maken voor objecten, aanbiedingen, diensten of commerciële websites, zoals handelsaanbiedingen, zoekertjes of liefdadigheidsverzoeken

 • Uzelf voordoen als eBay-personeel of andere eBay-leden

 • Extra gebruikersnamen aanmaken om de publicatielimieten te omzeilen

 • Tips geven om het eBay-beleid te omzeilen

 • Gewiste berichten of waarschuwingsbrieven bespreken of opnieuw posten

 • Praten over beperkte of geschorste leden of leden die niet langer ingeschreven zijn

 • Anderen in staat stellen, aanmoedigen of opdragen om eBay te verlaten, zodat ze kunnen verkopen en kopen op of deelnemen aan andere websites dan eBay, waar koopwaar, aanbiedingen in veilingvorm of diensten aangeboden worden, zoals forums en groepen buiten eBay en andere websites

 • Anderen ertoe aanzetten om het eBay-beleid of de Gebruikersovereenkomst van eBay te overtreden

 • Vijandige commentaren en persoonlijke ruzies

 • De contactgegevens of het e-mailadres van een persoon posten

 • JavaScript of actieve code

 • De link Melden misbruiken om kwaadwillig of zonder gegronde reden berichten aan te klagen

 • E-mailinhoud van anderen publiceren

 • Informatie posten over overtredingen van bepaalde leden of aanbiedingen (u kunt beter ons beleid nalezen en de overtreding melden door contact met ons op te nemen)

 • Materiaal posten dat op de een of andere manier de Gebruikersovereenkomst van eBay of onze waarden (in het Engels) overtreedt

 • Webadressen (URL's), websites of objectnummers posten in de titel van een bericht of van een gesprek

 • Weigeren om de instructies van het eBay-personeel op te volgen

 • Herhaalde, storende of ongepaste gesprekken

 • Onaanvaardbare afbeeldingen of tekst

Wanneer leden vinden dat ze hun groepsproject niet vrij genoeg kunnen bespreken op een discussieforum, kunnen ze overwegen om een openbare eBay-groep aan te maken. Het is daarbij belangrijk dat ze het Beleid voor groepen naleven.

Toegestaan

 • Groepsprojecten om goede doelen van gevestigde non-profitorganisaties te steunen

 • Gesprekken en berichten over groepsprojecten

 • Berichten die de privacy van alle eBay-leden respecteren en hoffelijk zijn tegenover leden, groepsprojecten en initiatieven

 • Eén gesprek per groepsproject per forum

Beperkt

 • In het algemeen mag u reclame maken voor een eBay-aanbieding die direct verband houdt met de belangen van een groepsproject, maar u mag geen objectnummer of link naar de aanbieding posten.

  • De advertentie moet direct verband houden met het groepsproject en mag slechts eenmaal per gesprek per forum vermeld worden.

 • Webadressen (URL's) van websites die gebruikt worden om een groepsproject te promoten of te organiseren, zijn toegestaan, maar de website mag geen activiteiten promoten die de Gebruikersovereenkomst zouden overtreden.

Niet toegestaan

 • Ons beleid proberen te omzeilen door verzoeken te verbloemen, eufemismen te gebruiken of andere methoden te gebruiken

 • Verzoeken aangemaakt door een groep om één bepaalde persoon te helpen

 • Verzoeken aangemaakt door één persoon die hulp voor zichzelf vraagt

 • Berichten en gesprekken over geldinzameling voor niet-erkende liefdadigheidsprojecten

Niet toegestaan

Obscene, pornografische of enkel voor volwassenen bestemde inhoud, zoals:

 • Foto's

 • Afbeeldingen

 • Tekst

 • Cartoons

 • Strips

 • Tekeningen of schilderijen

 • Schuine grappen

 • Links naar obsceen, pornografisch of enkel voor volwassenen bestemd materiaal

 • Overduidelijke dubbelzinnigheden of andere pogingen om niet-toegestane inhoud te verbergen of verkeerd te spellen

 • Suggestieve titels, zelfs wanneer ze als grap bedoeld zijn

Niet toegestaan

 • Ongepast taalgebruik

 • Grove taal

 • Haatdragende of racistische taal

 • Storend of vijandig commentaar

 • Gewelddadige bedreigingen

 • Persoonlijke ruzies

 • Pogingen om ongepaste inhoud te verbergen of verkeerd te spellen

 • Aanstootgevende taal in gebruikersnamen

Wij verwijderen berichten meteen als zij onaanvaardbaar, aanstootgevend taalgebruik bevatten.
Klik op de link Melden in een bericht om ons op de hoogte te brengen wanneer leden gebruikersnamen gebruiken of berichten plaatsen die ongepaste taal bevatten. Gelieve aanstootgevend taalgebruik of ongepaste gebruikersnamen niet opnieuw te plaatsen in een nieuw bericht. Dat is in strijd met ons beleid en kan ertoe leiden dat uw berichten verwijderd worden. Verwijs in dergelijke situaties naar het lid aan de hand van de tijdstempel van het bericht. U moet ook het lid melden bij ons Customer Support-team.
Een handtekening bestaat uit tekst of afbeeldingen die verschijnen telkens als u iets post in een gesprek.
U kunt een handtekening gebruiken om andere leden iets over uzelf en uw berichten te vertellen, dat zij wellicht interessant, aangenaam, grappig, attent of handig vinden.
Wij willen dat elke forumgemeenschap samenwerkt om te definiëren wat aanvaardbaar gedrag is en om een etiquette op te stellen, zodat alle leden handtekeningen kunnen gebruiken zonder erdoor gestoord te worden. Binnen elk discussieforum geven we onze communityleden een zekere vrijheid om tot een akkoord te komen over bepaalde handtekeningrichtlijnen. Een bepaald type handtekening kan aanvaardbaar zijn voor het ene discussieforum, maar niet voor het andere.

Toegestaan

 • Handtekeningen die niet groter zijn dan 50x220 pixels

 • Statische handtekeningen

 • Een link naar een pagina binnen eBay:

  • de link kan een lijst van verkochte objecten zijn, een eBay-winkel, eBay-zoekresultaten of een eBay-groep.

Beperkt

Knipperende, bewegende of andere veranderende handtekeningen kunnen storend zijn voor communityleden met een tragere internetverbinding, een tragere computer of leden die tekstreaders gebruiken.

 • Dit soort handtekeningen mag gebruikt worden in een forumcommunity waar alle leden dat goedvinden.

Niet toegestaan

 • Handtekeningen die de richtlijnen van ons beleid niet volgen

 • Handtekeningen die actieve code, scripts, Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript, mouseovers, trackingmechanismen, audiobestanden, cookies of enige andere code bevatten buiten platte, standaard gebruikte HTML-code

 • Handtekeningen met code die bedoeld is om forumfilters te omzeilen

 • Handtekeningen die een websiteadres bevatten, zelfs als dat uw gebruikersnaam of een eBay-winkelnaam is

 • Credits van derden in een handtekening

 • Links naar sites buiten eBay of meer dan één link in een handtekening

Als er een probleem is met een handtekening in een bericht, kunnen we dat bericht verwijderen als:
 • De handtekening iets bevat dat specifiek verboden is

 • De handtekening de richtlijnen voor grootte of inhoud overtreedt

 • De handtekening de richtlijnen die de leden van het discussieforum overeengekomen zijn, niet naleeft

Houd rekening met de forumcommunity waar u berichten post. Als het in een bepaald communityforum bijvoorbeeld niet gebruikelijk is om grote of opzichtige handtekeningen te gebruiken, kan het storend zijn om toch een bericht met een dergelijke handtekening te posten.
Uitzondering: Soms voegen leden een hulpbericht toe aan een gesprek op de discussieforums om leden toegang te geven tot verschillende nuttige informatiebronnen. Dit wordt niet beschouwd als een handtekening en valt buiten deze richtlijnen.

 • De inhoud die eBay-leden plaatsen in de openbare discussieforums of het Antwoordcentrum van eBay, geeft enkel de mening van de auteur weer en deze laatste is daar zelf verantwoordelijk voor.

 • eBay behoudt zich het recht voor om berichten om welke reden dan ook te verwijderen, zonder waarschuwing of voorafgaande kennisgeving.

 • Gebruikersnamen met feedbackscores van minder dan 10 mogen slechts 10 berichten per dag posten in de discussieforums.

 • Wanneer een gebruikersnaam beperkingen opgelegd krijgt of geschorst wordt, geldt dat voor alle gebruikersnamen die dat lid geregistreerd heeft en kan dat ook gelden voor andere eBay-leden van hetzelfde gezin.

 • Het gebruiken van valse inschrijvingsgegevens of het aanmaken van meerdere accounts voor gebruik op de discussieforums van eBay met de bedoeling deze te verstoren of opsporing te vermijden, kan leiden tot de definitieve beperking of schorsing van alle verbonden accounts.

 • Enkel personen van 18 jaar of ouder mogen berichten plaatsen op de forums, zelfs als de account geregistreerd werd door een volwassene of als een minderjarige toestemming heeft van zijn ouders of voogd.

 • Reporters, onderzoekers en externe vertegenwoordigers moeten toestemming krijgen voor ze berichten mogen plaatsen of e-mailen naar leden in hun officiële functie.

 • Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde inhoud te posten zonder toestemming van de eigenaar.

Wij hebben altijd al geprobeerd om trouw te blijven aan onze waarden. In die context heeft eBay dit beleid opgesteld, om een aangename en veilige omgeving te scheppen en te behouden in de communityforums, zodat alle leden er open en eerlijk kunnen communiceren.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons