Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor het aanmoedigen van illegale activiteiten

Overzicht van het beleid

Voor een veiligere koop- en verkoopervaring op eBay verbieden wij het verkopen of verwijzen naar objecten die tot illegale activiteiten aansporen, illegale activiteiten stimuleren of vergemakkelijken, of anderen opdracht geven om aan illegale activiteiten deel te nemen. Verkopers mogen kopers niet vragen de wet te overtreden.

Kopers mogen verkopers evenmin vragen de wet te overtreden. Kopers mogen verkopers bijvoorbeeld niet vragen om douaneaangiften te vervalsen of een object te omschrijven als een "geschenk" om douanekosten te vermijden.

Verkopers moeten ervoor zorgen dat hun aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen we uw aanbieding verwijderen en mogelijk ook andere maatregelen treffen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Wat zijn de richtlijnen?

Niet toegestaan

Dit zijn enkele voorbeelden van informatie, objecten en activiteiten die niet op eBay zijn toegestaan:

 • Voorbeelden van informatie

  • Instructies voor het gebruik of de injectie van steroïden (e-book, website, enz.)

  • Dvd's over het openbreken van sloten (lockpicken) of dvd's die instructies bieden voor het openbreken van sloten

  • Een link naar een website die instructies bevat voor het kapen van vliegtuigen

  • Een e-book waarin instructies staan voor het maken van methamfetamine

  • Andere vergelijkbare informatiebronnen

 • Voorbeelden van objecten

  • Kill switch-geactiveerde elektronische apparaten, zoals smartphones en tablets

  • Diensten om kill switches te omzeilen of te overschrijven

  • Producten die zijn ontworpen om de resultaten van een urine- of drugstest te vervalsen

  • Reflecterende spuitlak of afdekkingen voor nummerplaten of diffusers

  • Software of diensten die geblokkeerde/vergrendelde simkaarten van mobiele telefoons ontgrendelen of toegang kunnen verlenen tot beperkte zones, vertrouwelijke informatie of andere gecodeerde gegevens.

  • Andere vergelijkbare objecten

 • Voorbeelden van activiteiten

  • Het vervalsen van douaneaangiften of een object omschrijven als een "geschenk" om douanekosten te vermijden

  • Een object winnen en aan de verkoper vragen of douane- of belastingsdocumenten die met het object verband houden te vervalsen

Opmerking: we kunnen ook aanbiedingen verwijderen op vraag van overheidsinstanties.

Een overtreding melden

Als u een aanbieding vindt die tot illegale activiteit aanspoort, kunt u deze overtreding melden.

Als u een object hebt verkocht en de verkoper vraagt u douanefraude te plegen, kunt u dit melden. Wanneer wij een melding ontvangen dat een koper een verkoper heeft gevraagd douanedocumenten te vervalsen, bekijken wij deze melding alleen als in de beschrijving in de aanbieding van de verkoper duidelijk is vermeld wie verantwoordelijk is voor betaling van de douanekosten, heffingen, invoerrechten en andere gerelateerde kosten

Omdat het aansporen tot illegale activiteit wettelijk verboden kan zijn, vragen wij u te voldoen aan alle wet- en regelgeving. U mag eBay niet gebruiken om andere leden aan te sporen tot deelname aan illegale activiteiten.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons