Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor goederen waarop een embargo rust en verboden landen

Overzicht van het beleid

Als dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf is eBay.be ook onderhevig aan de handelsbeperkingen van de Verenigde Staten.

VS-agentschappen verbieden of controleren handel tussen personen in de VS en bepaalde organisaties, bedrijven en particulieren. eBay staat de verkoop van objecten waarop een embargo rust (of die verboden zijn) uit of aan die landen, organisaties, bedrijven of particulieren niet toe.

Volgens de Amerikaanse wetgeving kan het kopen of verkopen van bepaalde objecten die in beperkte landen zijn gemaakt, onwettig zijn, naargelang de aard van het object, wanneer het werd gemaakt en wanneer het dat specifieke land heeft verlaten.

Verkopers die internationale aanbiedingen plaatsen moeten regelmatig actuele informatie bekijken over aan welke landen sancties kunnen zijn opgelegd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC), een departement van het Amerikaanse Ministerie van Financiën.

Voordat u een object aanbiedt op de eBay-website, is het belangrijk om na te gaan welke voorschriften van de Federale Overheid van België en de Europese Unie de handel met bepaalde landen waarop een embargo rust beperken of verbieden. Deze voorschriften kunnen van toepassing zijn op de invoer uit en uitvoer naar deze landen. Ga naar de website van de Federale Overheid van België en de website van de Europese Commissie.

Lees de aanvullende informatie hieronder voor meer informatie over de wetten die van toepassing zijn op dergelijke handel.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen we uw aanbieding verwijderen en mogelijk ook andere maatregelen treffen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Wat zijn de richtlijnen?

De volgende informatie is bedoeld als leidraad om u te helpen bepalen of een object mag worden verkocht op eBay.

Toegestaan

 • Informatieve objecten uit gesanctioneerde landen, zoals boeken, films, kunstwerken, foto's, muziek of gelijkaardige materialen.

Beperkt

 • Op replica's van antieke stukken en artefacten moet duidelijk vermeld staan dat het replica's zijn.

 • De objecten moeten ook nog steeds voldoen aan alle beleidslijnen van eBay.

 

Niet toegestaan

 • We staan geen objecten toe op onze website als ze onder embargo staan voor de volgende landen. Aangezien we niet kunnen nagaan wanneer een object uit een bepaald land werd gehaald, laten we geen objecten toe waarvan de verkopers beweren dat ze dateren van voor het embargo:

  • Iran

  • Syrië

  • Noord-Korea

  • Cuba

  • De Krim in Oekraïne (zoals gedefinieerd onder de toepasselijke sancties)

We staan organisaties, bedrijven of particulieren uit deze landen ook niet toe om accounts te hebben of zich in te schrijven terwijl ze in deze landen gevestigd zijn.

We staan organisaties, bedrijven of particulieren op de Specially Designated Nationals (SDNs)-lijst niet toe om accounts te hebben of zich in te schrijven. U kunt de meest actuele lijst van sancties die gelden voor landen, organisaties en particulieren raadplegen op de website van Office of Foreign Assets Control.

 

 

Dit eBay-beleid is een richtlijn en mag enkel worden gebruikt als referentiepunt voor leden die dergelijke objecten kopen en verkopen.

Belgische en Europese wetgeving:

Raadpleeg de websites van de Federale Overheid van België en de Europese Commissie voor de volledige lijst en updates van landen waarop een embargo rust.

Amerikaanse wetgeving:

Raadpleeg de website van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën voor meer informatie over wetten die van toepassing zijn op dergelijke handel en kopieën van de huidige geldende wetten.

Internationale verkopers moeten ook op de hoogte blijven van eventuele andere beperkingen die de Amerikaanse overheid oplegt. Links naar de relevante websites zijn te vinden op de website van het Bureau of Industry and Security van het Ministerie van Economische Zaken.

Aanvullende informatie over deze wetgeving en lijsten van deze verboden personen kunt u vinden bij het Office of Foreign Assets Control.

 

eBay spoort zijn verkopers en kopers aan om alle wetten en voorschriften na te leven. De verkoop van objecten waarop een embargo rust is bij wet verboden en kan eBay of zijn leden schade toebrengen. Daarom mogen verkopers ze niet aanbieden op eBay.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons