Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor digitaal geleverde goederen

Overzicht van het beleid

We beschouwen informatie of inhoud die u kunt downloaden van een website of die u via e-mail kunt ontvangen als digitaal geleverde goederen.

U kunt de meeste digitaal geleverde goederen op eBay aanbieden op voorwaarde dat u deze richtlijnen volgt:

 • U mag alleen objecten verkopen waarvan het wettelijk is toegestaan om ze te verkopen.

 • In uw aanbieding wordt duidelijk vermeld dat u de wettelijke eigenaar bent van de inhoud (ook intellectuele eigendom genaamd) of dat u deze mag verkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet.

 • U bent verantwoordelijk voor het naleven van de contractuele afspraken die u met licentiegevers bent overeengekomen. Als u digitaal geleverde goederen doorverkoopt, moet u in uw aanbieding verklaren dat u een wettelijk aangekocht object verkoopt en dat u alle kopieën van uw apparaten en de cloud hebt verwijderd of dat u uw eigen gebruik van het object op een andere manier onmogelijk hebt gemaakt. U moet handelen in overeenstemming met die verklaring.

 • U houdt zich aan de vereisten van de leveringsmethode zoals hieronder beschreven in Wat zijn de richtlijnen?

 • U moet de koper duidelijk laten weten hoe het object wordt geleverd.

 • U moet uw object in de relevante rubriek aanbieden.

 • Uw objecten mogen geen pornografische inhoud bevatten. Raadpleeg ons beleid voor pornografische inhoud voor meer informatie.

 • Uw object mag geen software bevatten die computers kunnen beschadigen, gebruikt kunnen worden voor kwaadwillige doeleinden zoals spamberichten of het verspreiden van een computervirus, of de privacy van een persoon kunnen schenden (bijvoorbeeld spyware of cookies). Raadpleeg ons Beleid voor JavaScript voor meer informatie.

 • U moet ervoor zorgen dat u alleen objecten verkoopt die u daadwerkelijk kunt leveren. U blijft verantwoordelijk voor het verzekeren van een goede koopervaring.

 • Uw object mag het eBay-feedbacksysteem niet manipuleren. Raadpleeg ons Beleid voor feedbackmanipulatie voor meer informatie.

 • De optie 'Ophalen' is niet toegestaan voor digitale objecten.

Naast het naleven van de richtlijnen in dit beleid, moeten aanbiedingen voor alle informatieve producten ook voldoen aan de vereisten van ons beleid voor compilatie- en informatiemedia.

Mogelijk geven we bepaalde first-party providers toestemming om buiten deze richtlijn om digitaal geleverde producten aan te bieden buiten deze richtlijn om.

Zorg ervoor dat u deze richtlijnen volgt. Als u dat niet doet, kunnen we een aantal maatregelen nemen tegen uw account. We kunnen uw account schorsen en uw toegang tot bepaalde functies en services op de site beperken. Uw aanbiedingen kunnen worden verwijderd of lager of beperkt worden weergegeven in de zoekresultaten, zonder dat de toepasselijke kosten hiervoor volledig of gedeeltelijk worden terugbetaald. U kunt ook uw speciale accountstatus en eventuele kortingen kwijtspelen.

Wat zijn de richtlijnen?

Voorbeelden van digitaal geleverde goederen die u op eBay kunt aanbieden op voorwaarde dat u de bovenstaande vereisten en onderstaande richtlijnen volgt:

Beperkt

Alleen fysieke levering toegestaan

Het object moet in fysieke vorm aan de koper geleverd worden, bijvoorbeeld op een cd of hardcopy. In uw aanbieding moet u duidelijk vermelden dat u het object per post zult verzenden. De optie om het object via e-mail of digitaal te leveren mag niet worden opgegeven.

U mag uw object alleen in de geschikte rubriek aanbieden.

 • Mp3-muziekbestanden die u hebt geschreven, opgenomen en waarop u alle rechten bezit

 • Zelfgemaakte films die u hebt gemaakt en waarop u de rechten bezit

 • Computersoftware die u hebt gemaakt en waarop u de rechten bezit

 • Foto's die u zelf hebt gemaakt en waarop u de rechten bezit

 • Digitale kunst die u hebt gemaakt en waarop u de rechten bezit of die u van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of van de wet online mag verkopen

 • Een e-book zoals een verzameling recepten die u zelf hebt gemaakt en waarop u de verkooprechten bezit

Digitale en fysieke levering toegestaan

U kunt software op eBay aanbieden als het software is die u van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet mag verkopen (bijvoorbeeld tweedehandse software).

Wanneer u uw tweedehandse software verkoopt, of een sleutel of vergelijkbaar middel om de software te gebruiken, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

 • U moet minstens 180 dagen zijn ingeschreven en voldoen aan de minimumnormen om te verkopen

 • U moet alle kopieën van de specifieke softwaretoepassing die u verkoopt van uw apparaten en de cloud verwijderen

 • Als u een bundel licenties hebt aangeschaft, mag u de bundel niet opsplitsen en de licenties afzonderlijk verkopen

 • U mag geen software verkopen die u als onderdeel van een service hebt verkregen (bijv. onderhoudsovereenkomst)

 • U moet de koper duidelijk laten weten hoe het object wordt geleverd. Als het item digitaal wordt geleverd, moet u dat duidelijk vermelden in de aanbieding.

Niet toegestaan

Voorbeelden van digitaal geleverde goederen die niet op eBay mogen worden aangeboden:

 • Mp3-muziekbestanden die van een cd zijn gekopieerd die u in uw bezit hebt of op een concert hebt opgenomen

 • E-books of luisterboeken waarop u het auteursrecht niet bezit en die u niet mag doorverkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet

 • Muzieknummers die u via iTunes hebt gekocht

 • Films die u hebt gekopieerd van dvd's die u in uw bezit hebt

 • Videogames die u hebt gekopieerd van de originele cd's

 • PDF-bestanden van producthandleidingen of gebruikersgidsen waarop u het auteursrecht niet bezit of die u niet mag doorverkopen van de eigenaar, een bevoegde tussenpersoon van de eigenaar of de wet.

De richtlijnen voor digitaal geleverde goederen helpen een veiligere handelsplaats te creëren door verkopers te verbieden om eBay te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van anderen of die de wet overtreedt. Ze helpen ook kopers te beschermen tegen het aanschaffen van niet-geautoriseerde of illegaal gekopieerde objecten.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons