Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Vermenigvuldigen van materiaal met kopieerbeveiliging mogelijk maken

Overzicht van het beleid

Het is verkopers niet toegestaan objecten aan te bieden die mensen in staat stellen om materiaal te vermenigvuldigen dat tegen kopiëren is beschermd, zoals muziek-cd's, film-dvd's, computerspellen en software. Ook het gebruik van objecten die erop zijn gericht kopieerbeveiliging te omzeilen mag niet worden aanbevolen door verkopers.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kan ze worden verwijderd en treffen we mogelijk verdere maatregelen, zoals het beperken van uw koop- en verkoopprivileges en het schorsen van uw account.

Wat zijn de richtlijnen?

Enkele voorbeelden van wat niet is toegestaan:

Niet toegestaan

  • Hardware waarmee computerspellen met een kopieerbeveiliging vermenigvuldigd kunnen worden

  • Software die toelaat om te 'rippen': cd's of dvd's met een kopieerbeveiliging toch kopiëren

  • Software of boeken waarin wordt beschreven hoe beveiligingscodes op cd's, dvd's of andere media omzeild kunnen worden

  • Boeken waarin wordt uitgelegd hoe een dvd met kopieerbeveiliging gekopieerd kan worden

Waarom heeft eBay dit beleid?

We verwachten van onze leden dat ze zich aan alle wetgeving en voorschriften houden. Het vermenigvuldigen van materiaal dat tegen kopiëren is beveiligd is in strijd met de wet, is gereglementeerd en kan schade berokkenen aan onze leden. Verkopers mogen dan ook geen objecten aanbieden op eBay die dit aanmoedigen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons