Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Kan feedback worden gewijzigd of verwijderd?

Feedback wordt gegeven door andere leden van wie u hebt gekocht of aan wie u hebt verkocht en is dus een weerspiegeling van uw reputatie als eBay-lid.

We weten hoe belangrijk uw reputatie en uw feedbackscore zijn voor u. Feedback die in strijd is met onze regels voor feedback, zal door ons verwijderd worden.

Als u zich zorgen maakt over feedback die u hebt gekregen of feedback die u voor een ander lid hebt gegeven, kunt u een aantal dingen doen:

U wilt...

Ga als volgt te werk:

Reageren op de feedback die u hebt gekregen

Ontvangen feedback beantwoorden

Een koper vragen om de feedback die hij heeft gegeven, te wijzigen

Een aanvraag voor feedbackwijziging verzenden

Vervolgcommentaar geven bij de feedback die u voor een lid hebt gegeven

Vervolgcommentaar geven

Negatieve of neutrale feedback die u voor een verkoper hebt gegeven, wijzigen

Een verkoper vragen om een feedbackherziening aan te vragen

eBay vragen om feedback te verwijderen wegens een feedbackovertreding

De feedback aan ons melden

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons