Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Problemen met feedback oplossen


Om het feedbacksysteem van eBay zo betrouwbaar en nuttig mogelijk te houden, blokkeren we commentaar die kopers en verkopers elkaar geven niet. Over het algemeen wordt feedback een permanent onderdeel van uw transactiebestand. Alleen kopers kunnen negatieve of neutrale feedback geven. Dat maakt de kans op oneerlijke feedback voor alle leden kleiner.

Wanneer u iemand feedback geeft, wees dan eerlijk en fair, en denk eraan dat andere mensen vertrouwen op uw mening om een beslissing te nemen.

Problemen oplossen met ontvangen feedback

Het kan gebeuren dat u niet blij bent met feedback die u hebt gekregen. Als u het oneens bent met het oordeel van het andere lid, kunt u proberen om dit op een van de volgende manieren op te lossen:

Reageren op feedback
Vertel uw kant van het verhaal door te reageren op een commentaar die iemand heeft gegeven. Uw reactie wordt direct onder de commentaar van het andere lid weergegeven.
Reageren op feedback die u hebt ontvangen.
Vervolgcommentaar geven op feedback
Als u al een vervolgcommentaar gegeven hebt op feedback die u heeft ontvangen, kunt u daarin informatie toevoegen. Deze tekst komt onder de oorspronkelijke commentaar te staan.
Vervolgcommentaar geven op uw feedback.
Een aanvraag doen om feedback te wijzigen
In sommige gevallen kunt u kopers vragen om hun neutrale of negatieve feedback te herzien. U kunt de koper slechts vragen om zijn/haar feedback te wijzigen nadat u het transactieprobleem hebt opgelost dat de koper in de feedback vermeldde of als u vermoedt dat de koper per ongeluk verkeerde feedback heeft gegeven. Lees meer in Een aanvraag doen om feedback te wijzigen.

Kan feedback worden verwijderd?

We verwijderen alleen feedback in uitzonderlijke gevallen. Voorbeelden:

 • Het is in strijd met ons Feedbackbeleid. Als u denkt dat dat het geval is, kunt u ons vragen om de feedback te verwijderen door onder aan de pagina Beleid voor ongepaste feedbackcommentaar op de link Meld om een overtreding van aanbiedingsregels of problemen met een ander eBay lid te melden te klikken.

 • De feedback werd gegevens door een lid dat geschorst is wegens kwaadwillig gedrag dat ernstig genoeg is om de feedback te verwijderen voor alle verkopers.

 • De communicatie van de koper toont aan dat hij/zij niet van plan is om voor het object te betalen om redenen die de verkoper niet in de hand heeft.

 • De feedback bevat vulgair taalgebruik.

 • De feedback bevat persoonlijke contactgegevens.

 • Als wij een geldig gerechtelijk bevel hebben ontvangen om de feedback te verwijderen.

 • De feedback werd gegeven door een koper die niet heeft gereageerd op berichten van de verkoper, zelfs niet nadat:

  • de verkoper een geschil wegens onbetaald object opende

  • er een onbetaald object werd geregistreerd op de account van de koper.

Meer weten over gevallen waarin eBay feedback kan verwijderen?

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons