Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Alles over feedback

Uw feedback is een weerspiegeling van uw reputatie als eBay-lid. Uw feedback bestaat uit de commentaren en beoordelingen die uw handelspartners over u gegeven hebben. Ontdek hoe feedback werkt.

Een probleem oplossen

 
Als u negatieve feedback hebt ontvangen, kunt u uw versie van de feiten geven door op de feedback te reageren. Als verkoper kunt u kopers ook een beperkt aantal verzoeken sturen om hun feedback te wijzigen.
 
U kunt alleen feedback geven over geregistreerde gebruikers. Het is mogelijk dat een lid niet meer geregistreerd is omdat de account van het lid geschorst is of omdat het lid besloten heeft om zijn/haar account te sluiten. Het object blijft echter gedurende 60 dagen op Mijn eBay staan. Als de account van het lid wordt hersteld of als het lid de sluiting van de account annuleert, kunt u alsnog feedback geven.
 
U kunt per transactie een keer feedback geven over eenzelfde lid. De mate waarin uw beoordeling de feedbackscore van het lid beïnvloedt, hangt af van het feit of de transacties al dan niet in dezelfde week plaatsvonden.

Hulponderwerpen

eBay Algemeen

Hoe...

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons