Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Wat als u uw object niet ontvangt of als het sterk afwijkt van de beschrijving

In dit artikel

Als u een betaald object niet ontvangen hebt of als u een object ontvangt dat sterk afwijkt van de omschrijving in de aanbieding, dan helpen we u met richtlijnen en tools om het probleem op te lossen en met de Kopersbescherming van PayPal.

1. De verkoper contacteren

Een snelle en vlotte communicatie tussen de koper en de verkoper leidt vaak tot de beste oplossingen. Neem contact op met uw verkoper en probeer het probleem op te lossen. Als u de verkoper per e-mail probeert te contacteren maar geen antwoord ontvangt, dan kunt u de contactgegevens van de verkoper opvragen en hem bellen of e-mailen.

Volg de onderstaande stappen als u het probleem niet kunt oplossen.

2. Het geschil oplossen in Transactieproblemen oplossen

Als u het probleem niet rechtstreeks met de verkoper kunt oplossen, kunt u een geschil openen in Transactieproblemen oplossen.
Als u met PayPal betaalde, kunt u een geschil openen via het Klachtencentrum van PayPal.

PayPal-klachtencentrum

Ga naar het PayPal-klachtencentrum en open het geschil als u het object met PayPal betaalde. Dat is de eerste stap om een claim in te dienen in het kader van de Kopersbescherming van PayPal.

De kopersbescherming van PayPal helpt u als u het object niet ontvangt of als dit sterk afwijkt van de beschrijving in de aanbieding van de verkoper. De transacties die ervoor in aanmerking komen, zijn gedekt voor de volledige aankoopprijs en de originele verzendkosten.

 • U kunt tot 180 dagen na de betaling met PayPal een geschil openen in het Klachtencentrum van PayPal.

 • U kunt het PayPal-geschil ook op eBay bekijken via Transactieproblemen oplossen.

Belangrijk: De procedure om problemen op te lossen voor objecten die betaald werden via PayPal, verschilt van de procedure om problemen op te lossen voor objecten die met een andere betalingsmethode werden betaald. Om een geschil bij PayPal te openen, gaat u naar PayPal-klachtencentrum. Meer informatie over de PayPal-procedure om transactieproblemen op te lossen.

Transactieproblemen oplossen op eBay

Via Transactieproblemen oplossen op eBay kunt u de dialoog starten tussen u en de verkoper. eBay volgt het geschil op.

 • U kunt een geschil alleen openen op de eBay-site waar u het object kocht.

 • Als u het object kocht als bezoeker moet u zich inschrijven om een geschil te kunnen openen.

Timing is belangrijk

Let op de timing bij het openen en sluiten van geschillen (indien u met creditcard betaalde, moet u ook rekening houden met het beleid van uw creditcardmaatschappij).

 • U kunt 10-45 dagen na de verkoop een geschil openen in Transactieproblemen oplossen als u niet met PayPal betaalde.

 • De verkoper heeft dan 10 dagen de tijd om te reageren op uw geschil.

 • U moet het geschil binnen de 60 dagen na afloop van de transactie sluiten.

  • Als het geschil niet gesloten is, wordt uw handelspartner gemeld bij ons team voor Regels en Veiligheid.

  • Als u het geschil niet binnen de 60 dagen sluit, wordt het automatisch gesloten. Uw handelspartner wordt dan niet gemeld bij ons team voor Regels en Veiligheid.

  • Eens uw geschil werd gesloten door uzelf of door eBay, kunt u het niet meer heropenen.

Een geschil openen


Timing: 10 tot 45 dagen nadat u uw object betaalde.

Ga naar Transactieproblemen oplossen om een geschil te openen. U kunt de pagina Transactieproblemen oplossen ook bereiken vanuit de aanbieding in Mijn eBay. Het objectnummer wordt dan voor u in het formulier ingevuld:

 1. Ga naar Mijn eBay.

 2. Klik op Gewonnen .

 3. Zoek het object en kies een geschil oplossen uit het keuzemenu.

  Het formulier Een niet-ontvangen of sterk van beschrijving afwijkend object melden verschijnt.

  • Indien u vanuit uw aanbieding een geschil opent, is het objectnummer alvast voor u ingevuld.

  • Als u het op een andere manier doet: vul uw objectnummer in.

 4. Klik op Doorgaan .

 5. Selecteer PayPal of een andere betalingsmethode onder Vertel ons hoe u dit object betaald hebt.

  • Indien u PayPal selecteert, wordt u doorgestuurd naar PayPal-klachtencentrum . U kunt uw PayPal-geschil nog steeds raadplegen op de eBay-pagina Transactieproblemen oplossen.

  • Indien u een andere methode selecteert, beschrijf dan de methode en klik op Doorgaan .

 6. Controleer de gegevens en klik op Geschil openen .

  • De pagina Uw geschil is nu geopend wordt geopend. Daarin wordt u verteld dat uw handelspartner werd verwittigd en 10 dagen de tijd heeft om te reageren.

  • U kunt uw geschil opvolgen of sluiten via de pagina Transactieproblemen oplossen.

3. Wij contacteren de verkoper

Timing: meteen nadat u een geschil opent via de pagina Transactieproblemen oplossen.

Nadat u een geschil hebt geopend, contacteren wij de verkoper. We vertellen hem dat u een geschil opende over uw aankoop en we moedigen hem aan om u binnen de volgende 10 dagen te contacteren. We tonen gedurende 14 dagen ook een dringend bericht wanneer de verkoper inlogt waarin hij eraan wordt herinnerd om contact met u op te nemen als hij dat nog niet heeft gedaan. Meestal wordt het geschil zo opgelost alvorens u verdere stappen moet ondernemen.

4. De verkoper reageert

Timing: de verkoper heeft 10 dagen de tijd om te reageren.

Wanneer de verkoper op uw geschil reageert, wordt u per e-mail verwittigd. De verkoper kan als volgt reageren:

Geschil Mogelijke reacties verkoper

Object niet ontvangen

 • Ik wil met de koper communiceren om dit geschil op te lossen.

  De verkoper kan een bericht nalaten voor u. Indien u wenst dat uw geschil volledig wordt opgevolgd, moet u alle communicatie via de pagina Transactieproblemen oplossen laten verlopen.

 • Ik heb geen betaling ontvangen of de betaling is nog niet verwerkt.
  U kunt de verkoper informatie geven over uw betalingsmethode.

 • Ik heb het object al verstuurd.

  Indien het object al verstuurd werd, moet de verkoper de details van de verzending in zijn reactie opnemen.

 • Ik wil de koper het volledige bedrag terugbetalen.

  De verkoper kan aanbieden om het bedrag terug te betalen.

 • Het kan gebeuren dat de verkoper helemaal niet reageert.

  Indien de verkoper niet reageert, kunt u het geschil sluiten en de verkoper melden bij het team voor Regels en Veiligheid. Zie Geschil sluiten voor meer informatie.

Object wijkt sterk af van de beschrijving

 • Ik wil met de koper communiceren om dit geschil op te lossen.

  De verkoper kan dan een bericht nalaten voor u.

 • Ik wil de koper het volledige bedrag terugbetalen

  De verkoper kan aanbieden om het volledige bedrag terug te betalen.

 • Het kan gebeuren dat de verkoper helemaal niet reageert.

  Indien de verkoper niet reageert, kunt u het geschil sluiten en de verkoper melden bij het team voor Regels en Veiligheid. Zie Geschil sluiten voor meer informatie.

5. Blijven communiceren

Timing: tot het geschil is opgelost of 60 dagen na afloop van de transactie, afhankelijk van wat eerst komt.

Nadat de verkoper reageert, kunt u met hem of haar praten via de pagina Transactieproblemen oplossen tot u een overeenkomst bereikt en daarna kunt u het geschil sluiten. Het kan ook gebeuren dat u merkt dat u het probleem niet kunt oplossen en geen andere optie hebt dan het geschil te sluiten.

6. Geschil sluiten

Timing: tot 60 dagen na de datum van aankoop.

 • Indien u het geschil sluit of indien de periode van 60 dagen verstreken is en het geschil automatisch is gesloten, kunt u dit niet meer heropenen. U kunt ook geen nieuw geschil openen voor deze aankoop.

 • Wanneer een geschil automatisch wordt gesloten, wordt de verkoper niet automatisch gemeld bij het team Regels en Veiligheid van eBay.

 • U kunt de verkoper melden bij het team Regels en Veiligheid als deze niet binnen de 10 dagen reageert of indien nodig ook op elk moment nadat de verkoper reageert (bijvoorbeeld indien de reactie ongepast is).

Het geschil sluiten:
 1. Ga naar Transactieproblemen oplossen en log in.

 2. Selecteer een van de volgende opties om het geschil te sluiten:

  Optie Wat gebeurt er nu?

  Mijn probleem werd opgelost - ik wil het probleem sluiten

  Het probleem is opgelost indien u het object ontvangen hebt en het aan de beschrijving beantwoordt of indien u een terugbetaling hebt gekregen.

  Mijn probleem werd niet opgelost. Ik wil deze verkoper bij het team Regels en veiligheid melden.

  Ons team Regels en Veiligheid wordt op de hoogte gebracht. Mogelijke maatregelen die eBay tegen de account van de verkoper kan nemen, zijn onder andere: beperking of schorsing van de account, het annuleren van de aanbieding, niet-terugbetaling van eBay-kosten, aanpassingen in het betalingsplan of verlies van de PowerSeller-status.

7. Feedback geven

Wanneer u betrokken bent bij een geschil via Transactieproblemen oplossen, heeft dat niet automatisch een invloed op de feedbackscore van de koper of de verkoper.

Nadat u een geschil hebt gesloten, vragen wij u om feedback te geven over de transactie. Wees eerlijk, billijk en houd u aan de feiten. Zo kunnen andere leden uit uw ervaring leren en helpt u om eBay veilig te houden.

Vragen

Vraag Beantwoorden

Wanneer kan ik een geschil openen?

U kunt een geschil openen tussen 10 en 45 dagen na de datum van aankoop. Gedurende die tijd raden wij u aan om het probleem rechtstreeks met de verkoper op te lossen.

Wat indien het object met PayPal werd aangekocht?

Transacties met PayPal worden op een andere manier gedekt dan andere transacties op eBay. U kunt een claim openen in het PayPal-klachtencentrum. Indien u het object met PayPal betaald hebt, hebt u 180 dagen de tijd vanaf de datum van aankoop om een claim te openen.

Hoeveel tijd heeft de verkoper om te reageren op een geschil?

De verkoper moet binnen de 10 dagen nadat wij hem of haar van het geschil op de hoogte brachten, reageren.

Wat gebeurt er indien ik aangeef dat het probleem niet opgelost is of de verkoper niet binnen de 10 dagen op het geschil reageert?

Indien de verkoper niet reageert, kunt u het geschil sluiten. Uw onopgeloste probleem wordt doorgestuurd naar ons team Regels en Veiligheid. Zij kunnen stappen ondernemen tegen de verkopersaccount.

Kan ik mijn geld terugkrijgen?

Aankopen met PayPal worden beschermd door de Kopersbescherming van PayPal. Indien u met creditcard betaalde, moet u uw creditcardmaatschappij vragen naar hun regeling voor kopersbescherming.

Hoe lang kan een geschil blijven openstaan?

Geschillen blijven gedurende 60 dagen na de datum van aankoop open. Indien u het niet binnen de 60 dagen hebt gesloten, wordt het geschil automatisch gesloten.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons