Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Veilig handelen op eBay

De eBay-community houdt vast aan waarden als open communicatie en eerlijkheid. De overgrote meerderheid van kopers en verkopers bij eBay is betrouwbaar. Om een veilige handelsomgeving te bevorderen, bieden wij u bij elke koop of verkoop diverse vormen van bescherming:

Het feedbacksysteem van eBay

Feedback vormt de basis voor het vertrouwen van andere leden op eBay. Om u te helpen beslissen of u al dan niet wilt handelen met een ander lid, kunt u de reputatie van dat lid onmiddellijk controleren voordat u biedt of een bod van een lid aanvaardt. U kunt het profiel van een lid raadplegen door op het nummer naast de gebruikersnaam te klikken of door gebruik te maken van het formulier "Zoeken naar lid".

Wanneer u feedback geeft over de transactie vragen wij u om eerlijk en billijk te zijn en u te houden aan de feiten. Zo vernemen andere leden over uw ervaring en levert u uw bijdrage om van eBay een veilige marktplaats te maken.

Ondersteuning bij transactieproblemen

Als u een probleem ondervindt bij het kopen of verkopen op eBay, bieden wij u richtlijnen, tools en diensten aan die u kunnen helpen.

We vereenvoudigen het contact tussen leden onderling om problemen snel op te lossen. Als u onderling niet tot een oplossing kunt komen, kunt u gebruikmaken van de pagina Transactieproblemen oplossen om tot een oplossing te komen met uw koper of verkoper en het probleem aan eBay te melden.

Voor kopers - problemen beheren

 • In de meeste gevallen kunt u een probleem oplossen door met uw verkoper te communiceren.

 • Als u een betaald object niet ontvangt of als u een object ontvangt dat sterk afwijkt van de beschrijving, bespreekt u het probleem in eerste instantie met de verkoper. Als dit niet helpt, kunt u een oplossing zoeken via de pagina Transactieproblemen oplossen.

 • Als u problemen hebt met een object dat u met PayPal betaalde, meldt u het transactieprobleem via het PayPal-klachtencentrum. Mogelijk is uw aankoop gedekt door de Kopersbescherming van PayPal.

 • Als u het object hebt betaald met een creditcard (maar niet via PayPal), kunt u contact opnemen met uw creditcardmaatschappij voor meer informatie over de beschermingsregelingen.

Voor verkopers - problemen beheren

Ondersteuning bij het beschermen van uw eBay-account

Leer hoe u uw account beveiligt en een accountovername meldt.

Wij vragen u nooit om vertrouwelijke informatie door te geven via e-mail. Een van de grootste gevaren voor de veiligheid van de accounts van eBay-leden zijn frauduleuze e-mails en websites, ook wel spoofberichten en nepsites genoemd. Beiden worden gebruikt om persoonlijke informatie en accountgegevens in handen te krijgen. Om haar leden tegen deze bedreiging te beschermen, heeft eBay een uitgebreide strategie. Wij hebben onder andere technologische oplossingen ontwikkeld, maar verstrekt ook informatie over waakzaamheid van de community en de manier waarop u spoofberichten en nepsites kunt herkennen en melden.

Wij voorzien elke e-mail die wij u sturen van een digitale handtekening. E-mailproviders gebruiken deze handtekening om na te gaan of de e-mail daadwerkelijk van eBay afkomstig is. Op die manier trachten we het aantal nepberichten dat u krijgt tot een minimum te beperken.

Uw privacy beschermen

Het Privacybeleid van eBay is erop gericht uw persoonlijke gegevens af te schermen van andere eBay-leden en derden.

eBay maakt gebruik van procedurele en technische beveiligingen, inclusief firewalls, codering en Secure Socket Layers om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang en inbreuken op de geheimhouding. eBay heeft beveiligingsmethoden om te voorkomen dat dergelijke gegevens zonder toestemming binnen en buiten het bedrijf worden gebruikt. Hoewel eBay gebruik maakt van cookies, webbakens en derden om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen geven, beschermt eBay ook uw privacy en zorgt ze voor de veiligheid van uw gegevens.

Regels en beleid voor eBay-leden

Om een veilige handelsomgeving te bevorderen voor alle leden, heeft eBay een beleid en regels die worden gehandhaafd.

Het beleid van eBay heeft de volgende bedoelingen:

 • Nationale wetten en reglementen ondersteunen.

 • Risico's voor kopers en verkopers minimaliseren.

 • Gelijke kansen bieden aan alle kopers en verkopers.

 • Intellectuele eigendomsrechten beschermen.

 • Een aangename koopervaring bieden.

 • De waarden van de eBay-community steunen.

Wanneer het beleid wordt overtreden, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

 • De aanbieding wordt beëindigd.

 • De verkoper krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

 • Accountprivileges worden beperkt.

 • De verkoper verliest zijn status van PowerSeller.

 • De account wordt geschorst.

Alle leden dienen er zelf voor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van het eBay-beleid en de toepasselijke wetgeving en bepalingen zoals uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst.

Het beleid en de regels van eBay houden het volgende in:

 • Regels voor alle eBay-leden - Deze regels gelden voor kopers, verkopers, deelnemers aan de communityforums en zelfs eBay-medewerkers.

 • Regels voor kopers - Regels voor kopers helpen kopers correct te handelen bij een transactie, zoals de regel "Betaal altijd voor gekochte objecten" en andere belangrijke regels voor kopers. Als u op de hoogte bent van deze regels, wordt uw ervaring op eBay veilig en aangenaam.

 • Regels voor verkopers - Deze regels bevatten de belangrijke beleidsrichtlijnen over aanbiedingen en andere regels die gelden voor verkopen, inclusief het beleid op verboden en beperkte objecten.

Meer weten over veiligheid op eBay?

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons