Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Waarom werd mijn account geschorst?

Er kunnen twee redenen zijn om een account te schorsen op eBay.

  • Ernstige overtredingen van de regels en het beleid van eBay - Als u in beroep wilt gaan tegen uw schorsing, stuur dan alle relevante informatie op en geef rechtstreeks antwoord op het schorsingsbericht of neem contact met ons op.

  • Niet-betaling van Standaardkosten - De meest voorkomende reden voor schorsing wegens wanbetaling is dat de automatische betaalmethode in uw bestand verouderd is of onlangs werd afgewezen. Als u een foutmelding hebt ontvangen bij het bijwerken van een creditcard of het registreren van een account, ga dan naar de pagina Uw account herstellen. Als u een foutmelding hebt ontvangen bij het bijwerken van een creditcard of het registreren van een account neem dan contact met ons op.

Als u een e-mail ontvangt met de melding dat uw account werd geschorst

Op het moment dat uw account wordt geschorst, stuurt eBay daarvan een bericht naar het voor uw account geregistreerde e-mailadres. Dit e-mailbericht verschijnt ook op de pagina Mijn berichten in Mijn eBay.

Als u niet weet waarom u bent geschorst of als u om een of andere reden geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Belangrijk: pas op voor nep e-mails. Als u een bericht ontvangt dat uw account is geschorst, controleer dan eerst of dat e-mailbericht wel degelijk van eBay komt, door te kijken in Mijn berichten in Mijn eBay.

Wees voorzichtig als het ontvangen e-mailbericht niet in Mijn berichten zit. Sommige leden hebben gemeld dat iemand hun persoonlijke informatie probeerde te verkrijgen met e-mails die zogezegd van eBay waren en waarin stond vermeld dat hun account geschorst was of zou worden geschorst. Die e-mails bevatten vaak een link naar een website waar u zich moet aanmelden en waar u informatie moet opgeven. Dat soort e-mails staat bekend als "spoofberichten" of "phishingberichten". Meer weten over spoofberichten herkennen.

Als uw account zonder uw toestemming is gebruikt, lees dan onze hulppagina Accountovername voor verdere stappen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons