Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

eBay-woordenlijst

Vraagt u zich af wat een bepaalde term of een bepaald pictogram op eBay betekent? Zoek het op door in de volgende lijst op de naam ervan te klikken.

A-K L-Z

A

L-M

B

N-O

C-E

P-Q

F

R-S

G

T

H-I

U-V

J-K

W-Z

A

Aanbieding in veilingvorm (Online veilingvorm)
De standaard, meest gebruikelijke manier om een object te verkopen op eBay. Met deze verkoopvorm kunnen verkopers een object aanbieden, er gedurende een bepaalde tijd op laten bieden en het object verkopen aan de hoogste bieder. Meer weten over verkoopvormen? Zie de Gids voor verkoopvormen.

Aanbieding privéveiling
Een aanbieding waarin de gebruikersnamen van bieders niet zichtbaar zijn voor anderen. Na afloop van een privéveiling worden de verkoper en de hoogste bieder via e-mail op de hoogte gebracht. Verkopers kunnen deze optie gebruiken als ze denken dat potentiële bieders op een object hun gebruikersnaam liever niet aan anderen kenbaar maken.

Aanbiedingen in rubriek
De rubrieken waarin objecten op eBay worden geordend, zoals Antiek, Boeken, Computers, Sportartikelen, enz. Iedereen kan in de rubrieken bladeren en lijsten met objecten bekijken tot ze vinden wat hen interesseert (tegenover een zoekopdracht met trefwoorden). Verkopers kunnen kiezen in welke rubriek een object het best past, zodat de aanbieding optimaal in de kijker wordt gezet. Bladeren door de eBay-aanbiedingen per rubriek.

Administratieve annulering
De annulering van een bod door eBay wegens administratieve omstandigheden, zoals wanneer een koper niet meer geregistreerd is.

Afbeeldingspictogram
Geeft aan dat er een afbeelding staat in de beschrijving bij de aanbieding. Dit pictogram wordt weergegeven in lijsten met rubrieks- en zoekresultaten.

Afgelopen aanbiedingen (Zoeken)
Een zoekopdracht naar objecten die in de laatste 15 dagen zijn beëindigd. Dit kan nuttig zijn voor verkopers om te bepalen hoe ze een object kunnen verkopen. Een verkoper kan bijvoorbeeld afgelopen aanbiedingen bekijken om te bepalen welke startprijs hij kan gebruiken in een aanbieding in veilingvorm.

Antwoordcentrum
eBay-leden en -medewerkers beantwoorden vragen en lossen samen problemen op. Iedereen mag een vraag stellen, een onderwerp voor discussie toevoegen of naar een antwoord bladeren. Ga naar het Antwoordcentrum

Autobod
Een functie bij een aanbieding in veilingvorm waarbij eBay automatisch voor de koper biedt tot het maximale bedrag dat door de koper is ingesteld. Voer het maximumbedrag in dat u aan een object wilt besteden. eBay blijft voor u bodverhogingen doen tot u de hoogste bieder bent of tot uw maximum is bereikt. Dit betekent dat u niet telkens hoeft terug te keren naar de bieding wanneer iemand anders een bod uitbrengt.

B

Beste overeenkomst
Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, kunt u de optie Beste overeenkomst in het menu Sorteren op, selecteren. Wanneer u Beste overeenkomst selecteert, worden objecten weergegeven die het meest relevant zijn voor uw zoekopdracht. Deze zijn gebaseerd op factoren zoals het winkelgedrag van andere eBay-kopers.

Beveiligde server
Een speciale server die wordt gebruikt voor de verwerking van creditcardgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Deze server maakt gebruik van Secure Sockets Layer-codering (SSL) om uw informatie veilig en geheim te houden.

Bieden in de laatste seconden
Een bod plaatsen in de laatste minuten of seconden van een aanbieding in veilingvorm. Elk bod dat wordt geplaatst voordat de aanbieding afloopt, is toegestaan op eBay. Om te vermijden dat u op het laatste moment wordt overboden, voert u vooraf het maximumbedrag in dat u aan een object wilt besteden. eBay blijft automatisch voor u bieden zodat u zeker de hoogste bieder bent tot uw maximum is bereikt. Dit systeem wordt soms ook autobod genoemd.

Bieder
Een lid dat biedt op een object op eBay. Denk eraan dat een koper bij elk geplaatst bod een contractuele verbintenis aangaat. Meer weten? Zie Regels voor kopers.

Bieders/kopers blokkeren
Een lijst die u maakt van specifieke eBay-leden die door u aangeboden objecten niet mogen kopen of er niet op mogen bieden. Gebruikers op deze lijst worden geblokkeerd tot u ze uit de lijst haalt. U kunt dit doen als u met een koper ooit een negatieve ervaring hebt gehad. Ga naar uw lijst met geblokkeerde bieders/kopers.

Bieders/kopers vooraf selecteren
Hiermee kan een verkoper een lijst maken van specifieke eBay-leden die het door hem aangeboden object mogen kopen of erop mogen bieden. Elke lijst met vooraf geselecteerde kopers geldt voor slechts één object, zodat verkopers het bieden of kopen op één aanbieding kunnen beperken zonder de andere aanbiedingen te wijzigen. Leden die niet voorkomen op de lijst met vooraf geselecteerde kopers moeten de verkoper via e-mail toestemming vragen voordat ze een object kunnen kopen of erop mogen bieden. Een lijst met vooraf geselecteerde kopers starten of bewerken.

Biedingen intrekken
De annulering van een bod door een koper tijdens een aanbieding in veilingvorm. In het algemeen kunnen kopers een bod niet intrekken nadat het geplaatst werd tijdens een aanbieding in veilingvorm. Denk dus goed na voordat u biedt. Intrekking kan wel worden toegestaan in speciale gevallen. Als kopers bijvoorbeeld per ongeluk een verkeerd geboden bedrag invoeren (EUR 99,50 in plaats van EUR 9,95), mogen ze dit intrekken en het juiste geboden bedrag invoeren, zolang dit onmiddellijk gebeurt. Zorg ervoor dat u de overige regels en beperkingen met betrekking tot het intrekken van biedingen kent. Meer weten? Zie Biedingen intrekken.

Bodannulering
De annulering van een bod door een verkoper tijdens een aanbieding in veilingvorm. Zodra een bod is geannuleerd, kan het niet meer worden hersteld door de verkoper. De bieder kan echter wel opnieuw bieden. De verkoper kan de functie Bieders/kopers blokkeren gebruiken om te verhinderen dat een bepaalde gebruiker opnieuw zou bieden op een aanbieding.
In het algemeen kunnen verkopers biedingen beter niet annuleren. Ze kunnen echter in een situatie terechtkomen waarin ze tot het besluit komen dat dit wel noodzakelijk is. Verkopers kunnen bijvoorbeeld biedingen annuleren als ze de identiteit van de bieder niet kunnen controleren, zelfs nadat alle redelijke middelen werden aangewend om contact op te nemen. Zorg ervoor dat u de overige regels en beperkingen met betrekking tot het annuleren van biedingen kent.

Bodverhoging
Het bedrag waarmee een bod moet worden verhoogd om in een aanbieding in veilingvorm te kunnen worden aanvaard. De bodverhoging wordt automatisch bepaald op basis van het huidige hoogste bod. Als het huidige bod voor een object bijvoorbeeld EUR 5,00 is en de bodverhoging EUR 0,50, moet het volgende bod minstens EUR 5,50 zijn.

Borg
Een procedure waarbij een derde de betaling van een koper in beheer houdt tot de koper het object van de verkoper ontvangt en goedkeurt. Borg geeft aan kopers en verkopers extra gemoedsrust wanneer betalingen en objecten worden uitgewisseld. Borg is aanbevolen voor aankopen van EUR 500 of meer. eBay beveelt kopers en verkopers aan Docdata.com te gebruiken als borginstelling. Wees voorzichtig als een verkoper een ander bedrijf voorstelt. Kopers moeten de borginstelling onafhankelijk controleren en kijken of dit bedrijf over de nodige garanties en licenties beschikt.

C - E

eBay-winkels
Speciale pagina's op eBay met alle objecten die door een individuele verkoper met een eBay-winkel worden aangeboden. Kopers kunnen op eBay-winkels zoeken naar unieke objecten die ze onmiddellijk kunnen kopen. Met eBay-winkels kunnen kopers hun omzet maximaliseren door middel van aanpasbare weergaven, rubrieken en speciale acties. Ga naar eBay-winkels.

eBay-community
Een groep van kopers en verkopers die lid zijn van de eBay-community. Leden kunnen mededelingen en geplande evenementen bekijken, forums en groepen gebruiken en snel hulp zoeken bij andere leden. Ga naar de eBay-community.

Discussieforums
Speciale pagina's waarop leden berichten over diverse onderwerpen kunnen posten aan de eBay-community. Iedereen kan vragen stellen, waardevolle tips krijgen, ervaringen delen en contacten leggen met andere eBay-leden. Er zijn forums voor nagenoeg alle denkbare eBay-onderwerpen. Bekijk de Discussieforums

Een vergelijkbaar object verkopen
Een functie waarmee kopers nieuwe objecten kunnen aanbieden op basis van informatie die ze eerder voor een ander object hebben ingevoerd. Als een verkoper deze optie kiest, kopieert eBay de gegevens van de oude aanbieding automatisch naar de nieuwe zodat ze gemakkelijk kunnen bewerkt worden. Verkopers besparen tijd omdat ze dezelfde gegevens niet opnieuw hoeven in te voeren.

F

Feedback
Na iedere transactie kunnen kopers en verkopers feedback over elkaar geven. Feedback van kopers kan bestaan uit een positieve, negatieve of neutrale beoordeling, toegelicht met een korte commentaar. Feedback van verkopers kan bestaan uit een positieve beoordeling en een korte commentaar. Deze beoordelingen worden gebruikt om feedbackscores te berekenen. Meer weten? Zie Wat is feedback?

Feedbackscore
Een getal waarmee de reputatie van een lid op eBay wordt gemeten. In de meeste gevallen krijgen leden de volgende beoordelingspunten: +1 (positief), 0 (neutraal) of -1 (negatief). Meer weten over hoe de feedbackscores worden berekend? De feedbackscore is de som van alle beoordelingen die een lid heeft gekregen van individuele gebruikers. Een hoge feedbackscore betekent dat het lid een groot aantal positieve beoordelingen heeft gekregen van andere leden. Een hoge feedbackscore is doorgaans een goed teken, maar wij raden kopers en verkopers aan ook het gebruikersprofiel te controleren om commentaar van andere leden te lezen. Elk lid van eBay heeft een feedbackscore. Die vindt u tussen haakjes naast de gebruikersnaam. Klik op de feedbackscore om het volledige feedbackprofiel van dat lid te bekijken. Meer weten? Zie Wat is feedback?

Feedbackster
De kleur van de ster geeft aan dat een eBay-lid een bepaalde feedbackscore heeft behaald. Een gele ster betekent bijvoorbeeld dat een lid 10-49 feedbackpunten heeft behaald. Een hoge feedbackscore is in de meeste gevallen een goed teken, maar wij raden kopers en verkopers aan ook het gebruikersprofiel te controleren om commentaar van andere leden te lezen. Meer weten? Zie Verklarende lijst voor feedbacksterren.

G

Gebruikersnaam
De unieke naam die u gebruikt om u op eBay te identificeren. Wanneer u zich inschrijft op eBay, kiest u een gebruikersnaam. Door op eBay te kopen en te verkopen, wordt uw gebruikersnaam een belangrijk onderdeel van uw reputatie op eBay. Zorg ervoor dat andere leden uw gebruikersnaam associëren met een betrouwbare, positieve koop- of verkoopervaring.

Gebruikersovereenkomst
De voorwaarden waaraan geregistreerde leden moeten voldoen om toegang te krijgen tot de diensten van eBay. Alle geregistreerde leden moeten deze voorwaarden accepteren voordat ze kunnen bieden, aanbiedingen kunnen maken of andere eBay-diensten kunnen gebruiken. Lees de eBay Gebruikersovereenkomst.

Gebruikersprofiel
Een pagina die alle feedbackgegevens van een lid weergeeft, inclusief beoordelingen en commentaar van anderen die eerder iets van die persoon hebben gekocht of aan hem hebben verkocht. Om het feedbackprofiel van een lid te bekijken, klikt u op de feedbackscore die naast de gebruikersnaam tussen haakjes staat. Als u het gebruikersprofiel wilt bekijken, gaat u naar de pagina Mijn eBay en klikt u op de link Feedback.

Geregistreerd lid/geregistreerde gebruiker
Een persoon die bij eBay ingeschreven is door zijn standaard contactgegevens op te geven. Deze contactgegevens worden privé opgeslagen op de beveiligde servers van eBay. Meteen nadat u zich hebt ingeschreven en een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekozen, kunt u beginnen met het bieden op en kopen van objecten op eBay. Schrijf u nu in.

Gezocht
De locatie op eBay waar kopers verkopers precies kunnen laten weten wat ze willen. Kopers posten een bericht op Gezocht met een beschrijving van wat ze graag willen kopen. Verkopers kunnen deze berichten bekijken en op kopers kunnen reageren met objecten die ze verkopen op eBay. Ga naar Gezocht.

H - I

Herkansingsaanbod
Een verkoper kan een voorstel doen aan een niet-winnende bieder als de winnende bieder niet heeft betaald voor het object of als de verkoper een duplicaat van het object heeft. Onmiddellijk na afloop van de aanbieding en tot maximaal 60 dagen na de beëindiging, kan een verkoper een herkansingsaanbod maken. eBay brengt geen plaatsingskosten in rekening, maar als de bieder het voorstel aanvaardt, wordt de gewone verkoopcommissie in rekening gebracht. Voor een onbetaald object moet de verkoper alles in het werk hebben gesteld om het probleem met de winnende bieder op te lossen voordat hij een herkansingsaanbod stuurt naar een andere bieder. Zie de Procedure voor onbetaalde objecten voor meer details. Zorg ervoor dat u de overige regels en beperkingen met betrekking tot herkansingsaanbiedingen kent.

J - K

Koper
Een lid dat op eBay een object koopt van een verkoper. Denk eraan dat een koper bij elk geplaatst bod een contractuele verbintenis aangaat. Meer weten? Zie Regels voor kopers.

Kopersbescherming van PayPal
De kopersbescherming van PayPal helpt u als u het object niet ontvangt of als dit sterk afwijkt van de beschrijving in de aanbieding van de verkoper. Bij aankoop van objecten op eBay worden transacties die in aanmerking komen gedekt voor maximaal de volledige aankoopprijs en de originele verzendkosten. Meer over PayPal-kopersbescherming

L - M

Lid
Een koper of verkoper die met eBay een profiel heeft gemaakt. Een lid heeft een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot functies zoals Mijn eBay. Als lid kunt u objecten die u koopt of verkoopt volgen en controleren, feedback achterlaten of uw persoonlijke gegevens en berichten bijwerken en wijzigen.

Mededelingenborden
Speciale pagina's waarop eBay recente nieuwsberichten en informatie post. U vindt er mededelingen over nieuwe functies en speciale acties, beleidswijzigingen, informatie over speciale evenementen en meldingen over systeemproblemen. Ga op eBay naar het algemene mededelingenbord of het mededelingenbord over de systeemstatus.

Mijn eBay
Een centrale plaats op eBay waar u al uw activiteiten kunt beheren, inclusief kopen, verkopen, feedback en algemene accountvoorkeuren. Om naar Mijn eBay te gaan, logt u in en klikt u op de link Mijn eBay die u boven aan elke eBay-pagina vindt. Ga naar Mijn eBay om uw pagina te bekijken.

Minimumverkoopprijs
Deze optie is enkel van toepassing op de rubriek auto's en motoren. Het is de laagste prijs waarvoor een verkoper een object wenst te verkopen in een aanbieding in veilingvorm. Wanneer verkopers een object aanbieden, kunnen ze een geheime minimumverkoopprijs instellen. Als de hoogste bieder onder de minimumverkoopprijs blijft, zijn ze niet verplicht het object aan die bieder te verkopen. Met deze functie kunnen verkopers een lage startprijs instellen om kopers te stimuleren om te bieden, en toch verzekeren dat het object niet onder een voor hen aanvaardbare prijs wordt verkocht. eBay brengt extra kosten in rekening als u een minimumverkoopprijs instelt. Deze kosten worden echter volledig terugbetaald als het object wordt verkocht. Meer weten? Zie de pagina Kosten.

N - O

Nu kopen
Een functie in een aanbieding waarmee een koper een object onmiddellijk kan kopen voor een door de verkoper vastgestelde prijs. Objecten met deze functie worden in hun aanbiedingen weergegeven met het pictogram en de prijs Nu kopen. Verkopers kunnen de functie Nu kopen gebruiken in de verkoopvormen Online veiling en Vaste prijs.

Online veilingvorm (aanbieding in veilingvorm)
De standaard, meest gebruikelijke manier om een object te verkopen op eBay. Met deze verkoopvorm kunnen verkopers een object aanbieden, er gedurende een bepaalde tijd op laten bieden en het object verkopen aan de hoogste bieder. Meer weten over verkoopvormen? Zie de Gids voor verkoopvormen.

Op eigen veilingen bieden
Opzettelijk bieden om de prijs van een object kunstmatig te verhogen. Deze praktijk ondermijnt het vertrouwen in de eBay-community en is niet toegestaan. Om de indruk van betrokkenheid bij dergelijke activiteiten te vermijden, mogen familieleden, vrienden en personen die samenwerken, samenwonen of samen een computer gebruiken niet op elkaars objecten bieden.

Opnieuw aanbieden
Een object opnieuw te koop aanbieden nadat het de eerste keer niet werd verkocht. Als een verkoper een object opnieuw aanbiedt en het de tweede keer wel wordt verkocht, betaalt eBay, mits bepaalde beperkingen, de plaatsingskosten voor het opnieuw aangeboden object automatisch terug.

P - Q

PayPal
Met PayPal kunt u op een veilige en gemakkelijke manier betalen voor objecten die u op eBay hebt gekocht. Het is een systeem waarmee iedereen met een e-mailadres veilig online betalingen kan verzenden en ontvangen aan de hand van zijn of haar creditcard of bankrekening. Dankzij PayPal kunnen eBay-leden snel en gemakkelijk betalen voor objecten op eBay. Meer weten over PayPal?

Pictogram Gewijzigde gebruikersnaam
Geeft aan dat het lid tijdens de afgelopen 30 dagen een nieuwe gebruikersnaam heeft gekozen. Een gebruikersnaam wijzigen is niet aan te raden omdat een gebruikersnaam een belangrijke rol speelt in de reputatie van een lid. Een lid dat zijn gebruikersnaam heeft gewijzigd, behoudt hetzelfde gebruikersprofiel. Kijk dit goed na, zoals u dat ook bij andere handelspartners zou doen. Leden kunnen hun gebruikersnaam immers om verschillende redenen wijzigen. Een verkoper kan de naam bijvoorbeeld bijwerken om een nieuwe bedrijvigheid te weerspiegelen.

Pictogram Nieuw lid/nieuwe gebruiker
Geeft aan dat de koper of verkoper minder dan 30 dagen een geregistreerd lid van eBay is. Elke dag komen er nieuwe leden bij in de eBay-community. Het kan in bepaalde gevallen nuttig zijn om te weten dat een persoon pas onlangs lid is geworden. Wanneer een ervaren verkoper bijvoorbeeld zaken doet met een nieuw lid omgaat, zal hij weten dat hij wat geduldiger moet zijn terwijl het nieuwe lid leert hoe eBay werkt.

Pictogram nieuwe aanbieding
Geeft aan dat het object in de afgelopen 24 uur werd aangeboden. Als u vaak naar dezelfde soort objecten zoekt of bladert, helpt dit pictogram u objecten te herkennen die u mogelijk nog niet eerder hebt gezien.

Plaatsingskosten
Een kost die door eBay aan de verkoper in rekening wordt gebracht voor het aanbieden van een object. Deze kost hangt af van het soort aanbieding en wordt niet terugbetaald. Raadpleeg de pagina Kosten voor meer informatie over de manier waarop de plaatsingskosten in verschillende soorten aanbiedingen worden bepaald.

Probleempercentage per transactie
We gebruiken de volgende criteria om je probleempercentage te berekenen: Transacties geannuleerd door de verkoper, Gesloten geschillen zonder oplossing onder Geld-terug-garantie van eBay of door Kopersbescherming van PayPal.

Privacybeleid
Het beleid van eBay met betrekking tot het gebruik en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Meer weten? Zie Privacybeleid van eBay.

Procedure voor onbetaalde objecten
De procedure voor het oplossen van geschillen die door verkopers wordt gebruikt als ze niet werden betaald voor hun object. De verkoper meldt een onbetaald object bij Transactieproblemen oplossen en de koper krijgt de mogelijkheid op te reageren. Verkopers die niet tevreden zijn met de oplossing kunnen eBay een creditering van verkoopcommissie vragen.

R - S

Secure Sockets Layer (SSL)
Een industriestandaard coderingsprotocol dat wordt gebruikt om de persoonlijke informatie en creditcardgegevens van gebruikers veilig en vertrouwelijk via het internet te verzenden. Met deze technologie zorgt eBay ervoor dat uw informatie veilig blijft. Webpagina's die een SSL-verbinding nodig hebben, beginnen standaard met https: in plaats van http:. Als er https: verschijnt in de adresbalk van uw webbrowser, weet u dat er een SSL-verbinding wordt gebruikt.

Startprijs
De prijs waaraan een verkoper het bieden op een object wil laten beginnen bij een aanbieding in veilingvorm. De startprijs is niet noodzakelijk de laagste prijs waarvoor de verkoper het object wil verkopen.

T

Teruggavebeleid verkoper
Een functie in het Verkoopformulier waarmee verkopers het teruggavebeleid voor hun product kunnen opgeven. Deze functie bevat een reeks vooraf opgemaakte beleidsrichtlijnen waaruit de verkoper kan kiezen. Zodra de verkoper een teruggavebeleid heeft gekozen, wordt dit weergegeven in een overeenstemmend gedeelte van de objectpagina.

eBay-topverkoper
Verkopers die de hoogste scores van kopers krijgen door een uitstekende service te bieden, inclusief snelle verzending en goede communicatie.

eBay-topverkoper Plus
Aanbiedingen van topverkopers met verwerking op dezelfde of binnen 1 werkdag en een teruggaveperiode van 14 dagen of langer, geld terug.

 

U - V

Verkoopcommissie
Een kost die eBay in rekening brengt van een verkoper wanneer een aanbieding afloopt. Deze kost is gebaseerd op de "uiteindelijke verkoopwaarde" van het object, die het laatste bod of de verkoopprijs is. De verkoopcommissie wordt niet in rekening gebracht als er niet werd geboden op het object. Raadpleeg de pagina Kosten voor meer informatie over de manier waarop de verkoopcommissie in verschillende soorten aanbiedingen wordt bepaald.

Verkoopmanager
Een geavanceerde eBay-verkooptool waarmee verkopers al hun aanbiedingen en met de verkoop verwante activiteiten kunnen uitvoeren vanaf één locatie in Mijn eBay. Met Verkoopmanager kunnen verkopers diverse verkoopactiviteiten uitvoeren, zoals aanbiedingen volgen en activiteiten na de verkoop beheren (feedback, e-mail, betalingen, enz.).. Meer weten over Verkoopmanager?

Verkoopmanager Pro
Een eBay-verkooptool met alle functies van Verkoopmanager, plus extra mogelijkheden om de voorraad te volgen, objecten in bulk aan te bieden, feedback en e-mails in bulk te sturen en winst-en-verliesrapporten te genereren. Meer weten over Verkoopmanager Pro?

Verkoopvorm vaste prijs
Een verkoopvorm waarbij verkopers een object kunnen aanbieden voor een onveranderlijke, vaste prijs, zonder te bieden in veilingvorm. Dit is een gebruikelijk alternatief voor de verkoopvorm Online veiling, waarbij mensen op een object bieden. Meer weten over verkoopvormen? Zie de Gids voor verkoopvormen. Houd ermee rekening dat verkopers een minimale feedbackscore van 5 en een geverifieerde gebruikersnaam moeten hebben om de verkoopvorm Vaste prijs te mogen gebruiken.

Verkoper
Een lid dat een object verkoopt op eBay. Denk eraan dat eBay regels heeft die ervoor zorgen dat transacties voor de verkoper en de koper veilig en probleemloos verlopen. Meer weten? Zie Regels voor verkopers.

 

W - Z

Zoeken naar verkoper
Een zoekopdracht naar een specifieke verkoper op eBay. Voer de gebruikersnaam van de verkoper in om alle objecten die de verkoper momenteel aanbiedt, te bekijken. Een verkoper zoeken.

Zoeken op titel
Een methode om op eBay objecten te zoeken door trefwoorden in te voeren die overeenkomen met de titel van de objecten. Voer trefwoorden in waarvan u denkt dat ze zullen voorkomen in de titel van het object dat u zoekt. De zoekopdracht levert dan een lijst op met objecten die overeenkomen met uw trefwoorden. Zoeken op titel.

Zoekertjes
Gebruik Zoekertjes om objecten te koop aan te bieden en meerdere geïnteresseerden aan te trekken. Deze unieke verkoopvorm maakt het voor kopers en verkopers niet mogelijk om online via eBay te handelen en ook feedback is niet beschikbaar. Kopers die objecten willen kopen die via deze verkoopvorm worden aangeboden, kunnen een formulier invullen waarin zij hun interesse aangeven en dit wordt vervolgens naar de verkoper verzonden.

Terug naar boven

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons