Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Hoe weet ik dat een e-mail daadwerkelijk van eBay afkomstig is?


Als u een e-mail ontvangt die van eBay afkomstig lijkt te zijn en vertrouwelijke persoonlijke gegevens vraagt, wees dan op uw hoede. Het e-mailbericht is mogelijk een spoof- of phishing-bericht. De mensen die dit soort nepberichten sturen, hopen dat nietsvermoedende ontvangers deze via e-mail zullen beantwoorden of op een link in het e-mailbericht zullen klikken en vervolgens vertrouwelijke persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden of creditcardnummers zullen geven.

Legitieme e-mailberichten van eBay

De eenvoudigste manier om na te gaan of een e-mailbericht door ons verzonden is, is uw eBay-berichten controleren. Als eBay u informatie vraagt, vindt u altijd een kopie van dat e-mailbericht terug in het vak Berichten in Mijn eBay.

Uw eBay-berichten bekijken kunt u als volgt:
  1. Ga naar www.ebay.be en log in.

  2. Klik op Mijn eBay bovenaan de pagina en klik op het tabblad Berichten.

Kenmerken van spoofberichten

In spoofberichten wordt vaak het eBay-logo gebruikt en een adres van eBay op de lijn "Van" (bijv. Van: support@ebay.com). Het e-mailbericht imiteert mogelijk gewone e-mailberichten van eBay, zoals berichten over problemen met uw account, of e-mailberichten van het type "Een vraag stellen".

Wanneer een e-mail de eBay-voorwaarden gebruikt of het eBay-logo bevat, betekent dit niet dat deze door ons verzonden is. Let dus op voor signalen die wijzen op een spoofbericht.

Typisch spoofbericht

Legitiem e-mailbericht van eBay

Spoofberichten vragen vaak naar vertrouwelijke informatie.

Bijvoorbeeld: "Werk uw creditcardnummer bij."

Wij vragen u geen vertrouwelijke informatie via e-mail.

Links in de e-mail zijn alleen gemakshalve voorzien. U hoeft geen vertrouwelijke informatie op te geven voor een link naar een eBay-pagina.

Spoofberichten hebben vaak een dringende toon die aanzet tot snel handelen.

Bijvoorbeeld: "Als u geen gevolg geeft aan dit bericht wordt uw account binnen 24 uur geschorst."

Onze e-mails bevatten nooit dreigementen.

Spoofberichten bevatten mogelijk bijlagen.

Onze e-mails bevatten nooit bijlagen. Als u een bericht ontvangt met een bijlage, open deze dan niet.

Spoofberichten openen vaak met een algemene begroeting.

Bijvoorbeeld: "Opgelet eBay-lid."

Onze e-mailberichten bevatten steeds uw naam en uw eBay-gebruikersnaam.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons