Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Inschrijvingsgegevens bijwerken

Bij uw inschrijving bij eBay, hebt u enkele gegevens opgegeven, zoals uw persoonlijke gegevens, adres en e-mailadres. Om optimaal gebruik te maken van eBay is het belangrijk dat u die gegevens correct en actueel houdt. U kunt deze gegevens bijwerken in Mijn eBay zonder u opnieuw te moeten schrijven.

Persoonlijke gegevens bijwerken

In Mijn eBay kunt u uw inschrijvingsgegevens bijwerken, zoals e-mailadres, profiel, verzendadres en telefoonnummer, en ook uw wachtwoord en gebruikersnaam wijzigen.

Werk nu uw inschrijvingsgegevens bij

Opmerking: het telefoonnummer mag geen fax, pager of afgesloten nummer zijn.

 

E-mailadres bijwerken

Om uw e-mailadres bij te werken gaat u naar de pagina E-mailadres wijzigen. Om de procedure af te kunnen maken moet u toegang hebben tot het bijgewerkte e-mailadres . Opnieuw bij eBay inschrijven is niet nodig. Werk gewoon uw e-mailadres bij en uw account en feedbackprofiel blijven bewaard.

Belangrijk: Zorg ervoor dat het e-mailadres waarmee u bij eBay geregistreerd bent, de e-mails van eBay niet automatisch doorstuurt. Automatisch doorsturen naar een ander e-mailadres kan de digitale handtekening die eBay voor elke e-mail gebruikt, ongeldig maken. Sommige e-mailproviders gaan ervan uit dat een ongeldige handtekening duidt op een nepbericht of spoof en blokkeren het bericht of leveren het bericht af in uw folder voor ongewenste e-mail. Om dit te voorkomen, dient u het e-mailadres waarop u uiteindelijk de berichten ontvangt, door te geven aan eBay.
Opmerking: als u zich nogmaals inschrijft met een nieuw e-mailadres, kunnen gegevens die aan uw oude e-mailadres zijn gekoppeld, verloren gaan.

U kunt ook het volgende doen:

Uw persoonlijke gegevens aanvragen

U kunt altijd via uw eBay-account een kopie van de gegevens die we over u bewaren opvragen. Het duurt meestal een paar dagen voordat het rapport beschikbaar is om te downloaden na het indienen van uw aanvraag.

Een aanvraag verzenden via uw eBay-account:
  1. Ga in Mijn eBay naar Account en selecteer Persoonlijke gegevens.

  2. Klik op Bewerken onder Uw eBay-gegevens.

  3. Volg de instructies om uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

Als u geen eBay-account hebt, kunt u een kopie van uw gegevens aanvragen. eBay is verplicht om de identiteit te verifiëren van iedereen aan wie we persoonsgegevens verstrekken. Vermeld uw voornaam, achternaam, het land waar u woont, en het e-mailadres dat u hebt gebruikt voor eventuele transacties als gast die u hebt verricht. Voordat we uw verzoek om gegevens inwilligen, vragen we u om een identiteitsbewijs (POI) en een adreslegitimatie (POA) om er zeker van te zijn dat we alleen persoonsgegevens vrijgeven aan geautoriseerde partijen.

Het door u verstrekte identiteitsbewijs en de adreslegitimatie wordt uitsluitend gebruikt ter verificatie van de identiteit met betrekking tot deze transactie (d.w.z. het vrijgeven van persoonsgegevens) en wordt verwerkt en opgeslagen overeenkomstig onze Privacyverklaring.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons