Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Inschrijvingsgegevens bijwerken

Bij uw inschrijving bij eBay, hebt u enkele gegevens opgegeven, zoals uw persoonlijke gegevens, adres en e-mailadres. Om optimaal gebruik te maken van eBay is het belangrijk dat u die gegevens correct en actueel houdt. U kunt deze gegevens bijwerken in Mijn eBay zonder u opnieuw te moeten schrijven.

Persoonlijke gegevens bijwerken

In Mijn eBay kunt u uw inschrijvingsgegevens bijwerken, zoals e-mailadres, profiel, verzendadres en telefoonnummer, en ook uw wachtwoord en gebruikersnaam wijzigen.

Werk nu uw inschrijvingsgegevens bij

Opmerking: het telefoonnummer mag geen fax, pager of afgesloten nummer zijn.

E-mailadres bijwerken

Om uw e-mailadres bij te werken gaat u naar de pagina E-mailadres wijzigen. Om de procedure af te kunnen maken moet u toegang hebben tot het bijgewerkte e-mailadres . Opnieuw bij eBay inschrijven is niet nodig. Werk gewoon uw e-mailadres bij en uw account en feedbackprofiel blijven bewaard.

Belangrijk: Zorg ervoor dat het e-mailadres waarmee u bij eBay geregistreerd bent, de e-mails van eBay niet automatisch doorstuurt. Automatisch doorsturen naar een ander e-mailadres kan de digitale handtekening die eBay voor elke e-mail gebruikt, ongeldig maken. Sommige e-mailproviders gaan ervan uit dat een ongeldige handtekening duidt op een nepbericht of spoof en blokkeren het bericht of leveren het bericht af in uw folder voor ongewenste e-mail. Om dit te voorkomen, dient u het e-mailadres waarop u uiteindelijk de berichten ontvangt, door te geven aan eBay.
Opmerking: als u zich nogmaals inschrijft met een nieuw e-mailadres, kunnen gegevens die aan uw oude e-mailadres zijn gekoppeld, verloren gaan.

U kunt ook het volgende doen:

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons