5 min artikel

Verkopersbescherming

Wanneer u uw servicebeloftes nakomt om een positieve koopervaring te bieden, beschermen wij u tegen misbruik door kopers en tegen gebeurtenissen buiten uw controle.

Bescherming voor alle verkopers

Misbruik door kopers
Wanneer we vaststellen dat een koper het beleid voor misbruik door kopers heeft overtreden, verwijderen we alle feedback en transactieproblemen die door deze koper zijn gemeld, inclusief geopende geschillen in servicestatistieken. Voor malafide kopers kunnen we ook de mogelijkheid om retouraanvragen in te dienen op de eBay-site beperken. In ernstige gevallen of bij herhaald misbruik kunnen we het account van de koper schorsen.

U kunt ons helpen door de koper te melden en duidelijk te beschrijven wat hij of zij doet. Zo kunnen we mogelijke beleidsovertredingen onderzoeken en maatregelen nemen om u te beschermen.

Raadpleeg het beleid voor misbruik door kopers voor kopersgedrag dat niet is toegestaan.

Een koper heeft zijn of haar bod ingetrokken of heeft niet betaald

 • Als een koper zijn of haar bod intrekt en zo de veiling verstoort, kunt u ervoor kiezen om de transactie te annuleren en verwijderen we alle feedback en problemen met geannuleerde transacties
 • Als de koper niet betaalt en u een geschil wegens onbetaald object opent en sluit, verwijderen we alle feedback en problemen met geannuleerde transacties en krijgt u de verkoopcommissie terugbetaald
 • Om onbetaalde objecten te voorkomen, kunt u directe betaling van kopers eisen

Raadpleeg ons beleid voor onbetaalde objecten voor meer informatie.

 

Een koper vroeg iets dat niet in de oorspronkelijke aanbieding werd aangeboden

U hoeft nooit akkoord te gaan met wijzigingen in de voorwaarden van uw aanbieding (bijv. het toevoegen van extra objecten of kortingen). Als de koper om een wijziging van het oorspronkelijk aangeboden object vraagt, kunt u de bestelling annuleren of de transactie voltooien onder de oorspronkelijke voorwaarden. We verwijderen alle feedback en problemen met geannuleerde transacties wanneer we de eisen van de koper in eBay-berichten kunnen zien.

 

 

Gebeurtenissen buiten uw controle

Een object werd te laat geleverd, maar uit de trackinggegevens blijkt dat u het op tijd hebt verzonden

We passen automatisch uw percentage late verzendingen aan en verwijderen feedback in de volgende gevallen:

 • De scan van de expediteur toont dat u het object hebt verzonden binnen de verwerkingstijd, zelfs als het object te laat is geleverd
 • De scan van de expediteur toont aan dat u het object binnen de laatste geschatte leveringsdatum hebt verzonden, ook al komt het laat aan
 • Als er geen trackinggegevens zijn of de expediteur de verzending niet heeft gescand, wordt het niet als een late verzending geteld als de koper niet aangeeft dat de verzending te laat was
 • U verzendt internationaal en de verzending wordt door een binnenlandse expediteur gescand binnen de verwerkingstijd
 

Door het slechte weer of storingen bij de expediteur werd het object te laat geleverd

We passen automatisch uw percentage late verzendingen aan en verwijderen problemen met geannuleerde transacties en feedback in de volgende gevallen:

 • Uw verzending heeft vertraging opgelopen door slecht weer of door andere, door de expediteur veroorzaakte gebeurtenissen die worden genoemd op het mededelingenbord - wordt geopend in een nieuw venster of tabblad
 • De verzending wordt binnen de verwerkingstijd gescand door de expediteur, zelfs als het object te laat wordt geleverd
 • eBay geeft opdracht om een verzending vast te houden of annuleert de transactie
 

Beschermingen voor betalingsgeschillen

Als een koper een betalingsgeschil indient en de transactie in aanmerking komt voor onze verkopersbescherming voor betalingsgeschillen dan dekken we het bedrag van het geschil en verwijderen we feedback met betrekking tot de transactie.

Lees meer informatie over de verkopersbescherming voor betalingsgeschillen.

Voorwaarden voor bescherming

In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor verkopersbescherming:

 • U gebruikt een onjuiste identiteit
 • U doet niet wat u belooft (u houdt u bijvoorbeeld niet aan uw retourbeleid)
 • U hebt in het verleden ernstige beleidsovertredingen gepleegd, zoals vervalsingen verkopen, verboden vormen van dropshipping hanteren of objecten buiten eBay om verkopen
 • U maakt misbruik van de bescherming, bijvoorbeeld door onterechte aanvragen te doen wegens objecten die afwijken van de beschrijving
Help ons beter worden