Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Problemen met onbetaalde objecten oplossen met kopers

 

Nadat u iets op eBay hebt verkocht, is het meestal eenvoudig om de transactie met de koper te voltooien, maar soms komt het voor dat de koper nog niet heeft betaald voor het gekochte object. Als dat gebeurt, kunt u de bestelling binnen vier kalenderdagen na afloop van de aanbieding annuleren. Uw object wordt dan automatisch opnieuw aangeboden, tenzij u ervoor kiest om dat niet te doen.

U kunt onbetaalde objecten automatisch beheren door in uw account Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn in te schakelen.

Als u maar af en toe iets verkoopt of Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn nog niet hebt ingesteld, kunt u de koper een factuur sturen als herinnering dat de koper nog moet betalen. U doet dit als volgt:

  1. Selecteer het object in uw Verkochte objecten in Mijn eBay.

  2. Selecteer Meer acties

  3. Kies Factuur sturen.

Als de koper nog steeds niet betaalt nadat u de factuur hebt verstuurd en de aanbieding meer dan vier kalenderdagen geleden is afgelopen, annuleert u de bestelling door de onderstaande knop Bestelling annuleren te selecteren en vervolgens De koper heeft nog niet voor dit object betaald te kiezen in het keuzemenu.

Zodra u de bestelling annuleert, ontvangt u een creditering voor alle kosten. Uw object wordt automatisch opnieuw aangeboden, tenzij u ervoor kiest om dit niet te doen. We verwijderen ook eventuele feedback van de koper.

Zodra de bestelling is geannuleerd, kunt u een herkansingsaanbod aan de volgende hoogste bieder doen als u het object in veilingvorm hebt aangeboden.

Het is belangrijk om onbetaalde objecten te annuleren binnen 30 dagen na datum dag waarop de koper het object heeft gekocht. Het object kan dan opnieuw worden aangeboden, tenzij u ervoor kiest dat niet te doen, en u ontvangt een creditering voor de kosten.

TIP

U hoeft geen contact met de koper op te nemen als hij of zij niet heeft betaald. We sturen de koper betalingsherinneringen. Als de koper na vier kalenderdagen niet heeft betaald, kunt u de bestelling annuleren.

Voorkeuren voor objecten die nog niet zijn betaald

Wanneer u Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn inschakelt, kunt u de instellingen aanpassen zodat bestellingen die niet zijn betaald, automatisch na vier kalenderdagen worden geannuleerd. U kunt de instellingen ook zo aanpassen dat onbetaalde objecten direct opnieuw worden aangeboden. Bovendien wordt feedback verwijderd die de koper van een onbetaald object heeft gegeven. Als u Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn inschakelt, bespaart u tijd, maar u zorgt ook dat u een creditering van de kosten ontvangt wanneer een koper niet betaalt.

Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn inschakelen

TIP

U kunt bepaalde kopers van automatisch geannuleerde bestellingen uitsluiten wanneer u Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn in uw verkoopaccount inschakelt.

U kunt Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn alleen gebruiken wanneer u met eBay Afhandeling werkt. Dat betekent dat de koper via het standaardproces betaalt en niet onder rembours of met een cheque.

Als u in uw aanbiedingen contante betaling bij ophalen, cheques of postwissels accepteert, moet u deze betalingsmethoden verwijderen als u Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn wilt gebruiken voor de aanbiedingen.

Voor de meeste eBay-aanbiedingen zijn Voorkeuren voor objecten die nog niet betaald zijn beschikbaar, ook voor objecten die worden aangeboden in eBay Motors - Onderdelen en accessoires. Deze voorkeuren kunt u echter niet gebruiken voor aanbiedingen van voertuigen in eBay Motors. Als u een auto hebt verkocht en geen betaling hebt ontvangen, kunt u de bestelling handmatig annuleren via Verkopershub of Verkocht in Mijn eBay.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons