Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

De Assistent voor onbetaalde objecten gebruiken

 


Om tijd en moeite te besparen, kunt u de Assistent voor onbetaalde objecten gebruiken. Deze automatiseert de procedure voor het openen van geschillen wegens onbetaald object. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt er na een opgegeven periode automatisch een geschil geopend als uw koper niet betaalt. Het standaardaantal dagen waarna een geschil wegens een onbetaald object wordt geopend, is 24 dagen.

Eens het geschil is geopend, heeft de koper 4 dagen om te betalen voor het object. Als u een betaling ontvangt tijdens deze 4 dagen, sluit de Assistent voor onbetaalde objecten automatisch het geschil.

Als u geen betaling ontvangt, sluit de Assistent voor onbetaalde objecten automatisch het geschil en u ontvangt een creditering van verkoopcommissie. Het onbetaalde object wordt geregistreerd op de account van de koper. U kunt het object op elk moment opnieuw aanbieden.

Als u de voorkeur geeft aan het handmatig openen en sluiten van geschillen, doet u dat via de pagina Transactieproblemen oplossen. U kunt ook met de koper overeenkomen om de transactie te annuleren.

Vereisten

De Assistent voor onbetaalde objecten kan enkel worden gebruikt voor aanbiedingen die voldoen aan de volgende vereisten:

 • PayPal wordt als enige betalingsmethode aangeboden (omdat de Assistent voor onbetaalde objecten zo kan nagaan of de koper wel of niet betaald heeft).

 • De koper maakt gebruik van eBay Afhandeling (of een afhandelingsdienst van derden die gebruik maakt van eBay Afhandeling).

 • De optie Alleen ophalen wordt niet aangeboden.

De Assistent voor onbetaalde objecten instellen

Om deze tool te activeren doet u het volgende:
 1. Ga naar Mijn eBay (mogelijk dient u in te loggen) en klik op het tabblad Account.

 2. Klik op de link Sitevoorkeuren links op de pagina.

 3. Klik op Weergeven rechts van Assistent voor onbetaalde objecten en klik op de link Bewerken.

 4. Selecteer Ja - ik wil dat de Assistent voor onbetaalde objecten voor mij geschillen opent en sluit . Selecteer daarna in het keuzemenu het aantal dagen dat de Assistent voor onbetaalde objecten moet wachten vooraleer een geschil te openen (standaard na 24 dagen). Als u de kortere periode (bijvoorbeeld 8 dagen) niet ziet, moet u uw voorkeuren voor gecombineerde betalingen bijwerken.

 5. Zorg dat de optie Realtime is aangevinkt als u automatisch een e-mail wilt ontvangen:

  • wanneer de Assistent voor onbetaalde objecten een geschil opent

  • wanneer de Assistent voor onbetaalde objecten een geschil sluit

 6. Onder Het object automatisch opnieuw aanbieden wanneer het geschil is gesloten zonder betaling, selecteert u Ja of Nee. Meer informatie over automatisch opnieuw aanbieden

 7. Onder Kopers uitsluiten voor de Assistent voor onbetaalde objecten, voert u de gebruikersnamen in van de leden waarvoor u niet wilt dat de Assistent voor onbetaalde objecten automatisch geschillen opent. Meer informatie over kopers uitsluiten

 8. Klik op Opslaan.

De Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelen

Door de Assistent voor onbetaalde objecten uit te schakelen, kunt u de koper wat meer de tijd geven om te betalen en zo voorkomen dat er automatisch een onbetaald object geregistreerd wordt op de account van de koper. Eens u de Assistent hebt uitgeschakeld, kunt u deze niet opnieuw inschakelen voor die transactie.

Om de Assistent uit te schakelen voor een specifieke transactie, doet u het volgende:
 1. Log in bij Mijn eBay.

 2. Klik links op de pagina op de link Verkocht.

 3. Zoek de transactie en selecteer in het keuzemenu Meer acties de optie De Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelen.

Als er reeds een geschil werd geopend, kunt u de Assistent voor onbetaalde objecten nog steeds uitschakelen om te vermijden dat het geschil automatisch wordt gesloten.

Om de Assistent uit te schakelen bij een open geschil, doet u het volgende:
 1. Ga naar Transactieproblemen oplossen, klik op de link Inloggen in het gedeelte Uw geschillen en log in.

 2. Zoek het object in de lijst met geschillen.

 3. Klik op de link Actie ondernemen en selecteer de optie Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelen in het keuzemenu.

Als u de Assistent voor onbetaalde objecten uitschakelt en koper betaalt via PayPal, dan wordt het geschil automatisch gesloten. Als de koper een andere betalingsmethode gebruikt, moet u naar het gedeelte Verkocht in Mijn eBay gaan en Markeren als betaling ontvangen selecteren in het keuzemenu.

Als de koper niet betaalt, moet u het geschil wegens onbetaald object zelf sluiten. Als u dit niet doet, zal het geschil automatisch worden gesloten op de 37e dag nadat het werd geopend. U ontvangt geen creditering van verkoopcommissie en het onbetaald object wordt niet geregistreerd op de account van de koper.

Om de Assistent uit te schakelen voor alle toekomstige transacties, doet u het volgende:
 1. Ga naar Mijn eBay (mogelijk dient u in te loggen) en klik op het tabblad Account.

 2. Klik op de link Sitevoorkeuren links op de pagina.

 3. Klik op Weergeven rechts van Assistent voor onbetaalde objecten en klik op de link Bewerken.

 4. Selecteer Nee bedankt - ik zal de standaardprocedure voor onbetaalde objecten gebruiken indien nodig en geschillen manueel openen en sluiten.

 5. Klik op de button Opslaan.

Automatisch objecten opnieuw aanbieden en hoeveelheden aanpassen

U kunt de Assistent voor onbetaalde objecten zo instellen dat wanneer een geschil wordt gesloten zonder betaling, het object automatisch opnieuw wordt aangeboden met alle upgradres van uw originele aanbieding.

Om de Assistent voor onbetaalde objecten zo in te stellen dat hij automatisch objecten opnieuw aanbiedt, doet u het volgende:
 1. Log in bij Mijn eBay en klik op het tabblad Account.

 2. Klik op de link Sitevoorkeuren aan de linkerkant van de pagina.

 3. Klik op de link Weergeven aan de rechterkant van Assistent voor onbetaalde objecten en klik op de link Bewerken.

 4. Zorg ervoor dat de optie Ja - ik wil dat de Assistent voor onbetaalde objecten voor mij geschillen opent en sluit is ingeschakeld.

 5. Onder Het object automatisch opnieuw aanbieden wanneer het geschil is gesloten zonder betaling, selecteert u Ja.

 6. Klik op Opslaan.

Vergeet niet dat u nog steeds verantwoordelijk bent voor de kosten voor het opnieuw aanbieden van uw object, ook al komt uw object in aanmerking voor een creditering van de plaatsingskosten als het meteen wordt verkocht wanneer u het opnieuw aanbiedt.

Bepaalde kopers uitsluiten voor de Assistent voor onbetaalde objecten

U kunt een lijst opmaken van kopers waarvoor u niet wilt dat de Assistent voor onbetaalde objecten automatisch geschillen opent. Dit is om voorkeurskopers eventueel meer tijd te geven om te betalen als ze een object van u kopen. U moet dan zelf geschillen openen indien deze kopers niet betalen.

Om bepaalde kopers uit te sluiten voor de Assistent voor onbetaalde objecten doet u het volgende:
 1. Log in bij Mijn eBay en klik op het tabblad Account.

 2. Klik op de link Sitevoorkeuren aan de linkerkant van de pagina.

 3. Klik op de link Weergeven aan de rechterkant van Assistent voor onbetaalde objecten en klik op de link Bewerken.

 4. Zorg ervoor dat de optie Ja - ik wil dat de Assistent voor onbetaalde objecten voor mij geschillen opent en sluit is ingeschakeld.

 5. Onder Kopers uitsluiten voor de Assistent voor onbetaalde objecten, voert u de gebruikersnamen in van de leden waarvoor u niet wilt dat de Assistent voor onbetaalde objecten automatisch geschillen opent.

 6. Klik op Opslaan.

Hoe de Assistent voor onbetaalde objecten van invloed is op feedback

Als u de Assistent voor onbetaalde objecten gebruikt, wordt de feedback van kopers die niet hebben betaald, automatisch geblokkeerd. Zodra de Assistent voor onbetaalde objecten een geschil opent, zal de koper geen feedback meer kunnen geven over de transactie tot het geschil wordt gesloten en u de betaling hebt ontvangen.

Als de koper niet betaald heeft en niet gereageerd heeft op het geschil, wordt er een onbetaald object geregistreerd op de account van de koper en wordt de feedback die de koper voor deze transactie heeft gegeven, verwijderd. Als de koper nog geen feedback heeft gegeven, is dat niet meer mogelijk van zodra een onbetaald object is geregistreerd.

Kopers kunnen echter wel feedback geven in de volgende gevallen:

 • De Assistent voor onbetaalde objecten heeft het geschil nog niet geopend.

 • De koper heeft betaald nadat het geschil is geopend.

 • De koper heeft met succes bezwaar aangetekend nadat het geschil is gesloten (eventuele vroegere feedback wordt opnieuw weergegeven).

 • Er werd geen onbetaald object geregistreerd op de account van de koper nadat het geschil is gesloten.

Regels en beleid

De Assistent voor onbetaalde objecten werkt voor de meeste eBay-aanbiedingen, ook in de rubrieken voor auto-onderdelen en -accessoires. De optie is echter nog niet beschikbaar voor voertuigaankopen. Als u een auto hebt verkocht en nog geen betaling hebt ontvangen, kunt u een geschil wegens onbetaald object openen in Transactieproblemen oplossen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons