Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Een eBay-topverkoper worden

 

Voordelen

Verkopers die voldoen aan de prestatienormen voor topverkopers genieten van de volgende voordelen:

 • Het insigne voor topverkopers in hun aanbiedingen in zoekresultaten en op objectpagina's

Raadpleeg uw Verkoperprestaties om te kijken hoe u presteert, uw lage defectpercentage per transactie en uw verkoperniveau te controleren.

Vereisten

Als u een eBay-topverkoper wilt worden, moet u voldoen aan de volgende vereisten:

 • U moet een eBay-account hebben dat al minstens 90 dagen actief is

 • U hebt tijdens de afgelopen 12 maanden een omzet van minimaal 100 transacties en EUR 1000 in het kader van de internationale normen voor verkoperprestaties.

 • U hebt een zakelijk account

 • U voldoet aan het beleid voor verkooppraktijken van eBay

 • U voldoet aan de vereisten voor het percentage transactieproblemen, het precentage geschillen die zijn gesloten zonder oplossing, en het percentage late verzendingen

Het defectpercentage per transactie is het percentage van de transacties van de verkoper dat een of meer van onderstaande defecten heeft:

 • Transacties geannuleerd door de verkoper

 • Gesloten geschillen zonder oplossing onder Geld-terug-garantie van eBay
   

Vereiste Uitstekend eBay-topverkopers

Probleempercentage

Maximumpercentage transacties met defecten

2%

0,5%

Minimum aantal unieke kopers betrokken bij defecten voordat het percentage van invloed is op de verkoperstatus

5

4

Gesloten geschillen zonder oplossing

Maximumpercentage geschillen gesloten door eBay zonder oplossing van de verkoper

0,30%

0,30%

Elk geschil dat eBay in uw voordeel beslist, of de schuld is van de koper, heeft geen negatieve invloed op uw prestatiemeting.

Voor uw verkoperprestaties wordt er rekening gehouden met de objecten die u aan kopers in alle landen aanbiedt.

De evaluatie wordt gebaseerd op uw prestaties over dezelfde periode als nu: 3 maanden voor verkopers met 400 transacties of meer over de afgelopen 3 maanden, 12 maanden voor alle andere verkopers.

U kunt ook deze tips volgen om uw verkopen te verbeteren.

eBay kan, naar eigen goeddunken, de status van topverkoper tijdelijk toekennen aan een account, ook al voldoet die op het moment van de beoordeling niet aan de vereisten. Dat kan namelijk te wijten zijn aan het verlies van de status van topverkoper door een storing op de site van eBay, door een natuurramp, stakingen bij de post of welke andere reden waardoor eBay het noodzakelijk acht om het niveau tijdelijk te wijzigen.

Maatstaf voor tijdige levering

Als de maatstaf voor tijdige leveringen de enige is die u niet haalt, dan blijft uw verkoperniveau 'Uitstekend'. Maar het kan wel een impact hebben op welke opties voor verwerkingstijd voor u beschikbaar zijn wanneer u nieuwe aanbiedingen maakt. 

Een bestelling telt als 'op tijd' zolang deze aan één van de volgende criteria voldoet:

 • De trackingstatus van het object wordt binnen uw opgegeven verzendtijd weergegeven als Aanvaard

 • De trackingstatus van het object wordt binnen uw opgegegeven leveringstijd weergegeven als Geleverd

 • De koper bevestigt dat het object op tijd is geleverd

Om de status van Topverkoper te houden mag maximaal 5% van uw transacties te laat zijn.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor de status van eBay-topverkoper op andere eBay-sites?

Als u objecten verkoopt op andere eBay-sites, kunt u een eBay-topverkoper worden op basis van uw transacties met kopers in die landen. Als u in aanmerking komt voor het Amerikaanse, Duitse of wereldwijde programma, wordt het insigne voor eBay-topverkopers ook weergegeven op die sites. Als u een eBay-topverkoper wilt worden op:

Meer informatie over de internationale normen voor verkoperprestaties.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons