Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Verkoopmanager en Verkoopmanager Pro: objecten aanbieden en opnieuw aanbieden


Zowel in Verkoopmanager als Verkoopmanager Pro kunt u objecten snel opnieuw aanbieden of vergelijkbare aanbiedingen maken op basis van bestaande aanbiedingen.

De weergave Voorraad in Verkoopmanager Pro biedt extra functies voor het aanbieden van producten die u verkoopt, waaronder geavanceerde functies voor de automatisering van het proces voor aanbieden en opnieuw aanbieden. Als u zich abonneert op Verkoopmanager Pro, raden we u aan om nog eens na te lezen hoe de voorraad werkt.

Nieuwe aanbiedingen maken

Als u Verkoopmanager hebt, maakt u uw aanbiedingen met behulp van het eBay Verkoopformulier. Wanneer u een aanbieding hebt gemaakt, zal deze verschijnen in uw weergave Actief of Gepland, naargelang de begintijd. U kunt al uw aanbiedingen bewerken met Verkoopmanager.

Verkoopmanager Pro-abonnees: u beschikt over bijkomende voorraadfuncties om producten aan te bieden op basis van aanbiedingstemplates.

Nieuwe aanbiedingen bulksgewijs maken

Als u meerdere aanbiedingen met dezelfde instellingen wilt maken maar u hebt geen bestaande aanbieding dan kunt u een aanbieding bulksgewijs maken door:

1. Ga naar Mijn eBay, Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro en ga vervolgens naar uw weergave Actief, Verkocht of Onverkocht.

2. Kies Aanbieding maken en dan meerdere aanbiedingen maken.

3. Geef aan hoeveel aanbiedingen u wilt maken.

4. Voer de informatie in die u bij alle aanbiedingen wilt hebben.

5. Klik doorgaan.

6. Voer voor elke aanbieding de unieke kenmerken in.

7. Scroll naar beneden en pas per aanbieding de prijs, hoeveelheid en andere velden aan.

8. Als u klaar bent klikt u op Alle verzenden.

Meerdere aanbiedingen bewerken

Waarvoor dient het venster Snelle bewerkingsmodus in de tool voor bulksgewijs aanbieden?

In de snelle bewerkingsmodus kunt u heel snel en efficiënt dezelfde 3 velden (TitelObjectbeschrijving en Specificaties) aanpassen in de tool voor bulksgewijs aanbieden. U kunt een aanbieding tegelijk bekijken in de tabel en in het venster Snelle bewerkingsmodus snel de titel, objectbeschrijving en specificaties wijzigen voor die aanbieding, en daarna naar de volgende aanbieding gaan door naar de volgende rij in de tabel te gaan. Wanneer u kopieën maakt met Soortgelijk object verkopen, is dit een efficiënte manier om snel de waarden te wijzigen die waarschijnlijk zullen verschillen in elke kopie.

Als u het venster Snelle bewerkingsmodus wilt weergeven of verbergen, klikt u op het desbetreffende pictogram naastKolommen aanpassen.

Opmerking: de velden die in het venster Snelle bewerkingsmodus worden weergegeven, zijn altijd gekoppeld aan de gemarkeerde rij in de tabel. Selecteer een andere rij als u de velden voor die aanbieding wilt bekijken en bewerken in het vensterSnelle bewerkingsmodus.

Op welke andere manieren kan ik aanbiedingen bewerken met de tool voor bulksgewijs aanbieden?

Behalve het venster Snelle bewerkingsmodus kunt u:

 • Rechtstreeks in de tabel velden bewerken in de tool voor bulksgewijs aanbieden.

 • Bulksgewijs bewerken: selecteer de kopieën die u wilt bewerken, klik op het keuzemenu Bewerken, selecteer het veld dat u wilt bewerken en selecteer daarna of u het veld bulksgewijs wilt bewerken voor 

  alle

   geselecteerde aanbiedingen of voor elke aanbieding afzonderlijk. Breng daarna uw wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Hoe pas ik de tabel in de tool voor bulksgewijs aanbieden aan?

U kunt de tabel in de tool voor bulksgewijs aanbieden op de volgende manieren aanpassen:

 • De kolommen in de tabel aanpassen: klik op de link Kolommen aanpassen. Daarna kunt u kolommen toevoegen, verwijderen of verplaatsen. U kunt ook de standaard sorteervolgorde van de rijen in de kolommen wijzigen.

 • De lay-out van de tabel wijzigen: klik op de pictogrammen naast de link Kolommen aanpassen om de tabel in volledig scherm, in een gemaximaliseerde versie van het venster Snelle bewerkingsmodus of in het standaardvenster Snelle bewerkingsmodus weer te geven.

Concepten maken

Begin een aanbieding met de tool voor snel aanbieden, de geavanceerde aanbiedingstool of de app eBay Mobile en sla de aanbieding op als concept. U kunt ook concepten maken in de tool voor bulksgewijs aanbieden wanneer u Opnieuw aanbieden of Soortgelijk object verkopen gebruikt en daarna uw concepten opslaan door op de nieuwe button Opslaan en later doorgaan in de tool voor bulksgewijs aanbieden te klikken. De concepten verschijnen in de nieuwe weergave Concepten.Hoe voltooi ik een concept en publiceer ik dit als aanbieding?

Om concepten te voltooien, gaat u naar de weergave Concepten in Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • In de kolom Actie van een concept klikt u op de link Voltooien om dat concept te voltooien.

 • Selecteer een of meer aanbiedingen en klik op Voltooien. Voltooi daarna de concepten en publiceer ze in de tool voor bulksgewijs aanbieden. Zodra u een concept publiceert, verdwijnt het uit de weergave Concepten.

Wat is het verschil tussen Vergelijkbaar object verkopen en Opnieuw aanbieden

Hoewel er zowel bij Vergelijkbaar object verkopen als Opnieuw aanbieden nieuwe aanbiedingen worden gemaakt op basis van bestaande aanbiedingen, kunt u ze in verschillende situaties gebruiken naargelang uw behoeften.

Verkoopfunctie

Wanneer gebruiken?

Vergelijkbaar object verkopen

Gebruik deze functie wanneer u een bestaande aanbieding hebt die u als beginpunt wilt gebruiken voor een nieuwe aanbieding.

 • Uw nieuwe aanbieding zal vooraf worden ingevuld met dezelfde tekst en opties die u daarvoor hebt geselecteerd.

 • U kunt de tekst en opties wijzigen om ze overeen te laten komen met het object dat u verkoopt.

Een kopie maken

Gebruik deze functie als u meerdere aanbiedingen voor een object wilt maken.

U kunt de tekst en opties per aanbieding bewerken.

Opnieuw aanbieden

Gebruik deze functie wanneer u hetzelfde object opnieuw wilt verkopen.

 • Uw nieuwe aanbieding zal vooraf worden ingevuld met dezelfde tekst en opties die u daarvoor hebt geselecteerd.

 • Aangezien u een identiek object aanbiedt, zullen kopers die de oude aanbieding bekijken een link zien die aangeeft dat het object opnieuw is aangeboden.

Tip: als het pictogram Opnieuw aanbieden () naast de aanbieding grijs is, komt de aanbieding in aanmerking voor gratis opnieuw aanbieden. Enkel de eerste keer dat u een veilingobject opnieuw aanbiedt komt u hiervoor in aanmerking. Aanbiedingen met vaste prijs komen niet in aanmerking voor crediteringen van plaatsingskosten.

Vergelijkbare objecten aanbieden

Wanneer u een vergelijkbaar object aanbiedt, verschijnt er een kopie van de aanbieding in het Verkoopformulier. U kunt de nieuwe aanbieding verzenden zoals ze is, of er wijzigingen in aanbrengen.

Om een vergelijkbaar object aan te bieden doet u het volgende:
 1. Zoek de aanbieding in een van de weergaven van Verkoopmanager.

 2. Selecteer Een vergelijkbaar object verkopen in het keuzemenu Actie.

 3. Herzie de details van de nieuwe aanbieding.

 4. Wanneer u klaar bent met de wijzigingen, klikt u op Uw object aanbieden.

Om meerdere vergelijkbare objecten tegelijk aan te bieden doet u het volgende:
 1. Zoek de aanbiedingen in de weergave Verkocht of Onverkocht.

 2. Vink de selectievakjes aan naast de aanbiedingen die u wilt kopiëren.

 3. Klik op Vergelijkbaar object verkopen boven- of onderaan uw aanbiedingen.

 4. Herzie de details van de nieuwe aanbiedingen en breng de gewenste wijzigingen aan.

 5. Wanneer u klaar bent met de wijzigingen, klikt u op Alles verzenden .

Kopiën van aanbiedingen maken

 • Ga naar Mijn eBay, Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro en ga daarna naar de weergave ActiefVerkocht ofOnverkocht.

 • Selecteer de aanbiedingen die u wilt kopiëren en klik daarna op Soortgelijk object verkopen. Hierdoor wordt de tool voor bulksgewijs aanbieden geopend, met de kopieën van de geselecteerde aanbiedingen.

 • Selecteer de kopie die u net hebt gemaakt, klik op Een kopie maken en geef op hoeveel extra kopieën u wilt maken. Als u bijvoorbeeld in totaal 20 kopieën wilt maken, selecteert u de kopie die u net hebt gemaakt, klikt u op Een kopie maken en voert u 19 in om aan te geven dat u 19 kopieën wilt maken, naast de kopie die u net hebt gemaakt.

  Opmerking: als de oorspronkelijke aanbieding die u kopieerde gegevens uit de eBay-catalogus bevat, kunt u ook de catalogusgegevens kopiëren. Doe dit alleen als het object dat u wilt aanbieden hetzelfde product is als het oorspronkelijke object. Omdat u een soortgelijk object aanbiedt dat niet exact hetzelfde is, kunt u het vakje Informatie over catalogusproduct kopiëren waarschijnlijk uitgevinkt laten. U kunt desgewenst ook foto's uit de oorspronkelijke aanbieding kopiëren.

 • Bewerk de kopieën die u hebt gemaakt om afwijkende waarden aan te passen. U kunt deze op verschillende manieren bewerken:

  • Bewerk velden rechtstreeks in de tabel.

  • Bulksgewijs bewerken: selecteer de kopieën die u wilt bewerken, klik op het keuzemenu Bewerken, selecteer het veld dat u wilt bewerken en selecteer daarna of u het veld bulksgewijs wilt bewerken voor 

   alle

    geselecteerde aanbiedingen of voor elke aanbieding afzonderlijk. Breng daarna uw wijzigingen aan en klik op Opslaan.

  • In het venster Snelle bewerkingsmodus kunt u de velden TitelObjectbeschrijving en Specificaties bewerken. Als u het venster Snelle bewerkingsmodus wilt weergeven of verbergen, klikt u op het desbetreffende pictogram naastKolommen aanpassen.

  Opmerking: de velden die in het venster Snelle bewerkingsmodus worden weergegeven, zijn altijd gekoppeld aan de gemarkeerde rij in de tabel. Selecteer een andere rij als u de velden voor die aanbieding wilt bekijken en bewerken in het venster Snelle bewerkingsmodus.

 • Klik op Verzenden

Objecten opnieuw aanbieden

U kunt objecten opnieuw aanbieden via de weergave Verkocht of Onverkocht.

Als u meerdere objecten tegelijk opnieuw aanbiedt (bulksgewijs opnieuw aanbieden), worden de aanbiedingen verzonden zoals ze zijn. Om herzieningen uit te voeren voordat u opnieuw aanbiedt, biedt u één object tegelijk aan.

Om één object opnieuw aan te bieden doet u het volgende:
 1. Zoek de aanbieding in de weergave Verkocht of Onverkocht.

 2. Selecteer in het keuzemenu Actie rechts van de aanbieding Opnieuw aanbieden.

Om meerdere objecten opnieuw aan te bieden doet u het volgende:
 1. Vink in de weergave Verkocht of Onverkocht de selectievakjes aan voor de aanbiedingen die u opnieuw wilt aanbieden.

 2. Klik op Opnieuw aanbieden bovenaan uw verkochte of onverkochte aanbiedingen.

 3. Klik op Alles verzenden om uw nieuwe aanbiedingen te activeren op de site.

Objecten automatisch opnieuw aanbieden

Als uw object niet verkocht wordt, kunt u tijd besparen door het automatisch opnieuw aan te bieden.

U kunt kiezen om:
 • een object automatisch eenmaal opnieuw aan te bieden

 • een object automatisch te blijven aanbieden tot het wordt verkocht

Wanneer u een object automatisch opnieuw aanbiedt, worden de normale plaatsingskosten aangerekend.

Om regels voor automatisering toe te wijzen aan aanbiedingen doet u het volgende:
 1. Zoek de aanbiedingen in de weergave Actief of Gepland.

 2. Vink de selectievakjes naast de aanbiedingen aan.

 3. Selecteer in het keuzemenu onder de aanbiedingen Regels voor automatisering toewijzen en klik vervolgens op Selecteren.

 4. Selecteer de regel die u wilt toewijzen.

 5. Klik op Toewijzen.

Om een regel voor automatisering uit een aanbieding te verwijderen doet u het volgende:
 1. Zoek de aanbieding in de weergave Actief of Gepland.

 2. Selecteer in het keuzemenu Actie rechts van de aanbieding Regels voor automatisering toewijzen.

 3. Selecteer in het keuzemenu Regel Geen regel.

 4. Klik op Toewijzen.

Verkoopmanager Pro-abonnees: u beschikt over bijkomende opties voor de automatisering van uw aanbiedingen, waaronder de mogelijkheid om regels voor automatisering toe te wijzen aan aanbiedingstemplates. Wanneer u een regel toewijst aan een aanbiedingstemplate, krijgen alle aanbiedingen die op basis van deze template gecreëerd zijn, deze regel toegewezen. Als u de regel later wilt verwijderen, vergeet deze dan ook niet te verwijderen uit de aanbiedingstemplate.

Een aanbieding herzien, opnieuw plannen of beëindigen

U kunt een geplande aanbieding op elk moment wijzigen voordat ze actief wordt.  Zodra een aanbieding actief wordt, kunt u ze onder bepaalde voorwaarden wijzigen.

Soort wijziging

Wat kunt u doen?

Een aanbieding herzien

Afhankelijk van hoe lang uw aanbieding nog loopt, hoeveel biedingen u hebt gekregen of andere factoren, kunt u uw aanbiedingen herzien.

In de weergave Actief kunt u:

 • Een aanbieding herzien

 • bewerkingen bulksgewijs uitvoeren in aanbiedingen;

Meer weten over beperkingen voor herzieningen en hoe aanbiedingen herzien?

Een aanbieding vroegtijdig beëindigen

U kunt een geplande aanbieding op elk moment annuleren voordat ze begint. Er worden u dan geen aanbiedingskosten aangerekend. Als de aanbieding reeds loopt, kunt u deze onder bepaalde voorwaarden beëindigen.

Meer weten over het vroegtijdig beëindigen van uw aanbieding?

Een aanbieding opnieuw plannen

U kunt de begindatum en -tijd van een aanbieding wijzigen, of een geplande aanbieding helemaal verwijderen.

Meer weten over werken met geplande aanbiedingen?

Uw aanbieding naar een bestand exporteren

Hoe sla ik mijn aanbiedingen in een bestand op?

Als u een offline catalogus wenst van de objecten die u aanbiedt of een snelle checklist van uw voorraad nodig hebt, volgt u de onderstaande stappen om uw aanbiedingen te exporteren naar een spreadsheet of PDF.

 • Ga naar Mijn eBay, Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro en ga daarna naar de weergave ActieveVerkochte ofOnverkochte aanbiedingen.

 • Selecteer de aanbiedingen die u naar een bestand wilt exporteren.

 • Klik op het keuzemenu Actie en selecteer daarna Exporteren naar bestand.

 • Selecteer een bestandsindeling (CSV of PDF) en klik daarna op Exporteren.

Aangepaste templates voor beschrijvingen gebruiken

Een aangepaste template voor beschrijvingen is een opgeslagen tekstfragment dat u vanuit het venster Snelle bewerkingsmodus in uw objectbeschrijving kunt plakken wanneer u aanbiedingen bulksgewijs bewerkt. U hoeft stukken tekst die u regelmatig gebruikt in uw aanbiedingen dus niet telkens opnieuw te typen. Dat bespaart u heel wat tijd en werk.

Soms bevat de beschrijving in uw aanbiedingen onderdelen of flarden tekst die regelmatig terugkeren, zoals de garantiegegevens, informatie over de afmetingen, of bepaalde specificaties. U kunt deze stukken tekst opmaken en opslaan in een aangepaste template en deze template invoegen in uw beschrijving terwijl u uw individuele aanbiedingen opstelt of bewerkt via het venster Snelle bewerkingsmodus in de tool voor bulksgewijs aanbieden.

Hoe maak en beheer ik aangepaste templates?

 1. In het venster Snelle bewerkingsmodus van de tool voor bulksgewijs aanbieden gaat u naar het gedeelte Objectbeschrijving. Klik vervolgens op het keuzemenu Aangepaste template invoegen en selecteer Template maken.

 2. Geef de template een naam en voer de tekst in die u wilt opslaan.

 3. Klik op Maken en de template is klaar.

 4. Als u een template wilt verwijderen of bewerken, gaat u naar het gedeelte Objectbeschrijving in het venster Snelle bewerkingsmodus. Klik vervolgens op het keuzemenu Aangepaste template invoegen en selecteer Templates beheren.

 5. In het keuzemenu Selecteren kiest u de template die u wilt verwijderen of bewerken. Vervolgens hebt u de keuze:

  • Om de template te bewerken, dient u  de naam of de tekst van de template bij te werken.

  • Als u de template wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.

 6. Om de template te bewaren, klikt u k op Opslaan.

Opmerking: U kunt tot 10 aangepaste templates opslaan.

Hoe gebruik ik aangepaste templates?

 1. In het venster Snelle bewerkingsmodus van de tool voor bulksgewijs aanbieden, gaat u naar het gedeelte Objectbeschrijving.

 2. Voer uw objectbeschrijving in en positioneer uw cursor in het gedeelte van de beschrijving waar u de tekst van uw template wilt invoegen.

 3. Klik op het keuzemenu Aangepaste template invoegen en selecteer de naam van de template die u aan de beschrijving wilt toevoegen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons