Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Verkooprapporten Plus: definities

Hieronder worden de statistieken in Verkooprapporten Plus beschreven. Ook wordt uitgelegd hoe u deze cijfers kunt interpreteren om inzicht te krijgen in uw verkoopactiviteiten. Verkoop- en kostenstatistieken worden wekelijks en maandelijks opgesteld als u een abonnement op Verkooprapporten Plus hebt. Overigens worden verkoopactiviteiten met betrekking tot aanbiedingen in advertentievorm niet in de rapporten meegenomen.

Verkoop

In dit gedeelte kunt u zien hoe uw omzet zich heeft ontwikkeld en kunt u vaststellen hoe dat komt.

Omzet

Dit is het totale bedrag dat u hebt omgezet met uw objecten. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijzen van de objecten op het moment van beëindiging. Kosten voor verzending die u kopers eventueel hebt aangerekend, zijn hierbij niet opgeteld.

Groei afgelopen week of maand

Dit is het groei- of dalingspercentage van uw verkoopomzet ten opzichte van de voorafgaande periode.

Afgelopen aanbiedingen

Dit is het aantal aanbiedingen dat in het desbetreffende tijdsbestek is afgelopen, al dan niet met een verkoop.

Afgelopen objecten

Dit is het aantal objecten uit uw aanbiedingen die zijn afgelopen, al dan niet met verkoop. Deze objecten kunnen afkomstig zijn uit veilingaanbiedingen of Nu kopen-aanbiedingen.

Verkochte objecten

Het aantal verkochte objecten. Deze objecten kunnen afkomstig zijn uit veilingaanbiedingen of Nu kopen-aanbiedingen.

Percentage verkochte objecten (Veiling en Nu kopen-aanbiedingen)

Het percentage verkochte objecten uit de verkoopvormen Online veiling en Nu kopen. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddelde verkoopprijs per object

Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van objecten die zijn verkocht. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Totaal aantal kopers

Dit is uw aantal kopers. Als dezelfde koper (gebruikersnaam) meerdere keren objecten van u heeft gekocht, wordt iedere aankoop afzonderlijk meegeteld. Zo worden de aankopen van iemand die 's morgens een object en 's middags nog een object van u koopt, twee keer meegeteld.

Aantal unieke kopers

Dit is het aantal winnende kopers. Iedere koper (gebruikersnaam) wordt slechts één keer meegeteld, ongeacht het aantal afzonderlijke aankopen in de desbetreffende maand. Zo worden de aankopen van iemand die 's morgens een object en 's middags nog een object van u koopt, slechts één keer meegeteld.

Percentage terugkerende kopers

Dit is het percentage winnende kopers dat in de desbetreffende periode meerdere keren objecten van u heeft gekocht.

Kosten

Iedereen die een bepaalde omzet draait, moet ook de gemaakte kosten goed bijhouden. In het gedeelte Kosten wordt een gedetailleerd overzicht van eBay- en PayPal-kosten en -crediteringen voor alle transacties weergegeven.

eBay-kosten

Dit zijn de verkoopkosten die eBay in rekening heeft gebracht. In dit gedeelte vindt u ook de bedragen voor de volgende kosten:

 • Plaatsingskosten

 • Kosten voor extra aanbiedingsopties (zoals minimumverkoopprijs)

 • Verkoopcommissie

 • Abonnementskosten (bijvoorbeeld voor Verkoopmanager of eBay-winkels)

 • Overige kosten op uw account

eBay-creditering

Dit zijn de crediteringen die u van eBay hebt ontvangen. In dit gedeelte vindt u ook de bedragen voor de volgende crediteringen:

 • Aanvragen voor creditering van verkoopcommissie voor onbetaalde objecten

 • Overige crediteringen op uw account

Bekijk de pagina Accountactiviteit in Mijn eBay voor meer informatie over uw accountactiviteiten en facturen

Netto eBay-kosten

Dit zijn de verkoopkosten die eBay in rekening heeft gebracht min de crediteringen die u van eBay hebt ontvangen.

Netto eBay-kosten als percentage van omzet

Dit zijn de netto eBay-kosten als percentage van de totale verkoopomzet. Als uw totale omzet bijvoorbeeld EUR 100 bedraagt en uw netto eBay-kosten EUR 5 bedragen, vormen uw netto eBay-kosten 5% van de totale omzet.

Netto PayPal-kosten

Dit zijn de verkoopkosten die PayPal in rekening heeft gebracht voor eBay-transacties min de crediteringen die u van PayPal hebt ontvangen voor eBay-transacties. In dit gedeelte vindt u ook de volgende bedragen:

 • PayPal-kosten

 • PayPal-crediteringen

Dit aantal kan afwijken van uw PayPal-rekeningoverzicht als het eBay-objectnummer niet op het overzicht wordt vermeld of als u betalingen hebt ontvangen of crediteringen hebt verstrekt voor transacties die niet met eBay te maken hebben.

Netto PayPal-kosten als percentage van omzet

Dit zijn de netto PayPal-kosten voor eBay-transacties als percentage van de totale verkoopomzet. Als uw totale omzet bijvoorbeeld EUR 100 bedraagt en uw netto PayPal-kosten EUR 5 bedragen, vormen uw netto PayPal-kosten vijf procent van de totale omzet.

Netto eBay- en PayPal-kosten

Dit is het totaal van de netto eBay-kosten en de netto PayPal-kosten.

Onbetaalde objecten

Hier kunt u nagaan hoeveel herinneringen voor onbetaalde objecten je hebt verzonden, hoeveel crediteringen van de verkoopcommissie u hebt aangevraagd en welk percentage van de verkochte objecten niet is betaald.

Verkoopoverzicht per rubriek

Op deze pagina worden uw verkoopcijfers weergegeven voor de eBay-rubrieken waarin u objecten hebt aangeboden in de desbetreffende periode. Houd rekening met het volgende:

 • De rubrieken worden weergegeven op omzet in aflopende volgorde. In het online rapport worden de 20 meest succesvolle rubrieken getoond waarin u objecten hebt verkocht. U kunt verkoopgegevens bekijken voor alle rubrieken waarin u objecten hebt aangeboden door het rapport te downloaden als tekstbestand. Klik hiervoor op de link Downloaden op de pagina.

 • In de resultatenreeks wordt momenteel het meest gedetailleerde rubriekniveau weergegeven. Er is nog geen rapportering per object mogelijk.

 • Sommige rubrieknamen zijn ingekort zodat deze in het rapport passen. Als u echter de muisaanwijzer op de naam plaatst, wordt de volledige rubrieknaam weergegeven. Het gedownloade tekstbestand bevat de volledige rubrieknamen. Als u de volledige rubrieknamen wilt weergeven als u een rapport bekijkt, klik je op de link Rapportvoorkeuren in de linkernavigatiebalk van een willekeurig rapport.

 • Een aanbieding komt niet in de resultaten van een rubriek voor als u de desbetreffende rubriek als tweede rubriek voor de aanbieding hebt gekozen.

 • Als u een eBay-winkel hebt, ziet u de eBay-rubrieken, niet uw winkelrubrieken.

Verkoop

Dit is het bedrag dat u in de desbetreffende rubriek hebt omgezet. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijzen van de objecten. Kosten voor verzending die u kopers eventueel hebt aangerekend, zijn hierbij niet opgeteld.

Groei afgelopen maand

Dit is het groei- of dalingspercentage van uw totale verkoopomzet in de rubriek ten opzichte van de voorafgaande periode.

Afgelopen aanbiedingen

Het aantal aanbiedingen dat is afgelopen, met of zonder verkoop.

Afgelopen objecten

Het aantal objecten uit uw aanbiedingen die zijn afgelopen, met of zonder verkoop. Deze objecten kunnen afkomstig zijn uit veilingaanbiedingen of Nu kopen-aanbiedingen.

Verkochte objecten

Het aantal verkochte objecten.

Percentage verkochte objecten (alleen van de verkoopvormen Online veiling en Nu kopen)

Het percentage verkochte objecten uit de verkoopvormen Veiling en Nu kopen. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddelde verkoopprijs per object

Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van objecten in de desbetreffende rubriek die zijn verkocht.

Totaal aantal kopers

Dit is het totale aantal kopers dat u hebt gehad. Eén koper (gebruikersnaam) kan meerdere keren worden meegeteld. Zo worden de aankopen van iemand die 's morgens een object en 's middags nog een object van u koopt, twee keer meegeteld.

Aantal unieke kopers

Dit is het totale aantal unieke kopers. Iedere koper (gebruikersnaam) wordt slechts één keer meegeteld, ongeacht het aantal afzonderlijke aankopen in de desbetreffende maand. Zo worden de aankopen van iemand die 's morgens een object van je koopt en 's middags drie objecten tegelijk van u koopt, slechts één keer meegeteld. Dit cijfer wordt weergegeven waneer je op de link Totaal of Alle verkoopvormen boven aan de pagina Rapporteren klikt.

Percentage terugkerende kopers

Het percentage kopers dat meer dan één object van u heeft gekocht. Dit cijfer wordt weergegeven wanneer u op de link Totaal of Alle verkoopvormen boven aan de pagina Rapporteren klikt.

Gemiddeld aantal biedingen per object (alleen veilingen)

Dit is het gemiddeld aantal keren dat op uw veilingobjecten is geboden. Dit cijfer wordt weergegeven wanneer u op de link Veiling of Alle verkoopvormen boven aan de pagina Rapporteren klikt.

Verkoopoverzicht op verkoopvorm

In dit gedeelte worden uw verkoopcijfers weergegeven voor iedere verkoopvorm (Veiling of Nu kopen) die u hebt gebruikt.

Opmerking: ook online veilingen die vroegtijdig zijn beëindigd met Nu kopen, zijn opgenomen in biedingen per aanbieding en biedingen per object.

Percentage verkochte objecten per verkoopvorm

Dit is het percentage van de totale omzet uit transacties in iedere afzonderlijke verkoopvorm.

Verkoop

Dit is het bedrag dat u in de desbetreffende verkoopvorm hebt omgezet. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijzen van de objecten op het moment van beëindiging. Kosten voor verzending die u kopers eventueel hebt aangerekend, zijn hierbij niet opgeteld.

Afgelopen aanbiedingen

Het aantal aanbiedingen dat is afgelopen, met of zonder verkoop.

Afgelopen objecten

Dit is het aantal objecten van aanbiedingen dat is afgelopen, al dan niet met verkoop.

Verkochte objecten

Dit is het aantal objecten die zijn verkocht. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Percentage verkochte objecten (alleen van de verkoopvormen Veiling en Nu kopen)

Dit is het percentage objecten die zijn verkocht. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddelde verkoopprijs per object

Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van aanbiedingen die zijn verkocht. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddeld aantal biedingen per object (alleen veilingen)

Dit is het gemiddeld aantal keren dat op uw veilingobjecten is geboden.

Totaal aantal kopers

Dit is het aantal kopers dat u hebt gehad. Als dezelfde koper (gebruikersnaam) meerdere keren objecten van u heeft gekocht, wordt iedere aankoop afzonderlijk meegeteld. Zo worden de aankopen van iemand die 's morgens een Nu kopen-object en 's middags nog een Nu kopen-object van u koopt, twee keer meegeteld.

Aantal unieke kopers

Dit is het aantal unieke kopers dat u hebt gehad. Iedere koper (gebruikersnaam) wordt slechts één keer meegeteld, ongeacht het aantal afzonderlijke aankopen in de desbetreffende maand. Zo worden de aankopen van iemand die 's morgens een Nu kopen-object en 's middags nog een Nu kopen-object van u koopt, slechts één keer meegeteld.

Aantal verkopen uit veilingen op einddag

In dit gedeelte wordt de omzet van uw aanbieding weergegeven op basis van de dag waarop deze zijn afgelopen, voor elke verkoopvorm die u hebt gebruikt. Hieruit kunt u opmaken of er bepaalde dagen zijn waarop de vraag naar uw objecten het grootst is. Houd er rekening mee dat deze resultaten in hoge mate kunnen worden beïnvloed door het moment waarop u objecten aanbiedt en het soort objecten dat u verkoopt.

Omzet

Dit is het bedrag dat u hebt omgezet met uw objecten. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijzen van de objecten op het moment van beëindiging. Kosten voor verzending die u kopers eventueel hebt aangerekend, zijn hierbij niet opgeteld.

Afgelopen aanbiedingen

Het aantal aanbiedingen dat is afgelopen, met of zonder verkoop.

Percentage succesvolle aanbiedingen

Dit is het percentage afgelopen aanbiedingen met een verkoop. Voorbeeld: u had tien aanbiedingen die eindigden op maandagen in de maand augustus. Als zeven van die aanbiedingen eindigden met een winnende koper, dan is 70% van uw aanbiedingen succesvol.

Afgelopen objecten

Het aantal objecten uit aanbiedingen die zijn afgelopen, met of zonder verkoop.

Verkochte objecten

Het aantal verkochte objecten.

Percentage verkochte objecten (alleen van de verkoopvormen Veiling en Nu kopen)

Het percentage verkochte objecten. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddelde verkoopprijs per object

Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van objecten met een verkoop.

Gemiddeld aantal biedingen per object (alleen veilingen)

Dit is het gemiddeld aantal keren dat op uw veilingobjecten is geboden.

Andere opmerkingen:

 • Als een bepaalde einddag niet in het rapport voorkomt, is op die dag geen van uw veilingen afgelopen.

 • Veilingen die vroegtijdig zijn beëindigd met Nu kopen, zijn in deze resultaten opgenomen.

Aantal verkopen op eindtijd

In dit gedeelte wordt de omzet van uw aanbiedingen weergegeven op basis van het tijdstip waarop deze zijn afgelopen. Deze gegevens zijn geordend in tijdsperioden van twee uur. Hieruit kunt u opmaken of er bepaalde tijdstippen zijn waarop de vraag naar uw objecten het grootst is. Houd er rekening mee dat deze resultaten in hoge mate kunnen worden beïnvloed door het moment waarop je objecten aanbiedt en het soort objecten dat u verkoopt.

Omzet

Dit is het bedrag dat u hebt omgezet met uw objecten. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijzen van de objecten op het moment van beëindiging. Kosten voor verzending die u kopers eventueel hebt aangerekend, zijn hierbij niet opgeteld.

Afgelopen aanbiedingen

Het aantal aanbiedingen dat is afgelopen, met of zonder verkoop.

Percentage succesvolle aanbiedingen

Dit is het percentage afgelopen aanbiedingen met een verkoop. Aanbiedingen met meerdere objecten worden hierin meegenomen als er ten minste één winnende koper was. Voorbeeld: u had twintig aanbiedingen die tussen 10.01 en 12.00 uur afliepen in de maand septermber. Als tien van deze aanbiedingen met een winnende koper eindigden, dan was 50% van uw aanbiedingen succesvol. Dit percentage wordt niet beïnvloed door aanbiedingen die andere tijdsperioden eindigen. Aanbiedingen met meerdere objecten worden hierin meegenomen als er ten minste één object werd verkocht.

Afgelopen objecten

Het aantal objecten uit aanbiedingen die zijn afgelopen, met of zonder verkoop.

Verkochte objecten

Het aantal verkochte objecten. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Percentage verkochte objecten (alleen van de verkoopvormen Veiling en Nu kopen)

Het percentage verkochte objecten. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddelde verkoopprijs per object

Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van objecten die zijn verkocht. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddeld aantal biedingen per object (alleen Veilingen)

Dit is het gemiddeld aantal keren dat op uw veilingobjecten is geboden. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Andere opmerkingen:

 • Als een bepaalde tijdsperiode niet in het rapport voorkomt, betekent dit dat tijdens die twee uur geen van uw veilingen afgelopen is.

 • Veilingen die vroegtijdig zijn beëindigd met Nu kopen, zijn in deze resultaten opgenomen.

Aantal verkopen op looptijd - Veiling

In dit gedeelte wordt de omzet van uw veilingen weergegeven op basis van de gekozen duur van de aanbieding (1, 3, 5, 7 of 10 dagen). Als u weet welke aanbiedingsduur de beste resultaten oplevert, kunt u hierop inspelen met uw verkoopactiviteiten op eBay. Varieer de aanbiedingsduur om te bepalen welke duur voor u het meeste oplevert. Houd wel in gedachten dat deze resultaten kunnen veranderen als u andere objecten gaat verkopen.

Omzet

Dit is het bedrag dat u hebt omgezet met uw objecten. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijzen van de objecten op het moment van beëindiging. Kosten voor verzending die u kopers eventueel hebt aangerekend, zijn hierbij niet opgeteld.

Afgelopen aanbiedingen

Het aantal aanbiedingen dat is afgelopen, met of zonder verkoop.

Percentage succesvolle aanbiedingen

Dit is het percentage afgelopen aanbiedingen met een verkoop. Voorbeeld: u had in september tien aanbiedingen met een looptijd van zeven dagen. Als zes van die aanbiedingen een winnende koper hadden, dan is 60% van uw aanbiedingen van zeven dagen suuccesvol. Dit percentage wordt niet beïnvloed door aanbiedingen met een duur van 1, 3, 5 en 10 dagen. Aanbiedingen met meerdere objecten worden hierin meegenomen als er ten minste één winnende koper was.

Afgelopen objecten

Het aantal objecten uit aanbiedingen die zijn afgelopen, met of zonder verkoop.

Verkochte objecten

Het aantal verkochte objecten. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Percentage verkochte objecten

Het percentage verkochte objecten. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddelde verkoopprijs per object

Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van objecten met een verkoop. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddeld aantal biedingen per object

Dit is het gemiddeld aantal keren dat op uw veilingobjecten is geboden. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Andere opmerkingen:

 • Als een bepaalde aanbiedingsduur niet in het rapport voorkomt, hebt u die duur voor geen enkele aanbieding gekozen.

 • Veilingen die vroegtijdig zijn beëindigd met Nu kopen, zijn in deze resultaten opgenomen.

Verkoopoverzicht per rubriek (alle verkopers)

In dit gedeelte vindt u de gemiddelde omzet van alle verkopers in de rubrieken en verkoopvormen die u voor uw aanbiedingen hebt gekozen. Aan de hand van uw eigen verkoopoverzicht per rubriek kunt u beoordelen hoe u presteert ten opzichte van andere verkopers die objecten in dezelfde rubrieken hebben verkocht.

Percentage verkochte objecten

Dit is het percentage objecten dat is verkocht. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddelde verkoopprijs per object

Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van objecten met een winnende koper. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Gemiddeld aantal biedingen per object (alleen veilingen)

Dit is het gemiddeld aantal keren dat op uw veilingobjecten is geboden. Als uw aanbieding uit meerdere objecten bestaat, wordt ieder object afzonderlijk meegeteld.

Andere opmerkingen:

 • Deze gegevens worden alleen verstrekt aan abonnement met een Topwinkel of Topwinkel Plus

 • Veilingen die vroegtijdig zijn beëindigd met Nu kopen, zijn in het gemiddeld aantal biedingen per object opgenomen.

 • Er worden geen gegevens getoond voor de rubriek Auto's, motoren en boten en voor rubrieken die zich drie of minder subrubrieken van de hoofdrubriek bevinden.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons