Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Verkooprapporten: definities


Hieronder worden de statistieken in Verkooprapporten beschreven. Ook wordt uitgelegd hoe u uw verkoopactiviteiten aan de hand van deze cijfers kunt interpreteren. Zie de definities van statistieken in Verkooprapporten Plus als u een abonnement op Verkooprapporten Plus hebt.

Uw verkoopactiviteit volgen

De gegevens in dit gedeelte bieden inzicht in de manier waarop uw verkoopactiviteiten zich met de tijd hebben ontwikkeld. Zo kunt u uit de grafieken opmaken hoe het aantal succesvolle aanbiedingen en de gemiddelde verkoopprijs zich procentueel hebben ontwikkeld. Overigens worden verkoopactiviteiten met betrekking tot onroerend goed en aanbiedingen in advertentievorm niet in de rapporten meegenomen.

Omzet
Dit is het totale bedrag dat u hebt omgezet met uw objecten. Dit bedrag is gebaseerd op de uiteindelijke verkoopprijzen van de objecten op het moment van beëindiging. Kosten voor verzending die u kopers eventueel hebt aangerekend, zijn hierbij niet opgeteld.

Groei afgelopen maand
Dit is het groei- of dalingspercentage van uw totale verkoopomzet ten opzichte van de voorafgaande maand.

Afgelopen aanbiedingen
Dit is het aantal aanbiedingen dat in het desbetreffende tijdsbestek is afgelopen, al dan niet met een verkoop.

Aantal succesvolle aanbiedingen
Dit is het aantal afgelopen aanbiedingen met een verkoop. Aanbiedingen met meerdere objecten worden hierin meegenomen als er ten minste één verkocht object was.

Percentage succesvolle aanbiedingen
Dit is het percentage afgelopen aanbiedingen met een verkoop. Aanbiedingen met meerdere objecten worden hierin meegenomen als er ten minste één verkocht object was.

Gemiddelde verkoopprijs per aanbieding
Dit is de gemiddelde uiteindelijke verkoopprijs van aanbiedingen met een verkoop.

Kosten

In het gedeelte Kosten wordt een overzicht van de netto eBay- en PayPal-kosten voor alle transacties weergegeven. Netto eBay-kosten Dit zijn de verkoopkosten die eBay in rekening heeft gebracht minus crediteringen die u van eBay hebt ontvangen. Hierin kunnen de volgende kosten en crediteringen zijn opgenomen:

Netto eBay-kosten
Dit zijn de verkoopkosten die eBay in rekening heeft gebracht minus crediteringen die u van eBay hebt ontvangen. Hierin kunnen de volgende kosten en crediteringen zijn opgenomen:

Kosten

  • Plaatsingskosten

  • Kosten voor extra aanbiedingsopties (zoals minimumverkoopprijs en vet)

  • Verkoopcommissie

  • Abonnementskosten (bijvoorbeeld voor Verkoopmanager of eBay-winkels)

  • Overige kosten op uw account

Crediteringen

  • Aanvragen voor creditering van verkoopcommissie voor onbetaalde objecten

  • Crediteringen winkelverwijzing

  • Overige crediteringen op uw account

Voor meer informatie over uw accountactiviteiten en facturen, bekijkt u de pagina Accountactiviteit in Mijn eBay.

Netto PayPal-kosten
Dit zijn de verkoopkosten die PayPal in rekening heeft gebracht voor eBay-transacties minus crediteringen die u van PayPal hebt ontvangen in verband met eBay-transacties.

Als er transacties zijn geweest waarbij het objectnummer van eBay werd weergegeven in het PayPal-transactieoverzicht of wanneer u betalingen hebt ontvangen of crediteringen hebt gedaan voor transacties die niet via eBay zijn verlopen, kan dit bedrag afwijken van de bedragen op het afschrift van je PayPal-rekening.

Netto eBay- en PayPal-kosten
Dit is het totaal van de netto eBay-kosten en de netto PayPal-kosten.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons