Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Verkopen met een minimumverkoopprijs

Waarom een minimumverkoopprijs instellen?

De laagste prijs waarvoor u het object wilt verkopen is de minimumverkoopprijs. Als u het object niet onder een bepaalde prijs wilt verkopen, kunt u een minimumverkoopprijs instellen. De minimumverkoopprijs wordt niet aan uw bieders weergegeven, maar ze zien wel dat u een minimumverkoopprijs voor de veiling hebt ingesteld en dat deze prijs al dan niet is gehaald. Als een bieder deze prijs niet haalt, bent u niet verplicht om het object te verkopen.

Veel verkopers vinden dat de interesse in hun object afneemt met een te hoge startprijs, terwijl ze met een aantrekkelijk lage startprijs mogelijk het object veel te goedkoop van de hand moeten doen. Hiervoor biedt een minimumverkoopprijs uitkomst.

Opmerking: de optie voor een minimumverkoopprijs is alleen zichtbaar in online veilingen en in de rubriek Auto's en motoren.

Voor alle veilingen met een minimumverkoopprijs worden kosten voor een veiling met een minimumverkoopprijs in rekening gebracht.

U kunt uw minimumverkoopprijs verlagen nadat iemand op het object heeft geboden.

Opmerking: Om eBay een veilige handelsplaats te houden voor kopers en verkopers, worden beperkte gegevens van de biedingsgeschiedenis weergegeven. Gebruikersnamen worden niet weergegeven. Kopers worden alleen aangeduid met anonieme namen zolang de veiling duurt, zelfs als u de prijs verlaagt. Alleen u als verkoper kunt de gebruikersnamen van bieders op uw objecten bekijken.

Voorbeeld van een minimumverkoopprijs

Stel dat u een object voor minstens EUR 100 wilt verkopen. U bent echter bang dat een startprijs van EUR 100 potentiële bieders zal afschrikken. Als u de optie minimumverkoopprijs gebruikt, kunt u in het verkoopformulier een startprijs instellen van EUR 1, EUR 5, EUR 10 of een ander bedrag onder de minimumverkoopprijs. Vervolgens kunt u een minimumverkoopprijs van EUR 100 invoeren. Het bieden begint bij de laagste prijs, maar u bent pas verplicht het object te verkopen nadat iemand minstens uw minimumverkoopprijs (in dit geval EUR 100) heeft geboden.

Belangrijk: eBay geeft uw minimumverkoopprijs nooit weer aan potentiële kopers. Toch is het niet ongewoon dat verkopers de vraag krijgen hun minimumverkoopprijs bekend te maken. Dit is toegestaan op eBay. Zo is het ook toegestaan uw minimumverkoopprijs bekend te maken, maar het is niet verplicht. Indien u de minimumverkoopprijs liever niet vrijgeeft, kunt u de koper vriendelijk verzoeken op uw object te bieden om zo de minimumverkoopprijs proberen te bereiken.

Een aanbieding met een minimumverkoopprijs maken

In het verkorte formulier:

 • Bij de verkoopvorm, kies veiling

 • Klik om Mimimunprijs

 • Voer uw minimumverkoopprijs in en klik op Opslaan.

In het uitgebreide formulier:

 • Kies een verkoopvorm en prijs

 • Selecteer de veiling-tab

 • Bij Geen mimimumprijs ingesteld, kies Wijzig. Voer uw minimumprijs in en klik op Opslaan.

Volg deze stappen als u de optie voor de minimumverkoopprijs niet ziet:

 • Klik op de link Opties toevoegen of verwijderen naast Een verkoopvorm en prijs kiezen.

 • In het venster dat wordt weergegeven, vinkt u Minimumverkoopprijs aan en klikt u op Opslaan.

 • Klik op de link Wijzigen naast Geen minimumverkoopprijs voor dit object ingesteld.

 • Voer de minimumverkoopprijs in het venster dat verschijnt in en klik op de knop Opslaan.

Een minimumverkoopprijs toevoegen aan een bestaande aanbieding

U kunt een minimumverkoopprijs aan een actieve aanbieding toevoegen zolang er nog niet op is geboden en de aanbieding nog ten minste 12 uur duurt.

Zo voegt u een minimumprijs toe aan je aanbieding:

 • Klik op Mijn eBay boven aan de meeste eBay-pagina's. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om in te loggen.

 • Klik op de link Alles voor verkopen.

  Opmerking: abonnees op Verkoopmanager en Verkoopmanager Pro: gebruik de weergave Actief.

 • In de rij voor het object dat u wilt wijzigen selecteert u in het keuzemenu Actie de optie Herzien.

 • Ga naar het gedeelte Een verkoopvorm en prijs kiezen.

 • Klik op de link Wijzigen naast Geen minimumverkoopprijs voor dit object ingesteld.

 • Voer uw minimumverkoopprijs in en klik op de knop Opslaan.

 • Klik onder aan de pagina op de knop Doorgaan.

 • Klik onder aan de volgende pagina op de knop Herzieningen verzenden.

  Opmerking: als u een minimumverkoopprijs aan uw object toevoegt, worden er kosten voor een minimumverkoopprijs in rekening gebracht.

Volg deze stappen als je de optie voor de minimumverkoopprijs niet ziet:

 • Klik op de link Opties toevoegen of verwijderen naast Een verkoopvorm en prijs kiezen.

 • In het venster dat wordt weergegeven selecteert u Minimumverkoopprijs en klikt u op Opslaan.

 • Klik op de link Wijzigen naast Geen minimumverkoopprijs voor dit object ingesteld.

 • Voer in het venster dat wordt weergegeven de minimumverkoopprijs in en klik vervolgens op de knop Opslaan.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons