Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw object opnieuw aanbieden


U kunt uw object opnieuw te koop aanbieden wanneer: uw object de eerste keer niet wordt verkocht, uw koper niet betaalt, u de transactie annuleert of u uw aanbieding voortijdig beëindigt.

Er zijn twee manieren om uw object opnieuw aan te bieden:

 • Handmatig opnieuw aanbieden - u kunt een object handmatig opnieuw aanbieden nadat de aanbieding is afgelopen. Gebruik deze optie wanneer:

  • De aanbieding afloopt en het object niet is verkocht

  • De koper niet betaalt

  • U de transactie annuleert

  • U de aanbieding voortijdig beëindigt

 • Automatisch opnieuw aanbieden - u kunt uw object automatisch opnieuw aanbieden.

Als u Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro gebruikt, kunt u uw objecten automatisch opnieuw aanbieden met behulp van de automatiseringsregels. De gebruikelijke plaatsingskosten en kosten voor geavanceerde extra aanbiedingsopties zijn van toepassing elke keer dat uw object opnieuw wordt aangeboden. De gebruikelijke plaatsingskosten zijn van toepassing voor elk automatisch opnieuw aangeboden object. Meer weten over objecten aanbieden en opnieuw aanbieden in Verkoopmanager en Verkoopmanager Pro?

In sommige gevallen komt u mogelijk in aanmerking voor een creditering van de plaatsingskosten voor handmatig opnieuw aangeboden objecten. Meer weten over de creditering van de plaatsingskosten?

Een object automatisch opnieuw aanbieden

U kunt uw aanbieding zo instellen dat uw object automatisch opnieuw wordt aangeboden.

Als u uw object automatisch opnieuw aanbiedt:

 • Uw object wordt opnieuw aangeboden als het niet wordt verkocht.

 • Wanneer uw object opnieuw wordt aangeboden, is de duur van de aanbieding dezelfde als die van de vorige aanbieding.

 • U kunt uw aanbieding tijdens deze periode op elk moment herzien. Onze regels voor het herzien van aanbiedingen zijn van toepassing. Meer weten over beperkingen op het herzien van aanbiedingen?

 • U betaalt plaatsingskosten voor de originele aanbieding en voor elke keer dat uw object automatisch opnieuw wordt aangeboden.

 • Wanneer een object automatisch opnieuw wordt aangeboden, wordt de aanbieding meegeteld voor uw maandelijkse aantal aanbiedingen zonder plaatsingskosten. (Bijvoorbeeld, als u een object aanbiedt en het object wordt 2 keer automatisch opnieuw aangeboden, dan wordt dit beschouwd als 3 aanbiedingen zonder plaatsingskosten.) Meer weten over aanbiedingen zonder plaatsingskosten?

 • Elke keer dat uw object opnieuw wordt aangeboden, worden er ook toepasselijke kosten voor geavanceerde extra aanbiedingsopties in rekening gebracht. Meer weten overkosten op eBay?

Niet vergeten:

 • Automatisch opnieuw aanbieden is niet beschikbaar voor aanbiedingen van 1 dag en 3 dagen en voor aanbiedingen met de optie Geldig tot geannuleerd.

 • U kunt zowel objecten met vaste prijs als veilingobjecten automatisch opnieuw aanbieden.

 • Wanneer uw originele aanbieding afloopt en het object opnieuw wordt aangeboden, kan het enkele uren duren voordat uw object op de website verschijnt.

 • Uw transacties en verkoopactiviteiten op eBay bepalen of u in aanmerking komt voor het automatisch opnieuw aanbieden van objecten. Als u in aanmerking komt voor het automatisch opnieuw aanbieden van objecten, ziet u deze optie staan in het aanbiedingsformulier. U kunt uw transacties en verkoopactiviteiten raadplegen in uw Verkoperprestaties in Mijn eBay.

 • Als u ervoor kiest om uw object automatisch tot 2 keer opnieuw aan te bieden, kunt u het object niet meer handmatig opnieuw aanbieden tot de termijn(en) van het automatisch opnieuw aangeboden object zijn verstreken.

 • U kunt uw object wel nog handmatig opnieuw aanbieden als de automatische procedure is mislukt. Als het automatisch opnieuw aanbieden van uw object is mislukt, wordt in Mijn eBay een bericht weergegeven voor het object.

 • U kunt de optie voor het automatisch opnieuw aanbieden van objecten op elk moment uitschakelen.

Als u uw object automatisch tot 2 keer opnieuw wilt aanbieden:
 1. Klik op Verkopen boven aan de meeste eBay-pagina's.

 2. Maak een aanbieding door het object te beschrijven, een prijs in te stellen en de verzendopties te selecteren.

 3. Op de pagina Uw aanbieding controleren, selecteert u de optie Bied dit object automatisch tot 2 keer opnieuw aan als het niet wordt verkocht.

De optie Automatisch opnieuw aanbieden uitschakelen:

In Mijn eBay kunt u de functie Automatisch opnieuw aanbieden op elk moment weer uitschakelen.

Als u de optie Automatisch opnieuw aanbieden wilt uitschakelen:
 1. Ga naar Mijn eBay > Activiteiten > Verkopen > Actief en zoek uw aanbieding.

 2. Selecteer Automatisch opnieuw aanbieden uitschakelen in het keuzemenu Meer acties.

 3. Sla uw wijzigingen op.

Een object handmatig opnieuw aanbieden

Als u uw object handmatig opnieuw wilt aanbieden wanneer uw aanbieding is afgelopen:
 1. Ga naar Mijn eBay > Activiteiten > Verkocht of Activiteiten > Onverkocht.

 2. Selecteer Opnieuw aanbieden in het keuzemenu Meer acties rechts van de aanbieding.

 3. Pas uw aanbieding waar nodig aan en sla uw wijzigingen op.

Niet vergeten:

 • Als u een veilingobject handmatig opnieuw aanbiedt en het wordt die keer wel verkocht, komt u mogelijk in aanmerking voor een creditering van de plaatsingskosten. Meer weten over de creditering van plaatsingskosten?

 • Objecten die handmatig opnieuw zijn aangeboden worden meegeteld voor uw maandelijkse aantal aanbiedingen zonder plaatsingskosten.

 • Als u een object opnieuw aanbiedt, kan het enkele uren duren voordat het object verschijnt in de zoekresultaten voor trefwoord of rubriek.

 • Als u ervoor kiest om uw object automatisch tot 2 keer opnieuw aan te bieden, kunt u het object niet meer handmatig opnieuw aanbieden tot de termijn(en) voor het automatisch aangeboden object zijn verstreken. U kunt uw object ook handmatig opnieuw aanbieden als de automatische procedure is mislukt.

Opmerking over handmatig opnieuw aangeboden objecten die de functie automatisch opnieuw aanbieden gebruiken:

Als uw object de eerste keer niet is verkocht en u hebt er niet voor gekozen om het object automatisch opnieuw aan te bieden, kunt u het object nog steeds handmatig opnieuw aanbieden. Als u uw object handmatig opnieuw aanbiedt en er op dat moment voor kiest om het object automatisch tot 2 keer opnieuw aan te bieden, worden er plaatsingskosten in rekening gebracht voor de originele aanbieding, het handmatig opnieuw aangeboden object, en elk automatisch opnieuw aangeboden object. Er worden ook toepasselijke kosten voor geavanceerde extra aanbiedingsopties aangerekend voor elke keer dat uw object opnieuw wordt aangeboden. Als in dit geval uw automatisch aangeboden object wordt verkocht, krijgt u een creditering van de plaatsingskosten voor het handmatig opnieuw aangeboden object. Meer weten over de creditering van plaatsingskosten?

Tips voor het opnieuw aanbieden van objecten

U wilt uw object handmatig opnieuw aanbieden omdat het niet is verkocht? Probeer het volgende:

 • Verlaag de startprijs

  • Een lagere startprijs staat meestal garant voor een hoger aantal potentiële kopers.

 • Verbeter uw titel en beschrijving

  • Gebruik specifieke woorden die uw object nauwkeurig beschrijven (zoals "Chinese Mingvaas" in plaats van "bloemenvaas"). Denk eraan, als u de titel van uw aanbieding wijzigt, kan het enkele uren duren voordat uw object verschijnt in de zoekresultaten voor trefwoord of rubriek.

  • Vermijd woorden en tekens waar kopers niet op zoeken (zoals 'c@@l').

 • Voeg afbeeldingen toe

 • Verlaag de startprijs

  • Een lagere startprijs staat meestal garant voor een hoger aantal potentiële kopers.

 • Verander eventueel van rubriek

  • Kies de rubriek die het beste bij uw object past. Denk eraan, als u de rubriek van uw aanbieding wijzigt, kunt u mogelijk niet dezelfde staat van object kiezen als voorheen. Meer weten over staat van object en een rubriek selecteren?

  • Overweeg om uw object in twee rubrieken aan te bieden. Een object in twee aparte rubrieken aanbieden is een goed idee, maar er kunnen wel bepaalde beperkingen van toepassing zijn. Meer weten over aanbieden in twee rubrieken?

 • Voeg productdetails toe

  • Als u geen Product-ID's hebt toegevoegd aan de Geldig tot Geannuleerd aanbiedingen kan uw aanbieding beindigd worden. Voor de Verkoop Manager (Pro) kunt u Product-ID's toevoegen in Overkochte aanbiedingen. Als u geen tool gebruikt kunt u Product-ID's toevoegen in Onverkochte aanbiedingen in Mijn eBay.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons