Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Vakantie instellen voor uw winkel

 

Als u om welke reden dan ook even niet met uw winkel bezig wilt zijn, kunt u een afwezigheidsperiode instellen. In uw afwezigheidsinstellingen kunt u kiezen tussen Verkoop van objecten toestaan of Verkoop van objecten pauzeren.

Afwezigheid plannen

Afwezigheidsinstellingen kunt u als volgt bijwerken:
 1. Selecteer Afwezigheid plannen.

 2. Selecteer Verkoop van objecten toestaan tijdens afwezigheid of Verkoop van objecten pauzeren tijdens afwezigheid.

 3. Stel een Begindatum en Einddatum voor uw afwezigheid in.

  • Als u de verkoop van objecten toestaat, kunt u een afwezigheid tot 15 dagen instellen

  • Als u de verkoop van objecten pauzeert, kunt u een afwezigheid tot 30 dagen instellen

  • U moet de planning één dag eerder laten ingaan dan uw werkelijke afwezigheid, zodat u bestellingen kunt verwerken die op het laatst nog binnenkomen. Laat u afwezigheid ook één dag later eindigen dan de dag waarop u terugkomt, zodat u alle bestellingen kunt verwerken die in behandeling zijn.

 4. Selecteer Toepassen.

Een automatische reactie instellen

U kunt een automatisch antwoord instellen voor iedereen via eBay-berichten contact met u opneemt tijdens uw afwezigheid. U doet dit als volgt:

 1. Selecteer Automatisch antwoord.

 2. Selecteer Bericht bij afwezigheid.

 3. Stel een Begindatum en Einddatum voor uw bericht in.

 4. Typ je bericht in het vak Automatisch antwoord.

 5. Selecteer Toepassen.

Raadpleeg onze Hulppagina over afwezigheden voor meer informatie.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons