Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Uw minimumverkoopprijs verlagen of verwijderen

U mag de minimumverkoopprijs voor een object in eender welke rubriek zo vaak als u wilt verlagen, zolang de minimumverkoopprijs niet is gehaald en de aanbieding nog minstens 12 uur duurt. Wanneer een minimumverkoopprijs wordt verlaagd, worden alle bieders automatisch op de hoogte gesteld via e-mail.

U kunt de minimumverkoopprijs verlagen vanaf de pagina Object bekijken, Mijn eBay of de pagina Uw object herzien.

U ontvangt geen creditering voor het verschil in kosten voor een veiling met minimumverkoopprijs.

Als u de minimumverkoopprijs verlaagt tot onder het maximumbod van de hoogste bieder, wordt het maximumbod van de hoogste bieder verlaagd EUR 1,00 tot onder de nieuwe minimumverkoopprijs. De nieuwe minimumverkoopprijs wordt bekendgemaakt aan de hoogste bieder via e-mail. Hierdoor kan de hoogste bieder bevestigen of hij nog steeds geïnteresseerd is in het object.

Wanneer u de minimumverkoopprijs verlaagt, verlaagt eBay het maximumbod. Wanneer het maximumbod wordt verlaagd:

  • Moet een bieder opnieuw bieden om de nieuwe minimumverkoopprijs te halen.

  • Verlaagt eBay het maximumbod EUR 1,00 tot onder de nieuwe minimumverkoopprijs.

  • Een bieder moet opnieuw bieden om te bevestigen dat hij nog geïnteresseerd is in het object, aangezien de hoogste bieder al op een ander object kan hebben geboden wanneer die bieder aanvankelijk niet voldeed aan de minimumverkoopprijs.

  • De hoogste bieder is niet verplicht om het object te kopen. De hoogste bieder moet opnieuw een bod uitbrengen gelijk aan of boven de nieuwe minimumverkoopprijs.

Herkansingsaanbod kan nog steeds worden gebruikt voor de aanbieding nadat de minimumverkoopprijs is verlaagd. De regels voor een herkansingsaanbod wijzigen niet wanneer de minimumverkoopprijs verlaagd wordt.

Uw minimumverkoopprijs verwijderen

U kunt uw minimumverkoopprijs aanpassen volgens de procedure "Uw object herzien" als uw aanbieding nog 12 uur of langer duurt, ongeacht of er al een bod is uitgebracht op uw object.

Als u beslist om de minimumverkoopprijs te verwijderen, wordt de minimumverkoopprijs verlaagd tot boven het huidige hoogste bod. Het volgende bod dat wordt uitgebracht, zal voldoen aan de minimumverkoopprijs. Hierdoor kan de hoogste bieder bevestigen of hij nog steeds geïnteresseerd is in het object.

Opmerking: om ervoor te zorgen dat eBay een veilige handelsplaats blijft, worden gebruikersnamen weergegeven als anonieme namen tijdens de duur van de veiling, zelfs als u de prijs verlaagt.

Ga naar de pagina Uw object herzien om uw minimumverkoopprijs te verwijderen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons