Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Plaatsingskosten

Plaatsingskosten

  • Plaatsingskosten zijn aanbiedingskosten. Dit is de prijs die eBay berekent voor het te koop aanbieden van je object.

  • De kosten worden bij plaatsing in rekening gebracht op uw verkopersaccount.

  • Net als bij een advertentie in de krant moet u bij eBay algemene plaatsingskosten betalen, ook al wordt uw object niet verkocht (als het object wordt verkocht, wordt een verkoopcommissie in rekening gebracht op uw verkopersaccount).

  • Plaatsingskosten worden niet terugbetaald.

  • Bovenop de plaatsingskosten kan eBay nog bijkomende kosten in rekening brengen voor opties als ondertitel, aanbieden in twee rubrieken,...

Factoren die de plaatsingskosten beïnvloeden

  • Eén object: de plaatsingskosten worden berekend aan de hand van de startprijs voor het object.

  • Aanbiedingen met meerdere objecten (veilingaanbiedingen en aanbiedingen met een vaste prijs): de plaatsingskosten zijn de startkosten of de vaste kosten vermenigvuldigd met het aantal objecten dat je aanbiedt.  

  • eBay Winkels en Zoekertjes hebben hun eigen plaatsingskosten.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons