Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Crediteringen van plaatsingskosten voor opnieuw aangeboden objecten ontvangen

Over de creditering van plaatsingskosten

Als uw aangeboden object niet wordt verkocht of uw koper niet betaalt, kunt in aanmerking komen voor een creditering van de plaatsingskosten door het object opnieuw aan te bieden. Als het object de tweede keer wel wordt verkocht, crediteert eBay de plaatsingskosten voor het opnieuw aangeboden object naar uw eBay-account.

Wanneer een koper niet betaalt, kunt u een geschil over onbetaald object indienen op de pagina Transactieproblemen oplossen. Hier kunt u het probleem met de koper oplossen of de verkoopcommissie laten crediteren. De creditering van de verkoopcommissie moet op uw eBay-account worden geboekt voordat de plaatsingskosten kunnen worden gecrediteerd wanneer u het object opnieuw aanbiedt.

Een object opnieuw aanbieden

Zo kunt u een object opnieuw aanbieden:
 1. Klik op Mijn eBay bovenaan een eBay-pagina.

 2. In het gedeelte Verkopen klikt u op Verkocht of Onverkocht.

 3. Klik op Opnieuw aanbieden in het keuzemenu naast het object.

Belangrijk: crediteringen van plaatsingskosten gebeuren automatisch, dus u hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. We betalen de creditering automatisch op uw account op voorwaarde dat uw aanbieding aan onderstaande vereisten voldoet. Zodra u het object verkoopt, wordt de creditering op uw account uitgevoerd.

Voorwaarden voor crediteringen van plaatsingskosten

 • Deze creditering is enkel van toepassing op de plaatsingskosten en niet op de kosten voor eventuele extra aanbiedingsopties. Als het opnieuw aangeboden object wordt verkocht, betaalt u de betreffende verkoopcommissie.

 • Gebruik de officiële Opnieuw aanbieden-functie om in aanmerking te komen voor creditering van de plaatsingskosten. Wanneer u bijvoorbeeld de oorspronkelijke aanbieding kopiëert en in een nieuwe aanbieding plakt, kunnen we dit niet opvolgen, wat een creditering onmogelijk maakt.

 • Het opnieuw aangeboden object moet eindigen met een winnende bieder. Als het object de tweede keer niet wordt verkocht, worden de plaatsingskosten niet gecrediteerd.

 • Alleen de eerste keer dat een object opnieuw wordt aangeboden, komt in aanmerking voor de creditering. Wanneer u hetzelfde object de volgende keer opnieuw aanbiedt, komt u niet in aanmerking.

 • U moet het object opnieuw aanbieden binnen 90 dagen na de einddatum van de oorspronkelijke aanbieding.

 • De startprijs voor het opnieuw aangeboden object mag niet hoger zijn dan die van de oorspronkelijke aanbieding.

 • Zowel de oorspronkelijke aanbieding als de opnieuw geplaatste aanbieding moeten de verkoopvorm Veiling hebben.

 • Aanbiedingen met een vaste prijs, Zoekertjes en onroerend goed komen niet in aanmerking voor de creditering voor opnieuw aanbieden.

 • Zowel de oorspronkelijke aanbieding als de opnieuw geplaatste aanbieding mogen maar één object bevatten.

 • Het opnieuw aangeboden object mag geen minimumverkoopprijs hebben als de originele aanbieding er ook geen had. Als het oorspronkelijke object wel een minimumverkoopprijs had, mag de minimumverkoopprijs die u instelt voor het object dat u opnieuw aanbiedt, niet hoger zijn dan die van de oorspronkelijke aanbieding.

 • In aanmerking komende onbetaalde objecten die opnieuw worden aangeboden en worden verkocht, krijgen automatisch een standaard creditering voor opnieuw aanbieden.

 • Als u het object de eerste keer aanbood tijdens een speciale actie en de plaatsingskosten lager waren dan de plaatsingskosten voor het opnieuw aangeboden object, ontvangt u een creditering voor het laagste bedrag van de twee kosten als uw object de tweede keer wordt verkocht.

 • Als u het object de eerste keer aanbood als een aanbieding in veilingvorm zonder plaatsingskosten, ontvangt u geen creditering of terugstorting van de plaatsingskosten omdat u een creditering ontvangt voor het laagste bedrag van de twee kosten als uw object de tweede keer wordt verkocht.

 • Als u de startprijs verlaagt wanneer u het object opnieuw aanbiedt, ontvangt u geen creditering voor het verschil in plaatsingskosten. Dit beleid is van toepassing op aanbiedingen waarbij er niet wordt geboden en de gewijzigde startprijs tot een andere kostenstructuur leidt.

Tips

 • Als uw object de eerste keer niet werd verkocht, kunt u misschien een andere titel verzinnen, de startprijs verlagen of een meer gedetailleerde objectbeschrijving toevoegen. Lees onze tips voor het opnieuw aanbieden van uw objecten.

 • Als u een terugbetaling wenst van de crediteringen op uw eBay-account, bekijk dan hoe u een terugbetaling kunt aanvragen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons