Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Een aanbieding voortijdig beëindigen

 


Het kan voorvallen dat u genoodzaakt bent om een aanbieding voortijdig te beëindigen. U kunt bijvoorbeeld ontdekken dat het aangeboden object niet werkt of dat er een onderdeel ontbreekt.

De richtlijnen op deze pagina zijn van toepassing op het voortijdig beëindigen van een aanbieding in de meeste rubrieken (inclusief de rubriek Onderdelen en accessoires op eBay Motors). Voor aanbiedingen van voertuigen gelden andere richtlijnen. Meer weten over het voortijdig beëindigen van voertuigaanbiedingen op eBay Motors?

Belangrijk: we kunnen kosten in rekening brengen als u een aanbieding in veilingvorm voortijdig beëindigt.

Doe het volgende voordat u een aanbieding beëindigt:

 • Zorg ervoor dat u een geldige reden hebt om de aanbieding te beëindigen.

 • Controleer of u voldoet aan de vereisten voor het beëindigen van de aanbieding. Als de aanbieding binnen minder dan 12 uur afloopt, gelden er beperkingen.

Redenen voor het voortijdig beëindigen van een aanbieding

Als u een aanbieding voortijdig beëindigt, stelt u de kopers mogelijk teleur. Als u regelmatig aanbiedingen voortijdig beëindigt, kan uw account beperkt worden en kunnen er mogelijk andere maatregelen worden genomen. We begrijpen echter dat u soms een goede reden hebt om een aanbieding voortijdig te beëindigen.

Reden

Wat moet u doen?

Het object is zoekgeraakt, stukgegaan of om een andere reden niet meer beschikbaar voor verkoop.

Zodra u een probleem opmerkt, kunt u de aanbieding best proberen te beëindigen.

U hebt een fout gemaakt bij het maken van de aanbieding.

Probeer de aanbieding te herzien of een opmerking aan de objectbeschrijving toe te voegen in plaats van ze te beëindigen. Meer weten over de beperkingen en stappen voor het herzien van een aanbieding?

Als u de aanbieding niet kunt herzien, kunt u de aanbieding proberen te beëindigen.

Vereisten

Of u een aanbieding voortijdig kunt beëindigen, is afhankelijk van de resterende duur van de aanbieding en of er al op de aanbieding is geboden.

 

Timing

Aantal biedingen

Kan de aanbieding voortijdig worden beëindigd?

Kosten voor het voortijdig beëindigen van een aanbieding

De aanbieding loopt binnen 12 uur of meer af

Geen biedingen

Ja

Nee

1 of meer biedingen en u wilt verkopen aan de hoogste bieder

Ja

Nee

1 of meer biedingen en u wilt biedingen annuleren

Ja

Ja

De aanbieding loopt binnen minder dan 12 uur af

Geen biedingen, ook geen geannuleerde biedingen

Ja

Nee

Geen biedingen, omdat u ze hebt geannuleerd

Nee

Nee

1 of meer biedingen

Ja, maar u moet het object aan de hoogste bieder verkopen.

Nee

1 of meer biedingen, maar de minimumverkoopprijs werd niet gehaald

Nee

Nee

Kosten

Als u een aanbieding in veilingvorm voortijdig beëindigt en er is al een bod uitgebracht, kan dat leiden tot teleurgestelde en gefrustreerde kopers die de volgende keer misschien minder snel geneigd zullen zijn om op uw objecten te bieden. Daarom kunnen we kosten aanrekenen als u een aanbieding voortijdig beëindigt. Deze kosten zijn gelijk aan de verkoopcommissie die u had moeten betalen als de aanbieding normaal was afgelopen en was verkocht voor het hoogste bod dat u hebt ontvangen op het moment dat u de aanbieding beëindigde.

 • We brengen deze kosten in rekening als u biedingen annuleert en een aanbieding in veilingvorm voortijdig beëindigt zonder koper.

 • We rekenen deze kosten niet aan als u een aanbieding in veilingvorm voortijdig beëindigt en het object verkoopt aan de hoogste bieder. (In dit geval wordt de normale verkoopcommissie aangerekend.)

 • Deze kosten zijn niet van toepassing op aanbiedingen in de rubriek Onroerend goed, aanbiedingen van voertuigen op eBay Motors, en zoekertjes.

We begrijpen dat het soms noodzakelijk is om een aanbieding voortijdig te beëindigen. Daarom rekenen we geen kosten aan voor de eerste aanbieding in veilingvorm die u voortijdig beëindigt (en waarvoor kosten worden aangerekend) per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).

Een aanbieding voortijdig beëindigen

Zo kunt u een aanbieding voortijdig beëindigen en alle biedingen annuleren of het object aan de hoogste bieder verkopen:
 1. Ga naar Mijn eBay > Verkopen en zoek het object.

 2. Selecteer Mijn aanbieding voortijdig beëindigen in het keuzemenu Meer acties.

 3. Als er op het object werd geboden, moet u kiezen hoe u uw aanbieding wilt beëindigen.

  • Als de aanbieding binnen 12 uur of meer afloopt, selecteert u Biedingen annuleren en aanbieding voortijdig beëindigen of Object verkopen aan de hoogste bieder.

  • Als de aanbieding binnen minder dan 12 uur afloopt, kunt u alleen Object verkopen aan hoogste bieder kiezen.

   Opmerking: als er niet op uw object werd geboden, kunt u deze stap overslaan.

 4. Selecteer de reden voor het voortijdig beëindigen van uw aanbieding en klik op Mijn aanbieding beëindigen.

Uw aanbieding wordt beëindigd en is niet meer actief op eBay. Als u een aanbieding met biedingen beëindigt, sturen we de bieders die niet gewonnen hebben een e-mail waarin we uitleggen dat hun bod werd geannuleerd en de aanbieding voortijdig werd beëindigd.

Tips om te voorkomen dat uw aanbieding voortijdig moet worden beëindigd

 • Denk twee keer na over de prijs van uw objecten. We raden onze leden aan om altijd scherpe prijzen te hanteren, maar als er een bedrag is dat u per se voor uw object wilt hebben, kunt u dat bedrag instellen als de minimumverkoopprijs voor uw aanbieding in veilingvorm.

 • Controleer uw aanbieding voordat u ze publiceert. Veel verkopers moeten aanbiedingen in veilingvorm voortijdig beëindigen om kemels in hun aanbieding te corrigeren. Zorg er dus voor dat alle informatie in uw aanbieding correct is voordat u ze publiceert.

 • Beheer uw voorraad zorgvuldig. Als u maar één exemplaar of een klein aantal exemplaren van een object hebt, bied het object dan niet ergens anders te koop aan. Op die manier hoeft u een aanbieding in veilingvorm niet voortijdig te beëindigen omdat uw voorraad op is.

 • Herzie uw aanbieding om meer details toe te voegen in plaats van de aanbieding voortijdig te beëindigen. Als u afbeeldingen of details aan uw aanbiedingen in veilingvorm wilt toevoegen, kunt u dat meestal doen zonder de aanbieding te moeten annuleren.

 • Overweeg om bepaalde soorten kopers te blokkeren. Als u wilt voorkomen dat u aanbiedingen in veilingvorm moet beëindigen omdat u biedingen hebt ontvangen van kopers die niet aan uw vereisten voldoen, vermeld u deze vereisten in uw aanbiedingen. Kopers die niet aan deze vereisten voldoen, kunnen dan niet op uw object bieden.

Als u de aanbieding niet kunt beëindigen

Als u niet voldoet aan de vereisten voor het voortijdig beëindigen van uw aanbieding in veilingvorm, kunt u het beste contact opnemen met de bieders.

 • Voordat de aanbieding afloopt: neem contact op met de bieders, leg het probleem uit en moedig hen aan om hun biedingen in te trekken. In sommige gevallen kunt u hun biedingen annuleren.

 • Als de aanbieding afloopt en er een winnende bieder is: neem contact op met de bieder en leg het probleem uit. Als u en de bieder akkoord gaan om de transactie af te blazen, kunt u de transactie annuleren in Mijn eBay.

Overige voorwaarden

 • We brengen wel aanbiedingskosten (zoals plaatsingskosten en eventuele kosten voor opties) in rekening als u uw aanbieding voortijdig beëindigt, ook als u niet verkoopt aan de hoogste bieder. Als u uw aanbieding wilt wijzigen of verbeteren, kunt u ook uw aanbieding herzien.

 • Verkopers mogen geen biedingen annuleren en aanbiedingen voortijdig beëindigen om te vermijden dat hun object de gewenste verkoopprijs niet zal halen. Dit wordt beschouwd als een overtreding van het beleid voor minimumverkoopprijzen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons