Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Crediteringen van kosten

Als uw object niet wordt verkocht of als u een probleem met de transactie hebt opgelost, kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige creditering van de betaalde kosten.

Crediteringen voor terugbetalingen en geannuleerde bestellingen

U komt in de volgende gevallen mogelijk in aanmerking voor creditering van kosten:

Voor verkopers die deel uitmaken van Betaaldiensten

In deze situaties:

Kosten gecrediteerd:

 • Verkoopcommissie (alleen het variabele deel). Het vaste bedrag van EUR 0,35 per bestelling betalen we niet terug.

 • Internationale kosten (indien van toepassing)

Opmerking: Voor transacties waarbij eBay valuta's omrekent en binnen 120 dagen na de oorspronkelijke transactie een terugbetaling verricht, hanteren we de wisselkoers die tijdens de oorspronkelijke transactie is gebruikt.

U komt in de volgende situaties niet in aanmerking voor creditering van kosten:

 • U betaalt de koper buiten eBay om terug

 • U hebt een gedeeltelijke terugbetaling aan de koper verricht

 • We zijn door u of de koper gevraagd om in te grijpen en het geschil is gesloten met een terugbetaling aan de koper

Als u in aanmerking komt voor een volledige creditering, voegen we dit bedrag toe aan uw beschikbare saldo. Dit kunnen we gebruiken om verkoopkosten te betalen die we normaal gesproken verrekenen met nog niet uitbetaald saldo. De details van de kostencreditering staan op uw financiële overzicht.

Creditering van de plaatsingskosten voor opnieuw aangeboden objecten

Als u een object opnieuw aanbiedt omdat het de eerste keer niet is verkocht of omdat een transactie is mislukt, kunt u in aanmerking komen voor creditering van de plaatsingskosten. We crediteren de plaatsingskosten van het opnieuw aangeboden object automatisch naar uw account als uw aanbieding aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw object is verkocht nadat u het opnieuw hebt aangeboden

 • Uw oorspronkelijke aanbieding en uw hernieuwde aanbieding hebben dezelfde verkoopvorm (veiling of vaste prijs). Aanbiedingen met de verkoopvorm rubrieksadvertentie komen niet in aanmerking voor creditering van plaatsingskosten

 • U biedt het object opnieuw via onze tool aan en kopieert de oorspronkelijke aanbieding niet naar de nieuwe aanbieding

 • U biedt het object binnen 90 dagen na afloop van de oorspronkelijke aanbieding opnieuw aan

 • Het is de eerste handmatige hernieuwde aanbieding van uw object

 • Uw startprijs is niet hoger dan de prijs in de oorspronkelijke aanbieding

 • U hebt geen minimumverkoopprijs toegevoegd aan de hernieuwde aanbieding

Als uw dubbele aanbieding in veilingvorm niet op eBay wordt weergegeven, komt u mogelijk in aanmerking voor creditering van plaatsingskosten.

Crediteringen voor verwijderde aanbiedingen

Als we een van uw aanbiedingen moeten verwijderen, kunnen we kosten crediteren. Dit hangt af van de reden waarom we de aanbieding verwijderen.

Als we uw aanbieding hebben verwijderd omdat deze in strijd is met ons beleid, hangt het van de specifieke omstandigheden af of we kosten crediteren. We houden hierbij rekening met eventuele eerdere beleidsovertredingen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons