Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Auteursrechten


Objecten die een inbreuk maken op auteursrechten zijn niet toegestaan op eBay.

Verkopers kunnen auteursrechten schenden en de wet overtreden door een van de volgende handelingen:

 • Kopieën branden van een muziek-cd, een dvd-film of videospelletje en de kopieën doorverkopen (tenzij de verkoper titularis is van alle intellectuele eigendomsrechten en geen rechten van derden schendt)

 • Een boek kopiëren en de kopieën doorverkopen (tenzij de verkoper het auteursrecht bezit)

 • Een auteursrechtelijk beschermd schilderij of foto wijzigen en doorverkopen

 • Een foto gevonden op de website van een handelaar kopiëren zodat de foto in uw aanbieding verschijnt (zonder toestemming van de titularis van de intellectuele eigendomsrechten en portretrechten)

Wat is auteursrecht?
Een auteursrecht is de wettelijke bescherming voor een origineel werk van letterkunde of kunst. Auteursrechten beschermen boeken, schilderijen, foto's, muziek, video, software enz. Een werk is auteursrechtelijk beschermd zodra het een tastbare vorm krijgt (op papier, op video, enz.), waarna anderen het werk niet zonder toestemming van de titularis van de rechten kunnen exploiteren.

Auteursrecht is een verzameling rechten
Het auteursrecht is een verzameling rechten, inclusief het exclusieve recht om werken die van het werk zijn afgeleid te distribueren, te verkopen, te dupliceren, openlijk uit te voeren en openbaar te maken. Het feit dat een werk oud is, hoeft niet te betekenen dat het auteursrecht is verstreken. Zolang een werk auteursrechtelijk is beschermd, heeft de titularis van het auteursrecht het recht om alle exclusieve rechten aan derden te verkopen, over te dragen, toe te wijzen of in licentie te geven.

Registraties en markeringen van auteursrecht
In België moet u een auteursrecht niet registreren om auteursrechtbescherming te genieten. Het is ook niet nodig om een © op auteursrechtelijk beschermd werk te plaatsen, maar het is een goed idee om dat te doen. De afwezigheid van een © betekent niet dat u een werk zonder toestemming kunt kopiëren.

Doorverkoop van auteursrechtelijk beschermde werken
Volgens wetten over auteursrecht, mag de eigenaar van een bepaalde kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk meestal wel het exemplaar dat hij bezit, doorverkopen. Als u bijvoorbeeld een kopie van een dvd-film aankoopt, mag u die dvd doorverkopen. Auteursrechtelijke bescherming verbiedt dat u de dvd-film kopieert en de kopieën doorverkoopt. Als u een licentie hebt om een auteursrechtelijk beschermd object te gebruiken, kunt u het beste de licentie doorlezen en juridisch advies inwinnen om te bepalen of u het object mag doorverkopen.

Een object verkopen versus weggeven
Auteursrechtelijke bescherming omvat het exclusieve recht om auteursrechtelijk beschermd werk te verdelen. Dit betekent meestal dat het niet is toegestaan om een illegale kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk (bijvoorbeeld een kopie van een videocassette) weg te geven. Een potlood verkopen aan 5,00 euro en gratis een illegale dvd-kopie toevoegen, is in de meeste landen dus illegaal.

Publicatierechten en portretrechten
Verder kunnen privacywetten verbieden om iemands gelijkenis, naam of handtekening op een aangeboden product te zetten. De handtekening van een beroemdheid gebruiken voor een commercieel doel overtreedt dus mogelijk het publicatierecht van die beroemdheid, ook al was de foto zelf gemaakt door de verkoper en bezit de verkoper het auteursrecht.

De Conventie van Bern
De Conventie van Bern is een internationaal verdrag voor de bescherming van literaire en artistieke werken, ondertekend door België. Raadpleeg de Conventie van Bern.

Overtreding van auteursrecht
Wanneer u zonder toestemming van de titularis van het auteursrecht objecten koopt of verkoopt die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunt u crimineel aansprakelijk worden gesteld. eBay zal altijd samenwerken met de ordehandhaving zodat eBay een veilige handelsplaats blijft.

Overtreding van de basisprincipes kan leiden tot een of meer van de volgende maatregelen:

 • Uw lopende aanbiedingen en zoekertjes worden geannuleerd.

 • U krijgt de standaardkosten voor geannuleerde aanbiedingen niet terug.

 • Uw accountprivileges beperkt (bijv. kopen, aanbieden of verkopen zal niet langer mogelijk zijn).

 • U wordt tijdelijk of blijvend uitgesloten van de eBay-handelsplaats.

 • U verliest uw PowerSeller-status.

Opmerking: deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Als u twijfelt of u een object op eBay kunt verkopen, kunt u het beste contact opnemen met de titularis van het auteursrecht of juridisch advies inwinnen.

Verwante links
Voor meer informatie over auteursrechten, zie een van de volgende bronnen:

 • Contacteer ons - Leden van de eBay-Community kunnen illegale, verdachte of inbreukmakende objecten rapporteren

 • VeRO-programma (Verified Rights Owner) - Eigenaars van intellectuele eigendom kunnen gemakkelijk aanbiedingen melden die inbreuk maken op hun rechten. Het is in het belang van eBay om ervoor te zorgen dat inbreukmakende objecten van de site worden verwijderd, omdat ze het vertrouwen van zowel koper als verkoper aantasten

eBay spoort zijn verkopers en kopers aan om alle toepasselijke wetgeving te respecteren. De niet-toegestane verkoop van auteursrechtelijk beschermde objecten is illegaal en in strijd met het eBay-beleid. Verkopers die niet zeker weten of hun objecten legaal zijn, mogen deze objecten niet op eBay verkopen. Dit beleid dient ertoe te voorkomen dat kopers vervalste en niet-toegestane koopwaar aankopen en de intellectuele eigendomsrechten van de rechtmatige eigenaars te beschermen.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons