Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Richtlijnen voor het maken van aanbiedingen volgens de wettelijke voorschriften

Als verkoper bent u uiteindelijk verantwoordelijk voor de wettigheid van ieder object dat u op eBay te koop aanbiedt en de aanbieding die dat object beschrijft. Als uw object of aanbieding in strijd is met het beleid van eBay of als de eigenaar van intellectuele eigendomsrechten aan eBay meldt dat uw object of aanbieding een inbreuk pleegt op zijn rechten, kan eBay de aanbieding verwijderen. eBay beschikt over een VeRO-programma (Verified Rights Owner) waarmee inbreuken op intellectuele eigendomsrechten worden gemeld. Herhaaldelijke inbreuken kunnen leiden tot de schorsing van uw eBay-account. Het is dan ook in ieders belang dat u aanbiedingen maakt waartegen geen wettige bezwaren kunnen worden gemaakt.

Richtlijnen voor het maken van aanbiedingen volgens de wettelijke voorschriften

Hieronder vindt u een aantal algemene richtlijnen die u helpen bij het maken van aanbiedingen die geen inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Deze richtlijnen zijn echter niet bedoeld als juridisch advies. Door de grote variëteit producten die op eBay te koop worden aangeboden, kan eBay geen expert zijn in de specifieke regels op het vlak van de intellectuele eigendom voor ieder object en kan eBay geen merkspecifiek advies verlenen. Als u specifieke vragen hebt over de wettigheid van uw object, neemt u best contact op met de fabrikant of met een jurist die in intellectuele eigendom is gespecialiseerd.

Met het oog op de bescherming van de eBay-community heeft eBay beleidsregels opgesteld met betrekking tot mogelijk inbreuk op rechten makende objecten en informatiepagina's opgesteld over auteursrecht, handelsmerken en het gebruik van afbeeldingen en tekst.

Als u meer gegevens wilt over het VERO-programma van eBay, klikt u hier.

Volg deze richtlijnen wanneer u een object op eBay verkoopt:

Maak uw eigen inhoud voor uw aanbieding

 • 'Leen' geen tekst of afbeeldingen (inclusief foto's) van andere aanbiedingen op eBay, de website van een fabrikant, productcatalogi of andere bronnen zonder dat u daarvoor van de eigenaar specifieke toestemming hebt gekregen. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, betekent het feit dat afbeeldingen en tekst op internet kunnen worden gevonden, niet noodzakelijkerwijs dat die afbeeldingen en teksten niet door wetten op auteursrecht zijn beschermd. Wetten op auteursrecht gelden ook voor het internet. Fabrikanten of andere eigenaars van auteursrechten kunnen daarom bezwaar maken tegen het gebruik van tekst of afbeeldingen die zij bezitten of die zij hebben gemaakt.

 • U moet uw eigen beschrijvende tekst voor uw aanbieding opstellen en uw eigen foto's maken.

 • Lees de algemene informatie over copyright en de richtlijnen van eBay met betrekking tot objectbeschrijving en diefstal van afbeeldingen.

Zorg ervoor dat de verklaringen in uw aanbiedingen juist zijn

 • Zorg ervoor dat alle verklaringen en aanspraken in uw aanbiedingen waar en volledig zijn. Eigenaars van rechten kunnen bezwaar indienen tegen aanbiedingen die valse, onnauwkeurige of misleidende beweringen over hun producten bevatten. Als u niet zeker bent dat een verklaring waar is, raden wij u dit nog eens controleren en alleen op geloofwaardige bronnen te vertrouwen. Iemand op een mededelingenbord kan misschien wel de indruk wekken dat hij weet waarover hij praat, maar uiteindelijk bent u degene die verantwoordelijk zal zijn voor de inhoud.

 • Als u ervoor zorgt dat uw aanbieding correct en compleet is, hoeft u zich niet alleen minder zorgen te maken over problemen in verband met de intellectuele eigendom, maar krijgen kopers ook een duidelijker zicht op wat ze kopen. Hierdoor worden misverstanden die tot slechte transacties en een negatieve feedback kunnen leiden, vermeden.


  Voorbeelden:

  • Verklaar in uw aanbieding niet dat u een erkende dealer bent van een object als dat niet waar is.

  • Vermeld in uw aanbieding niet dat er een garantie, korting of ander speciale aanbieding van de fabrikant voor een object bestaat als u geen toestemming hebt om dat aan te bieden of als u niet zeker bent dat u de toestemming hebt om die speciale aanbieding te leveren.

  • Verklaar niet dat een object "nieuw" is als dat niet het geval is.

Gebruik merknamen op een correcte manier

 • Als u een merkproduct verkoopt, kunt u de merknaam in uw aanbieding vermelden en een afbeelding opnemen van het product dat u verkoopt. U mag echter niet de indruk wekken dat u een officiële dealer/wederverkoper bent als u dat niet bent. Vermijd ook het gebruik van het logo van de fabrikant, behalve als het logo mogelijk zichtbaar is in de context van het product.


  Voorbeeld: als u een televisietoestel van het merk Philips verkoopt, kunt u de merknaam Philips in uw beschrijving vermelden, maar u mag geen afzonderlijke afbeelding van het logo van Philips weergeven of beweren dat u een Philips-dealer bent als Philips u daarvoor niet de toestemming heeft verleend.

 • De manipulatie van de zoekfunctie (waarbij merknamen in de titel van een aanbieding worden gebruikt die geen betrekking hebben op de inhoud om op die manier mensen aan te trekken die op zoek zijn naar dergelijke objecten) is nog een misbruik van merknamen dat u moet vermijden.


  Voorbeeld: als u een televisietoestel van Philips te koop aanbiedt, mag u geen namen van andere fabrikanten van televisietoestellen in de titel van uw aanbieding gebruiken in een poging om klanten aan te trekken die op zoek zijn naar die objecten. Dit soort zoekmanipulatie is verboden door het beleid van eBay. Herhaaldelijke overtredingen kunnen leiden tot de schorsing van uw eBay-account. Vermeld alleen de merknaam van de fabrikant die uw object daadwerkelijk heeft geproduceerd en wek geen verkeerde indruk over uw relatie met die fabrikant.

Lees de algemene informatie over handelsmerken en het beleid van eBay met betrekking tot trefwoord-spam.

Zorg ervoor dat uw object authentiek is

U mag op eBay geen kopieën, nep- of vervalste objecten of andere illegale kopieën plaatsen. Zo mag u bijvoorbeeld geen object aanbieden dat de merknaam of het logo draagt van een onderneming die het product niet heeft gefabriceerd of toegelaten. Bied geen zelfgemaakte of op een andere manier verboden kopieën van muziek, films, televisieprogramma's of software aan. Wettelijk gezien kunt u niet als excuus aanvoeren dat u niet wist dat het object dat u verkocht, namaak was. Het is uw plicht om de bron van uw product te onderzoeken en achter alles wat u verkoopt te staan.

Lees meer over het beleid van eBay over niet-toegelaten replica's, namaakproducten and niet-toegelaten kopieën.

Als u vragen hebt, moet u contact opnemen met de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voordat u een object aanbiedt

Alle verkopers zijn er verantwoordelijk voor dat de objecten die ze op eBay te koop aanbieden, geen inbreuk vormen op de wet. Als u twijfelt, adviseren wij u bij eventuele vragen contact op te nemen met de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten.

Opmerking: eBay kan en zal de objecten die op uw site worden aangeboden, niet evalueren voordat ze op eBay worden geplaatst. We zijn ook geen experts in producten of wettelijke kwesties van derden. We kunnen dan ook geen objecten die u wilt aanbieden vooraf selecteren.

Bekijk de pagina's Over mij die door de eigenaars van intellectuele eigendomsrechten werden gemaakt

eBay moedigt eigenaars van intellectuele eigendomsrechten die objecten melden via het VeRO-programma aan om een deelnemers pagina op te stellen om hun beleid en procedures in verband met objecten die een inbreuk vormen uit te leggen. Bekijk een lijst van de deelenemers pagina's die door de eigenaars van intellectuele eigendomsrechten werden gemaakt.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons