Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Vereisten voor kopers selecteren

Wat zijn vereisten voor kopers?

Via vereisten voor kopers kunt u kopers blokkeren voor het bieden op of het kopen van uw objecten. U kunt de volgende kopers blokkeren:

 • Kopers bij wie een onbetaald object werd geregistreerd op hun account

 • Kopers die een primair verzendadres hebben in landen waarnaar u geen objecten verzendt

 • Kopers die het eBay-beleid hebben overtreden

 • Kopers die een feedbackscore hebben die lager is dan het door u opgegeven cijfer

 • Kopers die momenteel de hoogste bieder zijn of tijdens de afgelopen 10 dagen 1 tot 100 van uw objecten hebben gekocht (u kunt het aantal opgeven)

U kunt ook kopers blokkeren op basis van hun gebruikersnaam door een lijst met geblokkeerde kopers te maken.

Met vereisten voor kopers kunt u het aantal mogelijk problematische kopers terugbrengen. U verkleint tegelijk echter ook uw doelgroep. Daarom moet u er goed over nadenken voordat u kopers blokkeert.

Vereisten voor kopers voor alle aanbiedingen opgeven

Volg deze stappen om vereisten voor kopers voor al uw aanbiedingen te selecteren:
 1. Ga naar Mijn eBay.

 2. Klik op het tabblad Account en klik vervolgens op Sitevoorkeuren in de navigatie links.

 3. In het gedeelte Verkoopvoorkeuren gaat u naar Vereisten voor kopers en vervolgens klikt u op Weergeven.

 4. Klik op Bewerken.

 5. Selecteer uw vereisten op de pagina Vereisten voor kopers.

 6. Klik op Verzenden om uw vereisten op te slaan.

Opmerking: U kunt ervoor kiezen om geblokkeerde kopers niet toe te staan contact met u op te nemen. Geblokkeerde kopers kunnen nog wel contact met u opnemen over bestaande transacties, tenzij u ze toevoegt aan uw lijst met geblokkeerde kopers.

Als u kopers wilt blokkeren in landen waarnaar u niet wilt verzenden:
 1. Ga naar Mijn eBay.

 2. Klik op het tabblad Account en klik vervolgens op Sitevoorkeuren in de navigatie links.

 3. Ga in het gedeelte Verkoopvoorkeuren naar Verzendvoorkeuren en klik vervolgens op Weergeven.

 4. Naast Verzendlocaties uitsluiten van uw aanbiedingen klikt u op Bewerken. Selecteer een of meer continenten om alle landen op die continenten uit te sluiten. Of selecteer Alle landen weergeven en vink de specifieke landen aan waarnaar u niet wilt verzenden.

 5. Alle uitgesloten landen die u geselecteerd hebt, verschijnen in het onderste gedeelte van de pagina.

 6. U kunt de optie aanvinken om deze uitsluitingen toe te passen op alle actieve aanbiedingen.

 7. Klik op Toepassen om uw vereisten op te slaan.

De vereisten die u selecteert zijn van toepassing op uw huidige en toekomstige aanbiedingen en kunnen op elk moment worden geannuleerd.

Uitzonderingen
In bepaalde gevallen gelden uw vereisten niet voor lopende aanbiedingen. U moet de aanbieding afzonderlijk herzien om uw vereisten te laten gelden als:

 • U de aanbieding op basis van een template met andere vereisten voor kopers hebt gemaakt

 • U wilt een uitzonderingenlijst creëren voor één aanbieding voor landen waarnaar u niet wilt verzenden.

Uw object opnieuw aanbieden
Als u uw object opnieuw aanbiedt, worden dezelfde vereisten voor kopers als uw laatst recente vereisten gebruikt.

Vereisten voor kopers voor een afzonderlijke aanbieding opgeven

Volg de onderstaande stappen om vereisten voor kopers voor een bepaalde aanbieding op te geven:
 1. In het verkoopformulier gaat u naar het gedeelte Andere nuttige informatie voor kopers.

 2. Als de optie Vereisten voor kopers niet wordt weergegeven, klikt u op Formulier aanpassen.

 3. In het pop-upvenster, onder Vereisten voor kopers, vinkt u het selectievakje Bepaalde eBay-gebruikers blokkeren voor het kopen van mijn objecten aan en vervolgens klikt u op Opslaan.

 4. In het verkoopformulier klikt u op Vereisten voor kopers toevoegen of Vereisten voor kopers wijzigen .

 5. Vink het selectievakje naast de gewenste vereisten aan en klik vervolgens op Opslaan.

De lijst met geblokkeerde kopers bekijken

Om de kopers te zien die worden geblokkeerd door uw vereisten en uw objecten niet kunnen kopen of er niet op kunnen bieden, doet u het volgende:
 1. Ga naar Mijn eBay.

 2. Klik op het tabblad Account en klik vervolgens op Sitevoorkeuren in de navigatie links.

 3. Ga naar het gedeelte Verkoopvoorkeuren en klik op Weergeven naast Vereisten voor kopers.

 4. Klik op Activiteitenlogboek vereisten voor kopers.

In de weergegeven tabel ziet u de gebruikers die tijdens de afgelopen 60 dagen geblokkeerd werden als gevolg van de vereisten voor kopers die u hebt geselecteerd. Ook de datum waarop het lid werd geblokkeerd en de vereiste voor kopers die aan de oorzaak van de blokkering lag, worden weergegeven.

Met die gegevens kunt u nagaan in hoeverre uw geselecteerde vereisten voor kopers uw verkoopactiviteiten beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld kiezen om kopers in landen waarnaar u niet verzendt te blokkeren, maar toch vaststellen dat een groot aantal gebruikers van een bepaald land geïnteresseerd is in uw objecten. U kunt dan beslissen om naar dat land te verzenden en om die vereiste voor kopers op te heffen om hun interesse in uw objecten te verzilveren.

Een uitzonderingenlijst maken

Als u al bepaalde vereisten voor kopers hebt ingesteld, kunt u bepaalde eBay-leden toch toelaten om te bieden op uw objecten of ze te kopen, ongeacht de gestelde vereisten. Daarvoor moet u ze aan uw uitzonderingenlijst met vereisten voor kopers toevoegen. Gebruik een van de volgende methoden om kopers vrij te stellen:

Kopers vrijstellen met behulp van de uitzonderingenlijst met vereisten voor kopers
 1. Voer de gebruikersnamen in van de eBay-leden die u wilt vrijstellen van vereisten voor kopers.

 2. Klik op Verzenden.

Kopers vrijstellen met behulp van het activiteitenlogboek vereisten voor kopers:
 1. Ga naar Mijn eBay.

 2. Klik op het tabblad Account en klik vervolgens op Sitevoorkeuren in de navigatie links.

 3. In het gedeelte Verkoopvoorkeuren gaat u naar Vereisten voor kopers en vervolgens klikt u op Weergeven.

 4. Klik op ctiviteitenlogboek vereisten voor kopers.

 5. Selecteer het selectievakje naast de eBay-leden die u wilt vrijstellen.

 6. Klik op Vrijgesteld van vereisten voor kopers onderaan de pagina.

Opmerking: Het is mogelijk dat u in het Activiteitenlogboek vereisten voor kopers soms een sterretje (*) ziet in plaats van een gebruikersnaam. De reden daarvoor is dat bepaalde gebruikersnamen volgens het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van eBay niet mogen worden vrijgegeven. In dat geval kunt u die leden niet toevoegen aan de uitzonderingenlijst met vereisten voor kopers.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons