Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Meerdere aanbiedingen of templates herzien


U kunt meerdere aanbiedingen of templates tegelijk (bulksgewijs) herzien in Mijn eBay, Verkoopmanager of Verkoopmanager Pro. U kunt ook bulksgewijs aanbiedingen met vaste prijs wijzigen in veilingen, objecten opnieuw aanbieden en vergelijkbare objecten verkopen. Wat u kunt herzien in een aanbieding, hangt af van verschillende factoren: het soort aanbieding, hoeveel tijd er nog is voordat de aanbieding afloopt en of u kopers of bieders voor het object hebt. Meer informatie over beperkingen bij het herzien van aanbiedingen.

Wijzigingen aanbrengen

Om meerdere aanbiedingen tegelijk te bewerken, gaat u als volgt te werk:
 1. Ga naar Mijn eBay.

 2. Klik op Actief in de linkernavigatiebalk.

 3. Selecteer de aanbiedingen die u wilt herzien en klik op Bewerken.


  De geselecteerde aanbiedingen worden in een tabel weergegeven, waar u ze meteen kunt herzien.

Om aanbiedingen rechtstreeks in de cellen te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik in de cel die u wilt bewerken.

 2. Voer de nieuwe gegevens in.

 3. Klik op Wijzigingen verzenden.


  Opmerking: als de tekst in het grijs wordt weergegeven, kunnen de gegevens niet worden gewijzigd.

Met de knoppen op de pagina Aanbiedingen bewerken
U kunt aanbiedingen ook bewerken met de knoppen Velden bewerken, Actie en Prijs bewerken.

Met Velden bewerken kunt u velden bulksgewijs bewerken.

Velden bewerken
 1. Selecteer de objecten die u wilt bewerken en klik op Velden bewerken.

 2. Selecteer het type gegevens dat u wilt bewerken.

 3. Breng uw wijzigingen aan.

 4. Klik op Opslaan en sluiten.

 5. Klik op Wijzigingen verzenden.

Actie
 1. Selecteer de objecten die u wilt bewerken en klik op Actie .

 2. Selecteer het type actie.

 3. Breng uw wijzigingen aan.

 4. Klik op Opslaan en sluiten.

 5. Klik op Wijzigingen verzenden.

Prijs bewerken
 1. Selecteer de objecten die u wilt bewerken en klik op Prijs bewerken .

 2. Selecteer het type actie.

 3. Breng uw wijzigingen aan.

 4. Klik op Opslaan en sluiten.

 5. Klik op Wijzigingen verzenden.

Rijen uit de tabel verwijderen

U kunt aanbiedingen die u niet wilt weergeven uit de tabel verwijderen. Als u dat doet, gaan eventuele wijzigingen wel verloren.

Opmerking: door rijen te verwijderen uit een tabel worden de bijhorende aanbiedingen niet van de site verwijderd.

Om aanbiedingen uit de tabel te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
 1. Selecteer de aanbiedingen die u wilt verwijderen door de selectievakjes ernaast aan te vinken.

 2. Klik op Actie.

 3. Selecteer Aanbiedingen verwijderen in het keuzemenu.

Filteren op fouten of waarschuwingen

Mogelijk ziet u boven de tabel een lijst met fouten en waarschuwingen. De bijhorende aanbiedingen worden in de tabel aangeduid door een pictogram.

 • Een rood uitroepteken wijst op een fout. De fouten moeten worden opgelost voordat u de aanbieding kunt verzenden.

 • Een gele vlag staat voor een waarschuwing. Waarschuwingen bevatten belangrijke informatie om rekening mee te houden voordat u de aanbieding verzendt.

 • Als u een fout of waarschuwing wilt lezen, klikt u op het +-teken naast het symbool.

U kunt aanbiedingen ook filteren zodat u alleen de aanbiedingen met fouten, alleen de aanbiedingen met waarschuwingen, of beide krijgt te zien. U hoeft hiervoor enkel de selectievakjes naast de fouten of waarschuwingen aan te vinken.

U kunt alle selectievakjes uitvinken door bovenaan de lijst met fouten en waarschuwingen op Filters wissen te klikken.

Wijzigingen bekijken

U kunt uw wijzigingen bekijken voordat u ze verzendt.

Om de wijzigingen te bekijken, gaat u als volgt te werk:
 1. Vink het selectievakje aan naast de aanbiedingen die u wilt bekijken.

 2. Klik op Actie.

 3. Selecteer wat u wilt doen in het keuzemenu.

  • Selecteer Extra kosten bekijken om te zien of de wijzigingen bijkomende kosten met zich meebrengen, en wat deze kosten zijn.

  • Selecteer Wijzigingen bekijken voor een overzicht van alle wijzigingen.

  • Selecteer Wijzigingen annuleren om alle wijzigingen te annuleren.

De tabelweergave wijzigen

Het formaat van kolommen wijzigen
U kunt de breedte van elke kolom op de pagina wijzigen. Klik hiervoor op de rechterrand van de kolomkop (de eerste cel van de kolom met de titel) en versleep de rand tot de gewenste breedte.

U kunt ook bepalen welke informatie in de tabel wordt weergegeven.

Om te wijzigen welke kolommen worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Kolommen aanpassen.

 2. Om een kolom te verwijderen: selecteer de kolom in Weer te geven kolommen en klik vervolgens op de pijl naar links.

 3. Om een kolom toe te voegen: selecteer de kolom in Beschikbare kolommen en klik vervolgens op de pijl naar rechts.

 4. Om de volgorde van de kolommen te wijzigen: selecteer de kolom die u wilt verplaatsen in Weer te geven kolommen en klik vervolgens op de pijl omhoog of omlaag. Wanneer u een kolom hoger in de lijst plaatst, verschuift deze in de tabel naar links.

U kunt de manier waarop de tabel gesorteerd is ook wijzigen.

Om de sorteervolgorde te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Kolommen aanpassen.

 2. Selecteer de gewenste sorteervolgorde.

 3. Klik op Wijzigingen toepassen.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons