Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Kosten voor zoekertjes

Wanneer u een object, een dienst of vastgoed aanbiedt op eBay via Zoekertjes, worden er Plaatsingskosten in rekening gebracht volgens de volgende tabel. Er wordt geen verkoopcommissie in rekening gebracht voor deze verkoopvorm. Bekijk de lijst met rubrieken en subrubrieken waarin u Zoekertjes kunt gebruiken. Bij de kosten is de belasting inbegrepen.

* Aanbiedingen met Geldig tot geannuleerd worden elke kalendermaand vernieuwd.

 

Lijst met rubrieken voor Zoekertjes U kunt Zoekertjes enkel gebruiken in de volgende rubrieken en subrubrieken:

 • Auto's

  • Auto's

  • Grote voertuigen & Recreatie

 • Diensten

 • Immobiliën

Kosten voor extra opties

U kunt extra functies toevoegen aan uw zoekertje om de kans om uw object te verkopen te verhogen.

Optie

Kosten voor Auto's

Kosten voor Diensten

Kosten voor Immobiliën

Verkoopvormgever

EUR 0,11

EUR 0,11

EUR 0,11

Ondertitel van object

EUR 0,21

EUR 0,21

EUR 0,21

Geplande aanbiedingen

EUR 0,11

EUR 0,11

EUR 0,11

Kosten voor Auto's

Kosten voor Diensten

Kosten voor Immobiliën

EUR 0,11

EUR 0,11

EUR 0,11

EUR 0,00

EUR 0,00

EUR 0,00

EUR 0,21

EUR 0,21

EUR 0,21

EUR 0,11

EUR 0,11

EUR 0,11

Kosten voor eBay Afbeeldingenhosting

Optie

Kosten voor Auto's

Kosten voor Diensten

Kosten voor Immobiliën

Afbeeldingen

Gratis

Gratis

Gratis

 

 

 

 

Wanneer u een object, een dienst of vastgoed aanbiedt op eBay via Zoekertjes, worden er Plaatsingskosten in rekening gebracht volgens de volgende tabel. Er wordt geen verkoopcommissie in rekening gebracht voor deze verkoopvorm. Bekijk de lijst met rubrieken en subrubrieken waarin u Zoekertjes kunt gebruiken.

Opmerking: We laten de kosten voor zakelijke verkopers exclusief belasting zien. Lees meer over BTW-Vrijstelling.

* Aanbiedingen met Geldig tot geannuleerd worden elke kalendermaand vernieuwd.

 

Lijst met rubrieken voor Zoekertjes U kunt Zoekertjes enkel gebruiken in de volgende rubrieken en subrubrieken:

 • Auto's

  • Auto's

  • Grote voertuigen & Recreatie

 • Diensten

 • Immobiliën

Kosten voor extra opties

U kunt extra functies toevoegen aan uw zoekertje om de kans om uw object te verkopen te verhogen.

Optie

Kosten voor Auto's

Kosten voor Diensten

Kosten voor Immobiliën

Verkoopvormgever

EUR 0,09

EUR 0,09

EUR 0,09

Ondertitel van object

EUR 0,17

EUR 0,17

EUR 0,17

Geplande aanbiedingen

EUR 0,09

EUR 0,09

EUR 0,09

Kosten voor eBay Afbeeldingenhosting

Optie

Kosten voor Auto's

Kosten voor Diensten

Kosten voor Immobiliën

Afbeeldingen

Gratis

Gratis

Gratis

 

 

Opmerking over de eBay-kosten

Als uw verkopersaccount om wat voor reden dan ook wordt geschorst, is betaling van een eventueel saldo op uw verkopersaccount onmiddellijk verschuldigd. eBay behoudt zich het recht voor om bedragen waartegen u geen bezwaar hebt aangetekend, onmiddellijk te innen via de betalingsmethode die u gebruikt.

Als verkopers geen exclusieve rechten hebben voor webpagina's op eBay, mag eBay geheel naar eigen inzicht en zonder u hierin te raadplegen of u hiervoor te betalen reclame van derden op alle webpagina's van de site plaatsen.

Plaatsings- en optiekosten worden in rekening gebracht zodra u een object aanbiedt en worden niet terugbetaald.

Contact opnemen met Klantenservice

Als u meer hulp nodig hebt of nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons