Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor dieren en wildproducten

Overzicht van het beleid

U mag sommige types dieren en wildproducten verkopen, hoewel bepaalde dingen niet mogen worden aangeboden op eBay, omdat ze onderhevig zijn aan complexe overheidsregels en verschillende wetgevingen, zowel in België als internationaal.

Neem de onderstaande lijst van objecten door om te kijken wat u al dan niet mag verkopen op eBay. Als een object toegestaan of beperkt is, moet u onze richtlijnen, verzendbeperkingen en de geldende wetten naleven. Ga ook na of u een vergunning, toestemming of ander document nodig hebt om die objecten te mogen verkopen of verzenden.

Zorg ervoor dat uw aanbieding voldoet aan onze richtlijnen. Als dat niet het geval is, kan ze verwijderd worden, en kunnen uw mogelijkheden voor kopen en verkopen beperkt worden.

Wat zijn de richtlijnen?

 

Beperkt

De verkoop van de volgende dieren is toegestaan als de verkoper in de aanbieding garandeert dat de dieren veilig worden verpakt en in 1 dag verstuurd worden.

 • Levend aas (minnows, shiners, aardwormen en meelwormen)

 • Composteerwormen

 • Levende insecten, krekels voor lokaas of voer voor huisdierenschelpdieren, zoals krabben en kreeften, die levend zijn bij verkoop maar bestemd zijn voor consumptie.

 • Aquarium- of vijvervissen (tot 5 cm lang), slakken, kikkervisjes of soortgelijke dieren. Aquarium- of vijvervissen langer dan 5 cm kunnen worden aangeboden met de optie "ophalen bij verkoper".

 • Voor sommige dieren zijn broedeieren toegestaan op voorwaarde dat de verkoper de volgende dag alleen binnenlandse leveringen aanbiedt. Broedeieren van bedreigde of bedreigde soorten, trekvogels, wilde vogels, slangen of schildpadden zijn echter niet toegestaan.

Niet toegestaan

 • Alle dieren die niet onder de bovenstaande uitzonderingen vallen zijn verboden om aan te bieden afgezien van Pomacea (appel) slakken.

Vele inheemse diersoorten zijn beschermd volgens de nationale en Europese wetgeving, zoals de EU verordening voor de handel in wilde dier- en plantensoorten

Toegestaan

 • Vachten van niet-bedreigde diersoorten (behalve katten en honden) mogen doorgaans worden aangeboden op eBay als dat niet in strijd is met de plaatselijke wetgeving

 • Namaakproducten of reproducties van dierlijke producten mogen verkocht worden. Vermeld het in de titel van uw aanbieding als u een namaak- of synthetisch product of een reproductie van een dierlijk product verkoopt

 

Beperkt

 • Delen of producten van dieren en planten die worden vermeld in de lijst van Bijlage I, II of III van de CITES-bijlagen mogen enkel verkocht worden als ze vergezeld gaan van de gepaste wettelijke vergunningen en documenten

Niet toegestaan

 • De verkoop van vacht van bedreigde diersoorten, katten of honden, of objecten die dergelijke vacht bevatten

 • Interne dierlijke organen (bv. galblazen van beren)

 • Lichaamsvochten of uitwerpselen van dieren

De meeste dierenvallen mogen verkocht worden, maar bepaalde types zijn illegaal. Enkele voorbeelden:

Toegestaan

 • Visfuiken

 • Kooivallen

 • Muizenvallen

 • Andere menselijke vallen

Beperkt

 • Lijmvallen voor insecten mogen worden aangeboden op de site, maar lijmvallen voor dieren zoals ratten of muizen zijn niet toegestaan

Niet toegestaan

 • Vallen die niet hierboven worden vermeld bij de uitzonderingen

Op enkele uitzonderingen na, mogen ivoren producten niet worden aangeboden op eBay, omdat er verschillende internationale handelsbeperkingen en -verdragen bestaan die de verkoop van dergelijke objecten verbieden.
Let op: deze regel geldt voor alle typen ivoor, inclusief prehistorisch ivoor en ivoren producten die legaal verkregen zijn via de geijkte wegen. Enkele voorbeelden:
 • Olifant

 • Nijlpaard

 • Walrus

 • Mammoet

 • Narwal

Verschillende internationale organisaties verstrekken nuttige informatie over de handel in ivoren producten, zoals het International Fund for Animal Welfare (IFAW) en hun pagina Over mij, en het World Wildlife Fund (WWF).

Toegestaan

Ivoorkleurige objecten zijn toegestaan. Verduidelijk in de titel dat u de kleur ivoor bedoelt en niet het materiaal.

Beperkt

 • Omdat vele diersoorten waarvan ivoor afkomstig is, bedreigde of beschermde diersoorten zijn, wordt de verkoop van ivoor verboden op alle Europese sites, op twee uitzonderingen na:

  • Een piano daterend van voor 1900 met ivoren toetsen

  • Meubels en andere houten objecten met ivoren inlegwerk daterend van voor 1900

   Deze aanbiedingen moeten documenten bevatten van een officiële expert in antiek om te bewijzen dat het object van voor 1900 dateert.

 • Gekweekt, door de mens gemaakt of plantaardig ivoor, zolang de objectbeschrijving specifieert van welk materiaal het object gemaakt is

 • Objecten van namaakivoor zijn toegestaan op de site, maar uw aanbieding moet duidelijk vermelden dat het object van namaakivoor gemaakt is en niet van echt dierlijk ivoor

 • Botten van dieren die geen ivoor produceren (zoals bizons, buffels en runderen), zolang de diersoort duidelijk vermeld staat in de objectbeschrijving

 • Gefossiliseerde mammoet tanden of botten, zolang ze in de rubriek Fossielen zijn opgenomen. Gefossiliseerde mammoet slagtanden zijn nog steeds verboden.

Niet toegestaan

 • Objecten gemaakt van echt ivoor

 • Botten van dieren die ivoor produceren, zoals olifanten, walrussen en walvissen

Beperkt

 • Objecten met schildpadmotieven (zoals kammen, brillen, handtassen en schoenen), gemaakt van plastic of andere door de mens gemaakte materialen zijn toegestaan, maar de aanbieding moet duidelijk aangeven dat het object niet van echte schildpadschild gemaakt is.

Niet toegestaan

 • Objecten die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn van enig deel van zeeschildpadden, ongeacht de ouderdom van het object (bv. gitaarplectrums, juwelen, juweelkisten, kammen)

 • Objecten die eruitzien alsof ze van echte zeeschildpadschild gemaakt zijn, zijn niet toegestaan

U kunt altijd nagaan of uw aanbieding voldoet aan de reglementen voor de beschermingen van diersoorten via een van onderstaande links.

Wij doen al het mogelijke om bedreigde soorten te beschermen. We volgen ook alle wetten, overheidsvoorschriften en internationale verdragen in verband met dieren en wild. Neem onze richtlijnen door en leef de geldende wetten na als u dergelijke objecten wilt aanbieden.

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons