Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor gestolen waar

Overzicht van het beleid

Het is uiteraard ten strengste verboden gestolen goederen op eBay aan te bieden omdat het in strijd is met de nationale en internationale wetgeving. eBay werkt nauw samen met de politie bij de opsporing van gestolen waar aangeboden op haar website en verleent al haar medewerking om ervoor te zorgen dat de schuldigen worden gestraft.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kan ze verwijderd worden en kunnen wij maatregelen treffen, zoals beperkingen van uw koop- en verkoopprivileges of schorsing van uw account.

Als u gestolen goederen ziet op eBay, moet u onmiddellijk contact opnemen met de plaatselijke gerechtelijke instanties en hen vragen om contact op te nemen met eBay via de rubriek Informatie voor politiediensten in Veilig handelen.
Als u een medewerker van de gerechtelijke instantie vraagt om contact met ons op te nemen, vraag hem dan om alle relevante gegevens te vermelden, zoals het geschilnummer en eventuele objectnummers of gebruikersnamen. Die gegevens staan op de objectpagina.

Wat zijn de richtlijnen?

 Niet toegestaan

Enkele voorbeelden van objecten die niet toegestaan zijn op eBay:

  • Eigendommen die zonder toestemming werden ontvreemd van bedrijven of overheidsdiensten

Als u denkt dat een ander eBay-lid uw objectbeschrijving of foto's gestolen heeft: zie ons Beleid voor afbeeldingen en tekst.

Als u denkt dat uw intellectuele eigendomsrechten werden geschonden: lees meer over ons VeRo-programma (Verified Rights Owner).

Wij raden verkopers en koper aan om alle wetten en regels na te leven. Het verkopen van gestolen objecten en objecten waarvan het serienummer verwijderd of gewijzigd is, is in strijd met de nationale en federale wetgeving en we staan dergelijke objecten niet toe op eBay.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons