Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Op eigen veilingen bieden


Leden die op hun eigen veiling bieden, willen de prijs opdrijven of doen alsof een object populairder is dan in werkelijkheid het geval is. Ook personen die toegang hebben tot de objectgegevens van de verkoper die niet voor andere leden toegankelijk zijn, kunnen zich schuldig maken aan bieden op eigen veilingen. Het is op eBay verboden om op eigen veilingen te bieden.

Omdat familieleden, huisgenoten en werknemers van verkopers toegang hebben tot objectgegevens die niet voor de rest van de community beschikbaar zijn, mogen zij niet op objecten bieden die door de verkoper worden aangeboden, ook al willen ze het object echt kopen. Familieleden, huisgenoten en werknemers mogen objecten wel van een verkoper kopen zonder te bieden, zoals met Nu kopen. Er is dan geen sprake van bieden op eigen veilingen.

eBay raadt verkopers met werknemers ten zeerste aan betrokkenen op de hoogte te brengen van dit beleid en de mogelijke gevolgen van een overtreding van de regels.

Als dit beleid wordt overtreden, kan eBay onder andere de volgende maatregelen treffen:

  • De aanbieding wordt beëindigd. Mogelijk worden uw andere aanbiedingen eveneens beëindigd.

  • Accountprivileges worden beperkt.

  • De account wordt geschorst. ·

  • De verkoper krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

  • De verkoper verliest zijn PowerSeller-status.

Indien u denkt dat een bepaald lid de prijs kunstmatig opdrijft of het object populairder doet voorkomen dan het is door op zijn eigen veiling te bieden, kunt u dit aan eBay melden. U dient dan de betreffende gebruikersnamen en objectnummers op te geven.

Het is verboden om aanbiedingen aan Vaste prijs te gebruiken om zo uw feedbackscore of de plaats in de zoekresultaten te beïnvloeden. Dit kan leiden tot schorsing van uw account. Meer informatie vindt u op onze pagina over Feedbackmanipulatie.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. In al deze voorbeelden is er sprake van bieden op eigen veilingen. Ook in andere situaties dan hier worden beschreven kan er sprake zijn van bieden op eigen veilingen. Er is sprake van bieden op eigen veilingen wanneer iemand de prijs opdrijft of doet alsof een object populairder is dan in werkelijkheid het geval is en wanneer er wordt geboden door iemand die toegang heeft tot de objectgegevens van de verkoper die niet voor andere leden toegankelijk zijn.

Vera heeft een succesvol bedrijf waarmee ze objecten op eBay aanbiedt. Als een van haar werknemers een bod op die objecten uitbrengt, zou dat oneerlijk zijn ten opzichte van de rest van de eBay-community omdat die persoon in principe toegang heeft tot meer objectgegevens.

Jan verkoopt zijn extra MP3-speler op eBay. Zijn vriendin biedt erop, maar ze is niet echt van plan om de speler te kopen. De MP3-speler wordt gewonnen door een ander eBay-lid. Die persoon moet uiteindelijk een hogere prijs betalen omdat Jans vriendin er ook op heeft geboden.

Denise verkoopt haar auto op eBay. Terwijl de aanbieding loopt, is ze bang dat haar auto voor een lager bedrag wordt verkocht dan ze had gehoopt. Ze wil er zeker van zijn dat haar auto niet voor minder wordt verkocht dan het bedrag dat ze in gedachten heeft. Daarom biedt ze met een andere eBay-account op haar eigen auto. Zo komen er meer biedingen bij de auto te staan en komt de prijs op een niveau te liggen dat zij redelijk vindt.

Robert verkoopt veel objecten op eBay en wil dat nooit met verlies doen. Hij stelt bij het aanbieden geen verborgen minimumverkoopprijs in, maar laat een collega op zijn objecten bieden. Zo stelt hij in feite zelf een minimumverkoopprijs in en omzeilt hij de eBay-functie.

Er is sprake van bieden op eigen veilingen wanneer veilingen worden gemanipuleerd en wanneer er wordt geboden door iemand die toegang heeft tot de objectgegevens van de verkoper die niet voor andere leden toegankelijk zijn. Biedingen worden al dan niet automatisch uitgebracht door de verkoper of door bieders die met de verkoper samenwerken. In de Gebruikersovereenkomst is bepaald dat leden niet op eigen veilingen mogen bieden. Lees onze gebruikersovereenkomst. Op veel plaatsen in de wereld is het verboden om op eigen veilingen te bieden en staan er zware straffen op.

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over bieden op eigen veilingen.

V. Wat gebeurt er als ik aan eBay meld dat iemand op zijn eigen veilingen biedt?
A. Wanneer eBay een melding ontvangt van iemand die op eigen veilingen biedt, wordt deze melding uitvoerig onderzocht. Soms lijkt er sprake te zijn van bieden op eigen veilingen maar blijken de regels niet te zijn overtreden. Als eBay concludeert dat iemand op zijn eigen veilingen heeft geboden, kunnen er diverse stappen worden ondernomen. eBay kan bijvoorbeeld een waarschuwing geven, het lid informeren over de geldende regels, de account schorsen of juridische hulp inroepen. Details over of resultaten van dergelijk onderzoek geeft eBay om privacyredenen nooit door.

V. Waarom wordt een verkoper niet meteen automatisch permanent geschorst als hij op eigen veilingen blijkt te hebben geboden?
A. Een verkoper kan de eerste keer permanent worden geschorst als hij op eigen veilingen blijkt te hebben geboden. Maar eBay erkent dat sommige leden niet direct begrijpen wat er mis is met bieden op eigen veilingen. We vinden dat die leden recht hebben op een tweede kans en informatie over het geldende beleid. Soms wordt er niet alleen informatie verstrekt, maar wordt er ook gekozen voor een tijdelijke schorsing en andere maatregelen.

V. Mag een verkoper meerdere eBay-accounts hebben?
A. Ja. Verkopers mogen echter nooit met een van hun accounts op objecten van een andere account bieden of feedback geven op een van hun eigen accounts. Ook moeten alle gebruikersgegevens correct en consistent zijn.

V. Mogen verkopers op hun eigen objecten bieden?
A. Nee.

V. Wat moet ik doen als ik een aanbieding voortijdig wil beëindigen en er al biedingen zijn uitgebracht?
A. U mag een aanbieding altijd voortijdig beëindigen, behalve wanneer er een bod boven uw minimumverkoopprijs is uitgebracht of de aanbieding binnen twaalf uur afloopt. Wanneer u een aanbieding wilt beëindigen omdat u een bepaald object liever niet meer wilt verkopen, moet u eerst alle biedingen annuleren. Indien u de biedingen niet annuleert voordat u de aanbieding beëindigt, bent u verplicht het object na afloop van de aanbieding aan de hoogste bieder te verkopen.

V. Wat is het nut van de biedingsgeschiedenis en van de functie Zoeken op bieder?
A. Op de pagina's Biedingsgeschiedenis en Biedgegevens kunt u de biedingen en intrekkingen bekijken die plaatsvinden terwijl de aanbieding actief is. De pagina Biedgegevens geeft aanvullende informatie zodat u mogelijke biedingen op eigen veilingen kunt herkennen en deze kunt rapporteren aan eBay. Zo kunt u bijvoorbeeld het percentage biedingen bekijken die een bepaalde bieder op objecten van dezelfde verkoper heeft geplaatst en hoeveel keer deze bieder op objecten van andere verkopers heeft geboden.

Biedingspatronen die niet in het voordeel van de bieder zijn, maar die de biedprijs van de aanbieding aanzienlijk doen stijgen, kunnen wijzen op bieden op eigen veilingen. Verdachte patronen zijn bijvoorbeeld meerdere biedingen van een bieder met korte, weloverwogen tijdsintervallen, meerdere biedingen waarbij de biedprijs lichtjes wordt verhoogd, zelfs als er geen andere biedingen op het object zijn geplaatst, of enkel biedingen op objecten van eenzelfde verkoper.

Opdat eBay een veilige plaats blijft voor kopers en verkopers, beperkt eBay de manier waarop informatie in de biedingsgeschiedenis wordt weergegeven. Wanneer het hoogste bod, de minimumverkoopprijs of de Nu kopen prijs van een object een bepaald niveau bereikt of overschrijdt, kunnen leden geen specifieke gegevens over gebruikers, zoals gebruikersnamen, zien of opzoeken op de pagina Biedingsgeschiedenis. De pagina met biedgegevens bevat gedetailleerde informatie over bieders; aan alle bieders worden echter anonieme namen toegekend, zoals Bieder 1.Enkel de verkoper kan de gebruikersnaam van de bieder zien.

Opmerking: de limiet van de prijs of het geboden bedrag waarbij gebruikersnamen niet langer zichtbaar zijn, wordt bepaald door eBay en verschilt van land tot land.

Wanneer leden op eigen veilingen bieden, wordt het vertrouwen in de handelsplaats ondermijnd doordat prijzen kunstmatig worden opgedreven. Op veel plaatsen is deze praktijk bovendien verboden. Het is daarom verboden op eigen veilingen te bieden. Zo wordt het vertrouwen van kopers en verkopers in eBay niet geschaad.

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons