Hulp
Hulp
Zoeken in Hulppagina's (Zoekt niet naar objecten of producten) Zoekentips
Zoeken in hulp

Beleid voor productveiligheid

In dit artikel

 

Overzicht van het beleid

Wij steunen de inspanningen van overheidsinstanties om consumenten te beschermen tegen mogelijk gevaarlijke producten. Verkopers mogen geen objecten aanbieden die niet mogen worden verkocht omdat ze uit de handel zijn gehaald. Als een object wettelijk gezien mag worden verkocht maar uit de handel is gehaald, moeten verkopers de nodige informatie over de terugroeping vermelden in de aanbieding.

Zorg ervoor dat uw aanbieding aan deze richtlijnen voldoet. Als dat niet het geval is, kunnen we uw aanbieding verwijderen en mogelijk ook andere maatregelen treffen, zoals uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

 

Wat zijn de richtlijnen?

Toegestaan

 • Objecten die niet uit de handel zijn gehaald door de producent of een andere instantie.

Beperkt

 • Producten die uit de handel zijn gehaald maar waarvan de verkoop niet verboden is door een wet of voorschrift, op voorwaarde dat de aanbieding informatie over de terugroeping bevat (bijvoorbeeld een bewerkt object, reeks van een product).

 • Toegestane aanstekers mogen alleen worden aangeboden als ze voorzien zijn van een kinderveilig mechanisme. In het gedeelte Niet toegestaan hieronder vindt u voorbeeld van soorten aanstekers die u niet mag verkopen.

 • Zakelijke verkopers mogen nieuwe hoverboards of zelfbalancerende scooters verkopen als deze voldoen aan de toepasselijke regelgeving en veiligheidsnormen. Verkopers moeten een duidelijk leesbare scan van het CE-certificaat aan de objectbeschrijving toevoegen waaruit blijkt dat het aangeboden hoverboard voldoet aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG).

 • Autostoelen voor kinderen moeten voldoen aan de EU-regelgeving en moeten op passende wijze worden geëtiketteerd. U moet in uw aanbieding aangeven dat de autostoel aan deze standaard voldoet. Ga naar deze link voor meer informatie.

Niet toegestaan

 • Producten die uit de handel zijn gehaald door een producent of andere overheidsinstantie als de verkoop van het product verboden is door een wet of voorschrift. Actuele informatie vindt u op de RAPEX-website met informatie over terugroepingen en het OESO-portaal voor terugroepacties.

 • Producten zonder CE-markering wanneer dit wettelijk vereist is.

 • Producten die niet voldoen aan de wetgeving inzake productveiligheid. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de Machinerichtlijn (2006/42/EG), de voorschriften betreffende (de veiligheid van) elektrische apparatuur van 2016, de voorschriften betreffende (de veiligheid van) stekkers en stopcontacten van 1994 en de verordening betreffende cosmetische producten 1223/2009.

 • Objecten die een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen zoals bepaald door overheidsinstellingen We verwijderen aanbiedingen op verzoek van overheidsinstellingen.

Hier vindt u enkele voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan (lijst is niet volledig):

 • Lasers en handbediende lasers klasse 3B met een uitgangsvermogen van meer dan 1 milliwatt (mW).

 • Particuliere verkopers mogen geen hoverboards aanbieden. Tweedehands hoverboards zijn evenmin toegestaan.

 • Aanstekers die niet voldoen aan de Europese of internationale voorschriften, met inbegrip van:

  • Grote aanstekers

  • Aanstekers die aantrekkelijk zijn voor kinderen of 'novelty lighters'. Een definitie van 'novelty lighters' vindt u in de aanvullende informatie hieronder.

Voordat u een object aanbiedt, raadpleegt u best eerst de website van de producent en de website met informatie over gevaarlijke producten van RAPEX en de OECD voor informatie over uit de handel gehaalde objecten. Verkopers kunnen ook contact opnemen met het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties en de pagina over Consumentenbescherming van de FOD Economie raadplegen.

Kopers informeren zich best ook over uit de handel gehaalde objecten, vooral voor het soort objecten dat ze vaak kopen.

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over het verbod op 'novelty lighters' in de EU gaat u naar: http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_safe/prod_safe/gpsd/lighters/guidelines.pdf

Definitie van 'novelty lighters':

"Een product dat een vlam produceert en normaliter door consumenten wordt gebruikt voor het aansteken van sigaretten, sigaren en pijpen, met inbegrip van elke houder die later kan worden aangebracht of elk accessoire dat later kan worden bevestigd, dat lijkt op een ander voorwerp dat algemeen wordt erkend als aantrekkelijk voor of bestemd voor gebruik door kinderen onder de 51 maanden, of dat aangename geluidseffecten of animatie-effecten heeft. Een 'novelty lighter' kan eender welke brandstof gebruiken, met inbegrip van butaan of vloeibare brandstof. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, aanstekers of houders die duidelijk bedoeld zijn om aanstekers te bevatten, waarvan de vorm lijkt op tekenfilmfiguren, speelgoed, wapens, horloges, telefoons, muziekinstrumenten, voertuigen, het menselijk lichaam of delen van het menselijk lichaam, dieren, voedingsmiddelen of dranken, of die muzieknoten spelen of voorzien zijn van knipperende lampjes, bewegende voorwerpen of andere entertainmentfuncties. Een uitzondering hierop zijn aanstekers die bedrukt of versierd zijn met logo's, labels, plakplaatjes, artwork of krimpfolie."

Waarom heeft eBay dit beleid?

Sommige wetten en voorschriften verbieden de verkoop van uit de handel gehaalde objecten.

 

Contact opnemen met Klantenservice

Contacteer ons

Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder.

 Contacteer ons